چهارشنبه 28 آوریل 10 | 14:49

تجمع جمع زیادی از دانشجویان در مقابل دفتر نماینده جیرفت

روز گذشته دانشجويان، جوانان و فعالين فرهنگي جيرفت به همراه خانواده هاي معظم شهداء، رزمندگان و جانبازان و همچنين اقشار مختلف مردم در محكوميت ديدار اسلامي‌پناه نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد با موسوی، در حركتي خودجوش و در اعتراض به این اقدام در مقابل دفتر ارتباطات مردمي نماينده تجمع کردند.


به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، روز گذشته دانشجويان، جوانان و فعالين فرهنگي جيرفت به همراه خانواده هاي معظم شهداء، رزمندگان و جانبازان و همچنين اقشار مختلف مردم در محكوميت ديدار اسلامي‌پناه نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد با موسوی، در حركتي خودجوش و در اعتراض به این اقدام در مقابل دفتر ارتباطات مردمي نماينده تجمع کردند.

دانشجویان و جوانان جیرفتی در این تجمع شعارهایی نظیر “ما اهل كوفه نيستيم، بي تفاوت بايستيم”؛ “جيرفتي بيدار است، از فتنه گر بيزار است”؛ “خون نبي در رگ ما مي جوشد، بر ضد فتنه گران مي خروشد”؛ “تا خون مظلومان به جوش است، آواي عاشورا به گوش است”؛ “حسين حسين شعار ماست، شهادت افتخار ماست”؛ “به كوري منافق، بسيجي بيدار است، براي هر بسيجي شهادت افتخار است”؛ “منافق حيا كن، خانه ي ملت را رها كن”؛ “همراهي و ديدار با سران فتنه، انحراف از خط امام و خيانت به خوون هاي پاك شهيدان است”؛ “نماينده اصلاحات آمريكايي، ما آمديم كجائي؟”؛ “اماما! تا آخرين قطره خون و تا آخرين منزل در راه تو ايستاده ايم”

در ابتداي اين تجمع سيد اسماعيل حسيني رزمنده دفاع مقدس و فرزند شهيد در نطقي كوتاه از اهداف اين تجمع خطاب به حضار گفت: نماينده حوزه انتخابيه اي به ديدار سران فتنه رفته كه رهبري معظم آنرا وطن دوم خود ناميدند و با اين عمل ما را در مقابل ايشان و همه ملت ايران شرمسار نمودند.

در ادامه دكتر عبدالمجيد سالاري جانباز به عنوان سخنران حضور يافت.

دكتر سالاري عضو فعلي شوراي شهر خطاب به اسلام پناه گفت: آقاي نماينده ما به شما رأي داديم تا در خط پيروي از ولايت و دفاع از آرمانهاي انقلاب و امام راحلمان حركت كنيد؛ راهي كه ما در آن هزاران خون و دست و پاي قطع شده داده ايم. آقاي اسلام پناه! زماني كه به چالش كشيدن اهداف مقدس نظام جمهوري اسلامي و عدول از آرمانهاي انقلاب و خط امام براي همه برملا مي شود و زماني كه رسانه هاي بيگانه بمباران تبليغاتي عليه نظام مظلوم جمهوري اسلامي راه مي اندازند و حتي آدمهاي بيشعور و احمق هم متوجه مي شوند كه در پشت اين قضيه چه خبر است، از شما بسيار جاي تعجب است؛ آقاي اسلام پناه شما كجا و در كدام نطق مجلس، خود را نماينده اين مردم دانستيد؛ آنجا كه فقر و محروميت در بين اين مردم بيداد مي كرد يا آنجا كه موضوع ديدار با سران فتنه اي پيش مي آيد كه در خيانتشان به اين ملت هيچ چيز كم نگذاشته اند؟! آقاي اسلام پناه شما و همكارانتان كاري كرديد كه نه تنها صداي محرومين اين منطقه بلكه صداي تمام مظلومين دنيا بلند شد آيا اين را خيانتي به ملت خودتان نمي دانيد؟ اما هنوز هم راه براي شما باز است برگرديد و از اين عمل شرم آور خود از پيشگاه مقام معظم رهبري و ملت ايران عذر بخواهيد تا شايد خشم انقلابي اين مردم كمي تسكين يابد.

در پايان اين ديدار بيانيه اي هم توسط نماينده دانشجوئي اين تجمع قرائت شد كه متن آن به شرح زیر است:

“بسم الله الرحمن الرحيم

«اين ايمانهاي محكم، اين اراده هاي پولادين، اين ايثارها و فداكاري بزرگ پدرها و مادرها و خانواده هاي شهداء آنچنان پايه هاي اين بناي مستحكم را قوي و ماندگار كرد ، كه هيچ طوفانب نتوانسته است و بعد از اين هم به اذن الهي نخواهد توانست اين بنيان رفيع را تكان بدهد و از جا بكند.
مقام معظم رهبري»

ملت شريف ايران؛

همانطور كه مي دانيد اين انقلاب عظيم اسلامي با توكل بر خداي بزرگ، پشتوانه رأي ملت عزيز ايران و با محوريت ولايت فقيه پايه گذاري گرديد و در اين مسير از گردنه هاي سختي عبور كرد و از همان ابتداي حركت اين نهضت عظيم امام كه با شروع طوفاني و خونين 15 خرداد 42 همراه شد تا بهمن 57 كه امام راحلمان از كنار مرقد شهداء اسلام ، مانيفيست انقلاب اسلامي را تبيين نمودند تا با امروز سختي ها، ناروايي ها و خيانت هاي زيادي از دوستان و دشمنان خود ديد، اما زهي خيال باطل كه اين بنيان محكم كه بر آن مباني ارزشمند شكل گرفته تكان بخورد.

انقلاب اسلامي ايران، شريعتمداري ها ،منتظري ها، بازرگان ها، و بني صدرهاي زيادي به خود ديده است كه امروز هر كدام بعد از برملاشدن چهره نفاقشان منفور جامعه گشته اند و اين افراد جديد هم كه ديگر تفاله تاريخند و فاقد ارزش براي بردن نامشان؛ دليل آنچه كه امروز ما را جمع كرده است اظهار خشم، انزجار،همبستگي و شرمندگي است.

اظهار خشم و انزجار از حركت بي تدبير نماينده شهرمان جهت ديدار با فتنه گران؛ اظهار همبستگي مردم ولايتمدار جيرفت در بيعت مجدد با آرمانهاي انقلاب و ولايت فقيه؛ و اظهار شرمندگي به پيشگاه ملت شريف ايران بدليل حركت نماينده شهر.

در اين جا لازم است چند نكته را خطاب به آقاي دكتر اسلام پناه اعلام نمائيم؛

1-جناب آقاي اسلام پناه؛ در خبرها شنيديم كه اينقدر بي سليقه بودي كه براي عيد ديدني خانه سران فتنه را انتخاب كردي، بعيد مي دانيم كه خواب باشي كه بخواهيم بيدارت كنيم و بعيد مي دانيم كه حتي خود را به خواب زده باشي، متاسفانه بيداري و همه اين اتفاقات ناشي از طرز تفكر توست، ناشي از اين است كه هر چند دكتراي حقوق داري، ولي عظمت انقلاب اسلامي را و عظمت اين نظام ريشه دار را درك نكرده اي، متاسفيم كه صف آرايي دشمن را مي بيني ولي در خط دشمن نظام قرار مي گيري، بله مير بي بي سي، شيخ بي سوادتان و خواص بي بصيرتتان را مي گوئيم و همه كساني كه خيانتشان به انقلاب براي دوستان نظام از روز هم روشنتر است، رفتي به ديدار آنها كه شاهدي باشد بر ادعاي روشنفكريت، رفتي كه به انقلاب بگوئي نمي گذاريم صف دشمنانت خالي بماند يا غير از اين است، آقاي اسلام پناه آنقدر حركتت زشت بود كه ديگر جاي پذيرش هيچ گونه عذرخواهي را نگذاشته اي!

2-آقاي اسلام پناه، متاسفانه تو را نه در نطق پيش از دستور مجلس ديديم، نه در حمايت از انقلاب و نه در كوچه خيابانهاي شهرمان، در 8 ماه جنگ نرم عليه انقلاب اسلامي و ولايت فقيه، حتي عكسي به يادگار در حسينيه امام نينداختي، بدان و آگاه باش كه اين رفتار چند ماهه اخيرت در حافظه تاريخي ملت خواهد ماند.

3-خود مي داني كه مردم جيرفت به فرموده رهبري معظم انقلاب “تا بن دندان معتقد به ولايتند” و تا آخر هم پاي انقلابشان ايستاده اند، پس شما نبايد اين حق را به خود بدهي كه با خائنين به اين انقلاب يكجا بنشيني

4-اين رفتار جنابعالي نشان دهنده اين است كه نماينده واقعي افكار مردم جيرفت نيستي، چرا كه جنابعالي در يك اقليتي كه به يمن تشتت ساير نيروها اكثريت شديد، به مجلس رهسپار گشتي، كه خود مي داني همانها هم ديگر از اين رفتار تو شرمگينند، چرا كه آنها نيز در چارچوب نظام اسلامي قرار دارند و در آخر اعلام مي نمائيم، كه هرچند جايي براي پذيرش هرگونه عذرخواهي را باقي نگذاشته اي اما موظفي هر چه سريعتر ضمن عذرخواهي از ملت بزرگوار ايران و مردم شريف حوزه انتخابيه، مواضع خود را در قبال انقلاب و نظام شفاف بيان نمائي و اگر غير از اين باشد تا عذرخواهي ننمائي، اين قبيل حركتها به هر شكل ممكن در قالب بيانيه، نشريه و فضاي مجازي و امثالهم ادامه خواهد داشت.

دانشجويان و فعالين فرهنگي شهرستان جيرفت

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.