جمعه 30 آوریل 10 | 18:32

پرسش‌هایی از گلوگاه‌های فساد اقتصادی

عدم وجود ساختار صحیح برای حمایت از نظارت مردمی و رسانه ای تشکل ها در راستای امر به معروف و نهی از منکر همواره یکی از عوامل فساد زا است… فرهنگ عمومی ناهنجار فردگرا بر سوق دادن جامعه به سمت فساد نقش اساسی دارد. به ویژه هنگامی که با مشاهده ی قله های نامشروع ثروت و هم چنین شکاف طبقاتی بالا همراه شود و در نتیجه احساس محرومیت نسبی…


تریبون مستضعفین– سال گذشته جنبش عدالتخواه دانشجویی 10 پرسش از گلوگاه‌های فساد اقتصادی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پرسید. سوالهایی که هنوز پاسخ به آنها از اهمیت اساسی برخوردار است

*****

عجین شدن هشتمین سالگرد فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با انتخابات دهم ریاست جمهوری فرصت مناسبی برای بازخوانی گلوگاه های فساد در دولت است. در این فضا که کاندیداها به جای مشخص کردن برنامه های عینی خود، به تکرار ارمان ها، کلی گویی و انشا نویسی و دادن وعده های مبهم به مردم مشغول شده اند، ضرورت دارد مسائل اصلی این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و از کاندیداها سوال شود. میزان بسیط بودن و ابهام ها در نظرات مسئولين و كارشناسان در این مورد تا حدی است که بعضا در مقام معرفی مفاسد، در مغالطه ای از دزدی ها به فساد اقتصادی تعبیر می شود. لذا کاندیداهای انتخاباتی برای مشخص شدن میزان واقعیت شعارهای خود در این حوزه و میزان عینی بودن برنامه های خود نسبت به این موارد به شفاف سازی اقدام نمایند.

1- فرصت های حاصل از توسعه و هم چنین خصوصی سازی همواره یکی از موارد جدی فساد زا بوده است. از نگاه شما آیا می توان از محل فرصت های توسعه به مدیران و پیمان کاران امتیاز قائل شد؟ برنامه های معین شما برای مدیریت فرصت های توسعه چیست؟ راهکار اجرایی آن چیست؟

2- مسئله ی زمین و زمین خواری یکی از موارد جدی فساد زا در کشور بوده است. برنامه های مشخص شما برای ساماندهی نظام جامع اراضی کشور چیست و در چه بازه ی زمانی به اجرای آن خواهید پرداخت؟ نظر شما راجع به کاداستر چیست و نسبت به آن چه اجرای آن چه موضعی دارید؟

3- تورم اندیشه و تکثر قوانین متعارض، دیوان سالاری فاسد و کهنه و پرپیچ و خم، اختیارات فراقانونی بعضی از مدیران و عدم پاسخ گویی آن ها، رانت خواری های گسترده و اعمال نفوذهای سیاسی در انتصابات و خویش و قوم گرایی در استخدام های دولتی و در نظر نگرفتن شایسته سالاری، عدم شفافیت در روابط احزاب ومراکز قدرت، جزو موارد دامن زننده به فساد هستند. برای پالایش قوانین چه طرحی دارید؟ قوانین اصلی که می خواهید اصلاح را از آن ها شروع کنید کدام است و در چه بازه ی زمانی این اقدام صورت خواهد گرفت؟ نگاه شما به حجم دولت چیست؟ برنامه شما برای نظارت بر روند استخدام های دولتی چیست؟ برنامه شما براي اصلاح سيستم ماليات چيست؟

4- عدم شفافیت جریان اطلاعات، به ویژه در مناقصه ها ومزایده ها وپیمان کاری ها ومقاطعه کاری ها در پروژه ها وشرکت های دولتی، حتی مخفی کردن آیین نامه ها از مردم در نهادهایی نظیر بانک ها و… وعدم ایفای نقش مناسب برخی دستگاه های دولتی که وظیفه نظارت و کشف جرم دارند، نظیر وزارت اطلاعات و به ویژه معاونت اقتصادی آن جزو گلگاه هایی است که همواره راه را بر مفسدان هموار کرده است. برنامه عینی شما برای شفافیت جریان اطلاعات چیست و زمان بندی اجرای آن چگونه است؟ با آیین نامه هایی که به صورت نوشته یا نانوشته از مردم مخفی می شود چه خواهید کرد؟ برنامه و راهکار اجرایی شما برای نظارت بر فساد در بدنه دولتی و مشخصا معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات چیست؟ با چه زمان بندی مشخصی به افکار عمومی مردم در این مورد گزارش خواهید داد؟

5- مشکل در تنظیم بودجه و اجرای آن و نظارت بر این مهم از گزاره های همیشگی است که در ارتکاب فسادموثر است. عدم نظارت بر ردیف های بودجه ای، باز بودن دست مدیران در استفاده از بودجه از سایر گلوگاه های فساد است. مدل بودجه نویسی شما چگونه خواهد بود؟ برنامه ی شما برای نظارت بر بودجه چیست؟ در چه بازه ی زمانی به گزارش به مردم در مورد روند اجرای بودجه خواهید پرداخت؟

6- تغییر در حجم نقدینگی جامعه به بهانه هایی نظیر کسری تراز و چاپ کردن پول برای رفع کسری از گلوگاه های فسادخیزی هستند که تبدیل به جملات اتو کشیده ی دولت های مختلف شده اند که بحران های جدی نيز برای زندگی مردم فراهم می سازند. برنامه های شما برای نظام پولی چیست؟ آیا می خواهید حجم نقدینگی را در جامعه تغییر دهید؟ آیا قائل به چاپ اسکناس برای رفع کسری بودجه هستید؟

7- مسئله ی نفت در اقتصاد کشور وعدم شفافیت در وزارت نفت، فقدان اساسنامه شرکت نفت ونوع استفاده دولت از درآمد های نفتی، و نحوه تخصیص بعضی هزینه ها در وزارت نفت از گلوگاه های فساد است که گاهی از آن به مافیا تعبیر می شود. برنامه ی شما برای اساسنامه وزارت نفت و نظارت بر آن و مبارزه ی با مافیای نفتی چیست و زمان بندی اجرای آن چگونه است؟ در چه باز ه ی زمانی نسبت به روند مبارزه با مافیای نفتی به مردم گزارش خواهید داد؟

8- صادرات وواردات گمرکات و قاچاق کالا مثل اسکله های غیر مجاز و عدم نظارت بر آن ها از سایر عوامل فساد بوده است. برنامه اجرایی شما برای نظارت بر آن ها و اصلاح آن ها چیست؟ نماینده شما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خواهد بود؟ در چه بازه ی زمانی نسبت به این مسئله به مردم گزارش می دهید.

9- عدم وجود ساختار صحیح برای حمایت از نظارت مردمی و رسانه ای تشکل ها در راستای امر به معروف و نهی از منکر همواره یکی از عوامل فساد زا است. برای اجرای اصل 8 قانون اساسی در مورد امر به مکعروف و نهی از منکر مردم نسبت به حکومت چه برنامه ای را دارید؟ چه ساختار حمایتی برای عدالتخواهان و منتقدین در مبارزه با مفاسد اقتصادی تدارک خواهید دید؟ این دو کار در چه جدول زمان بندی انجام خواهد شد؟

10- فرهنگ عمومی ناهنجار فردگرا بر سوق دادن جامعه به سمت فساد نقش اساسی دارد. به ویژه هنگامی که با مشاهده ی قله های نامشروع ثروت و هم چنین شکاف طبقاتی بالا همراه شود و در نتیجه احساس محرومیت نسبی به سوق دادن عموم جامعه به سمت فساد نقش ایفا خواهد کرد. برنامه شما برای اصلاح فرهنگ عمومی در این حوزه چیست؟ برنامه و راهکار اجرایی و جهارچوب زمانی شما برای کاستن شکاف طبقاتی در جامعه، توزیع عادلانه منابع و نیز تعدیل ثروت چیست؟

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.