سه‌شنبه 04 می 10 | 12:05

مفسده‌های سازمان‌یافته، شبکه نظارتی ما را هدف گرفته است

وقتی یک دانشجو را به دادگاه می کشانند و چون نمی تواند ادعاهای خود را اثبات کند، محکوم می شود، عده ای از دانشجویان ناامید می شوند و باید بدانید صرف اراده شخص را به مقصد نمی رساند، اگر امروز درک کنید که فساد در این سال ها به عرصه های مختلف چه تاثیری گذاشته، هم انگیزه پیدا می کنید و هم خود را برای این کار مجهز می کنید


عباس سلیمی نمین، عصر دیروز در همایش “در جست و جوی عدالت”که در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: جامعه یک موجود زنده است که اجزای آن بر هم تاثیر دارند لذا نمی توان به صرف اینکه بی عدالتی در نزدیکی ما رخ نداده از آن چشم پوشید.

وی ادامه داد: اینکه بعد از انقلاب به آفت های بی عدالتی توجه نکرده ایم دلایلی دارد، اینکه به سیستم نظارتی اتکا کردیم و گمان کردیم آحاد جامعه در این زمینه مسوولیتی ندارند، و این امر به تدریج منشأ برخی لغزش ها شد، یا تصور اینکه سیستم قادر به حل مشکل است، یا اعتمادی که به برخی افراد سالم داشتیم و تصور کردیم آن فرهیختگی می تواند برای سلامت او در طول دوران کافی باشد، همه غلط بود.

این محقق تاریخ تصریح کرد: چند سالی است که رهبری این دغدغه را به جامعه منتقل کرده که نظارت عمومی را فعال کنیم این گام بلندی بود، ولی کافی نیست. چون این امر الزاماتی هم دارد. نفس توجه دادن به این امر که در بخشی از جامعه آفتی شکل گرفته کافی نیست و نیاز به امکانات و ابزارهایی دارد.
وی ادامه داد: جنبش دانشجویی پدیده ای است که می خواهد با بی عدالتی مقابله کند اما نمی تواند و یک حالت سرگردانی دارد. چون پدیده های فساد قدرتی دارند که نمی توان آن ها را نادیده گرفت. شاید این پدیده ها در ابتدا طوری بود که جنبش دانشجویی می توانست به سادگی با آن مقابله کند ولی 31 سال گذشته و این باندها بسیار پخته عمل می کنند و اگر این پختگی و مجرب شدن را در نظر نگیرید، نتیجه تلاش جنبش دانشجویی شکست است.

سلیمی نمین، گفت: وقتی یک دانشجو را به دادگاه می کشانند و چون نمی تواند ادعاهای خود را اثبات کند، محکوم می شود، عده ای از دانشجویان ناامید می شوند و باید بدانید صرف اراده شخص را به مقصد نمی رساند، اگر امروز درک کنید که فساد در این سال ها به عرصه های مختلف چه تاثیری گذاشته، هم انگیزه پیدا می کنید و هم خود را برای این کار مجهز می کنید.

وی به اثرات فساد مالی در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: امروز اگر توجه شود که مبالغی که به دلیل فساد از حوزه اراده جامعه خارج می شود، در حوزه فرهنگ چه تاثیری به بار می آورد، قطعا جلوی آن را می گیرید. اوایل انقلاب وقتی می خواستید با یک مفسده مقابله کنید، آن عنصر به شدت نگران می شد و عقب نشینی می کرد ولی امروز این گونه نیست و حتی اگر ادله زیادی هم داشته باشید، نمی توانید آن عنصر ناسالم را دچار انفعال کنید. چون علاوه بر آن که مال دارد رسانه های مختلف را هم در اختیار گرفته است.

مسوول دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران ادامه داد: شما یک هجمه می کنید، او 10 هجمه می کند و با مقالاتی که ظاهرا بی ارتباط است، شما را مورد حمله قرار می دهد و در روزنامه های مختلف آنقدر مطلب می نویسد که شما را دچار لغزش کند. پیوند بین قدرت مفسده فرهنگی و سیاسی و اقتصادی کار را برای دلسوزان کشور دشوار می کند.

سلیمی نمین به پرونده خود اشاره کرد و گفت: در پرونده من قاضی مرتضوی که بسیار از امکانات دانشگاه آزاد متمتع شده بود، کیفرخواست عجیبی علیه من تنظیم کرد مثلا مرا متهم به فحاشی کرده بود. وقتی از او پرسیدم هیچ نمونه ای ارایه نکرد و دادستانی مجبور شد کیفرخواست را تغییر دهد ولی باز هم برخی مطبوعات برای ترسیم چهره بد از من این جرم رابه من نسبت دادند. می بینید که پیوند حلقه های فساد خیلی آشکار نیست. ولی تاثیر اموال نامشروع بسیار آشکار است.

وی به تصویب طرحی در مجلس درباره تعرفه خودروهای خارجی اشاره کرد و گفت: در این طرح تعرفه خودروهای خارجی کاهش داده شده و اگر تذکر رهبری نبود، این مصوبه تاثیر بد خود را می گذاشت. برخی نمایندگان برای این کار امکاناتی گرفته بودند و تاثیر اموال نامشروع در حوزه سیاست هم واضح است.

سلیمی نمین به حوزه مسایل اجتماعی اشاره کرد و گفت: در جامعه امروز اگر بحث تلاش مطرح می شود، وقتی راه دست یابی آسان به اموال نامشروع را نبندید، عده ای وسوسه می شوند و لطمه های جدی آن را می خوریم و ریشه های سلامت جامعه را خشک می کند.

وی تصریح کرد: امروزه اینطور نیست که یک پول را بردارند و در خارج از کشور خرج خود کنند، کسانی که این راه را طی می کنند، برای تداوم این راه هم هزینه می کنند، در دولت کنونی که مصمم به مبارزه با تخلفات بود هم می بینید که این کار میسر نشد.

وی به پیچیدگی حلقه های مفسده اقتصادی اشاره کرد و گفت: امروز با شیوه های متعددی فساد اقتصادی صورت می گیرد، مثلا اگر فردی 300 میلیارد تومان وام می گیرد که آن را در کارخانه ای مصرف کند، وقتی شما برای باز پس گیری آن وام مراجعه می کنید، به شما می گویند که اگر می خواهید کارخانه را مصادره کنید و دولت هم این کار را نمی کند چون تعطیلی آن کارخانه به معنی بیکار شدن 300 نفر و ایجاد مشکل برای خانواده های آنان است. از سوی دیگر این وام در کارخانه هزینه نشده و آن کارخانه دار آن پول را در جای دیگر خرج کرده است. یعنی مجبورید برای مبارزه با فساد کار اطلاعاتی دقیق انجام دهید.

مسوول دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران گفت: باید بدانیم که در مبارزه با مفاسد با سیستم دچار مشکل جدی می شویم و به نظرم رهبری هم چون این مشکل سیستم را می داند، آن را علنی می کند تا نظارت عمومی صورت گیرد. ولی آیا قوه قضاییه این توانایی را دارد که از نظارت عمومی استقبال کند، تصور می کنم یک اندیشه خشکی وجود دارد که گمان می کند، نظارت فقط به عهده قوه قضاییه است و با این فکر حتی به رسانه ها هم جایی نمی دهد. در حالی که اگر به نظارت عمومی معتقد باشیم، باید از این کار استقبال کنیم.

وی گفت: در حالی که باید از روشنگری های روزنامه نگار تقدیر شود، به نوعی برخورد می شود که وی از روشنگری خود پشیمان شود.

سلیمی نمین به نظارت عمومی هم اشاره کرد و گفت: وقتی یک نفر از مردم خطایی را گزارش می دهد، متاسفانه خود آن فرد بزرگترین ضربه را می خورد؛ چون مسوول خطاکار بدترین اقدامات را علیه او انجام می دهد. چطور می توانیم اعتماد سازی کنیم که اگر کسی برای سالم سازی جامعه اطلاعاتی را داد، در امنیت باشد، این کار الزاماتی دارد و اگر این الزامات رعایت نشود، نظارت عمومی فعال نمی شود.

وی شرایط کنونی جامعه را برای مبارزه با مفاسد خوب ارزیابی کرد و گفت: مردم به آگاهی رسیده اند که این اولین گام مقابله با مفاسد است. اما برای مقابله با آن باید برنامه ریزی کرد، مفسده های سازمان یافته، شبکه نظارتی ما را هدف گرفته اند و تا حد زیادی آن را ضربه پذیر کرده اند. بدون ضربه پذیر شدن این مراکز تداوم مفاسد کلان ناممکن است. پس اولین گام اصلاح جامعه انتشار آگاهی نسبت به مراکزی است که وظیفه نظارتی داشتند، ولی خود را ارزان فروختند.

سلیمی نمین ادامه داد: این افراد باید شناسایی شوند، شما اگر بتوانید آدم های ضعیف النفس را که نقاط ضعف آنها دستمایه سکوتشان شده، خارج کنید، عناصر متخلف به راه خود ادامه نمی دهند.

وی گفت: جنبش دانشجویی باید برای توده های مردم روشنگری کند، اگر امروز رهبری به جنبش دانشجویی امیدوار است به دلیل آن است که در این حوزه مفاسد سازمان یافته کمتر وارد شده چون الان شبکه های فساد حتی اگر خود فرد هم مهذب باشد، روی اطرافیان او کار می کنند، تا او را به سکوت وادار کنند. پس ناگزیریم یا مسوولان را وادار کنیم که در مقابل نزدیکان خود واکنش نشان دهند یا آن که آن مسوولان را از حوزه نظارتی خارج کنند.

وی به پرونده دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: در مطالعه دانشگاه آزاد مشخص شد هر مسوولی که در این سال ها در مواضع حساس قرار می گرفت بلافاصله مورد توجه حلقه های فساد قرار می گرفت، به خودش، همسرش و … مدرک می دادند تا او را با خود همراه کنند، در این زمینه جنبش دانشجویی می تواند کار کند و اینطور نیست که فقط شعار آن را بدهد.

وی تصریح کرد: اگر شما زحمت مستند کردن ادعاهای خود را ندارید، زحمات آن باعث می شود که فقط به شعاردادن محدود شوید اما شعار دادن، گردی بر قبای مفسدان نمی نشاند.

سلیمی نمین گفت: باید دانست که جنبش دانشجویی می تواند تاثیر جدی داشته باشد منوط بر آن که اشتباه دولت نهم و دهم را نکند. این دولت اشتباه هایی داشت، اول اینکه اعتقاد به مطالعه، حول مفسده را نداشت. اگر مطالعه جدی شود، امکان مقابله هست و اگر نه خیر؛ دولت نهم در مسایل پیچیده اقتصادی، زحمت مطالعه را به خود نداد، یک فساد اگر یک سال عمر داشته باشد مقداری خود را تثبیت می کند ولی اگر 30 سال عمر کرده باشد، این کار عمیق تر است. حتی کسانی که به دلیل دلسوز بودن در مقطعی علیه دانشگاه آزاد مقابله کردند، بعدها خودشان و اطرافیانشان توسط شبکه هوشمند مفسده شناسایی شدند و از کار افتادند. لذا او دیگر انگیزه ای برای مقابله نداشت.

وی تاکید کرد: شبکه هوشمند ریشه دوانده و شناسایی آن به سادگی میسر نیست، نمی دانید کدام قاضی، کدام وزیر یا کدام نماینده مجلس وارد آن شده است، دولت نهم در این زمینه بسیار مبتدی عمل کرد، نفس علاقمندی به مبارزه با فساد کفایت نمی کند، مقابله موفق احتیاج به تیز هوشی و مطالعه دارد. جنبش دانشجویی باید از این مساله تجربه کسب کند.

وی مشکل بعدی دولت نهم را این دانست که اراده خود را به سرعت آشکار کرد و گفت: می بینید برخی عناصر ناسالم فساد وارد دولت نهم شدند که قطعا برنامه ریزی شده بود. یعنی بعضی از تربیت شده های شبکه جاسبی وارد وزارتخانه ها و سازمان هایی مثل میراث فرهنگی شدند، و با زبان ریختن ها خود را جا کردند. اما مقابله آنها غیر مستقیم بود. البته طبیعی است شبکه فساد نمی نشیند که ثروتی که سالیان سال جمع کرده با یک تلنگر از بین برود و این دولت متوجه ورود کسانی که هم سنخ جاسبی و آموزش دیده و بودند، نشد. تعداد زیادی از این افراد قابل شمارشند.

وی تصریح کرد: بیان این ایراد به معنای این نیست که این اراده محترم نیست اما امیدوار هستیم که این اراده همراه با یک کار اساسی شود.

سلیمی نمین خطاب به دانشجویان گفت: اگر دلسوزید، کمترین ضعفی را در خود راه ندهید چون شبکه های هوشمند فساد شما را شناسایی می کنند و از پا می اندازند.

وی در پاسخ به یکی از دانشجویان که به دشواری تهیه مدرک اشاره می کرد، گفت: همیشه هم مدارک ویژه ای لازم نیست، دانشجو این را می فهمد که وزیری که در دوران وزارت خود دکترا می گیرد، یا کار را تعطیل کرده و درس خوانده و یا آن که برای یک مدرک دکترا مقام خود را فدا کرده است، این درک شاید برای مردم ساده نباشد، اما شما این را می فهمید، پس چرا پیگیری نمی کنید؟ شما بدون داشتن مدرک هم می فهمید که درس خواندن با نمایندگی مجلس قابل جمع نیست. بعد هم می بینید که امثال زاکانی فریاد می زنند که در پرونده فروش سوالات علوم پزشکی دانشگاه آزاد، قاضی پرونده را مختومه کرده است. این را به راحتی می توانید فریاد بزنید و ناامیدی هم قابل پذیرش نیست چون باید به وظیفه خود عمل کنید.

دانشجوی دیگری درباره لزوم رعایت اخلاق در مبارزه با مفاسد، پرسید که وی جواب داد: معتقدم در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از سیاسی کاری دور بود، چون بدترین نوع برخورد است و کمترین تاثیر را هم عاید ملت می کند، سیاسی کردن این طور است که بخشی را می بینند و بخشی را نه! ولی مواردی هست که ورای این جناح بندی هاست. وقتی جاسبی مقابل نظارت مجلس می ایستد، یعنی مقابل اراده ملت ایستاده و اینجا باید برای همه محرز می شد که یک پدیده شوم شکل گرفته و حتی اگر مدرکی هم نداشتیم، نفس این احساس قدرت و مواجهه با اراده ملت، باید عمق فاجعه فساد را برایمان مشخص می کرد.

وی ادامه داد: هم آقای شاهرودی مخالف تحقیق و تفحص بود و هم جاسبی، اما جاسبی موفق شد و شاهرودی نه؛ این یعنی چه؟ یعنی تمهیدات 30 ساله طوری بود که اراده ملت را زمین گیر کرد. این شبکه همه نوع جاذبه ای دارد و طوری است که مثلا به یک مسوول قوه قضاییه چهار عنوان در دانشگاه آزاد می دهد. یعنی شبکه گسترش دنیاگرایی جامعه را فلج کرده و می کند.

  1. Tweets that mention تریبون مستضعفین » مفسده‌های سازمان‌یافته، شبکه نظارتی ما را هدف گرفته است -- Topsy.com
    4 می 2010

    […] This post was mentioned on Twitter by jelveha, teribon ir. teribon ir said: تریبون: مفسده‌های سازمان‌یافته، شبکه نظارتی ما را هدف گرفته است http://www.teribon.ir/archives/6011 […]

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.