چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۸۹ | ۱۷:۰۹

فاطميه شعر داغ لاله است

فاطميه جنگ اشعار علي است / شرح حال چشم خونبار علي است / فاطميه شعر داغ لاله است / قصه ي زهراي هجده ساله است / فاطميه سينه چاک دردهاست / شاهد نامردي نامردهاست / فاطميه سوز دل را ساز کرد / دفتر داغ علي را باز کرد / فاطميه شرح ديوار ودر است / در مقام صبر زينب پرور است / فاطميه آتشي افروختند / خيمه هاي کربلا را سوختند / فاطميه ماه گل افشردن است / فتح باب تازيانه خوردن است


فاطميه قصه گوي رنجهاست
بهترين تفسير سوز مرتضي است

فاطميه جنگ اشعار علي است
شرح حال چشم خونبار علي است

فاطميه شعر داغ لاله است
قصه ي زهراي هجده ساله است

فاطميه سينه چاک دردهاست
شاهد نامردي نامردهاست

فاطميه مهر زد تاريخ را
دردل آتش گدازد ميخ را

فاطميه سوخت درب خانه اي
شمع را کشتند با پروانه اي

فاطميه سوز دل را ساز کرد
دفتر داغ علي را باز کرد

فاطميه شرح ديوار ودر است
در مقام صبر زينب پرور است

فاطميه آتشي افروختند
خيمه هاي کربلا را سوختند

فاطميه ماه گل افشردن است
فتح باب تازيانه خوردن است

فاطميه قفل غم را شد کليد
چونکه دارد هم شهيده هم شهيد

فاطميه صورتش نيلي شود
تارقيه شاهد سيلي شود

  1. محمد حسین
    ۲۲ اسفند ۱۳۸۹

    قشنگه واسه همین تو وبلاگم استفاده کردم

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: