شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۸ تیر ۹۰ | ۱۵:۳۸

افشای همکاری انگليس با سازمان سیا در ربودن ۱۰۰ اروپایی

گزارش ژوئن 2006 شوراي اروپا برآورد كرده است كه در سرزمين اتحاديه اروپا يكصد نفر توسط سيا ربوده شده و به كشورهاي ديگر انتقال داده شده‌اند و در اغلب آنها دولت‌هاي ديگر با سيا همكاري كرده‌اند.


 حقوق بشر از موضوعات بسيار حساس و مورد توجه افكار عمومي در جهان محسوب مي شود، به‌گونه‌اي كه حجم عظيمي از اخبار رسانه هاي گوناگون دنيا روي موضوع حقوق بشر و حواشي آن متمركز است. طي سال هاي اخير نيز يكي از حربه هاي اصلي دولت هاي غربي براي فشار بر جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و افكار عمومي دنيا محسوب مي شود، اين درحالي است كه هيچ سخني درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف ذكر نمي شود.

انگليس از جمله كشورهاي غربي است كه ادعا مي‌كند در تنظيم سياست خارجي خود موضوع حقوق بشر را به طور خاص مورد توجه قرار داده اين مقوله را در مناسبات خود با ساير كشورها به عنوان يك ملاحظه اصلي در نظر مي‌گيرد. بر اين اساس، انگليس گزارش هايي را در خصوص وضعيت حقوق بشر در كشورهاي مختلف منتشر مي‌كند.

از جمله در اوايل فروردين ماه 1390، وزارت خارجه اين كشور گزارشي را در مورد شرايط حقوق بشر در برخي كشورها منتشر كرد و در آن مدعي وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران شد. اين در حالي است كه واقعيات موجود در هر دو عرصه سياست داخلي و خارجي انگليس مؤيد موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوي اين كشور است.

همين مسئله بهانه اي شد تا نسبت به انتشار سلسله مطالبي درباره نقض فاحش حقوق بشر در انگلستان به عنوان يكي از كشورهاي مدعي حقوق بشر اقدام كنیم. اين مطالب به همت مركز پژوهش هاي مجلس و با اتكا به منابع مستند غربي درباره نقض حقوق بشر و ابعاد آن تهيه شده است كه قسمت هفتم آن تقديم مي گردد.

سياست شتر ديدي نديدي در قابل انتقال مظنون سيا توسط هواپيما

دولت‌هاي اروپايي زماني كه از سرزمين آنها براي انتقال تبعيد شدگان توسط هواپيما استفاده شده است سياست شتر ديدي نديدي در پيش گرفته‌اند و برخي از آنها حتي در موارد خاصي فعالان در انتقال تبعيد شدگان مشاركت كرده‌اند.
حريم‌هاي هواپيي و فرودگاه‌هاي اروپا را هواپيماهاي سازمان اطلاعات و جاسوسي آمريكا سيا را به كرات براي پرواز‌هاي مربوط به اخراج تبعيدشدگان مورد استفاده قرار داده است. سرويس‌هاي جاسوسي برخي ازط كشورهاي اروپايي در بازداشت افراد اخراجي از آنها مشاركت كرده‌اند. برنامه انتقال اين واقعيت را نيز روشن ساخته است كه سرويس‌هاي اطلاعاتي خارجي آشكارا در اروپا بر خلاف حكمراني قانون و بدون پاسخگويي فعاليت‌ مي‌كنند.

ربوده شدن يكصد نفر توسط سيا در اروپا

گزارش ژوئن 2006 شوراي اروپا برآورد كرده است كه در سرزمين اتحاديه اروپا يكصد نفر توسط سياه ربوده شده و به كشورهاي ديگر انتقال داده شده‌اند و در اغلب آنها دولت‌هاي ديگر با سيا همكاري كرده‌اند.
طبق گزارش فوريه 2007 پارلمان اروپا، سيا 1245 نفر را با پرواز‌ منتقل كرده است و بسياري از مظنونان به جاهايي برده شده‌اند كه در معرض شكنجه باشند. اكثريت بزرگي از پارلمان اتحاديه اروپا اين نتيجه گيري گزارش مذكور را پذيرفتند كه بسياري از دولت‌هاي عضو اتحاديه چشم بر روي كارهاي غير قانوني سياه بسته‌اند. آنها برخي از دولت‌هاي اروپايي و سرويس‌هاي اطلاعاتي را به دليل عدم تمايلشان به همكاري با بازرسي‌ها مورد نقد قرار دادند.

بدون كمك اروپا، برخي از افراد در سلول‌هاي زندان‌ها در بخش‌هاي مختلف دنيا از فرط شكنجه زخمي نمي‌شدند

اروپا اقلال خودش را به عنوان چراغ راهنمايي حقوق بشر معرفي مي‌كند. واقعيت نگران كننده اين است كه بدون كمك اروپا، امروزه برخي از افراد در سلول‌هاي زندان‌ها در بخش‌هاي مختلف دنيا از فرط شكنجه زخمي نمي‌شدند. بدون اطلاعاتي كه توسط سرويس‌هاي اطلاعاتي اروپا فراهم شده است، ممكن نبود قربانيان تبعيد در مرحله اول ربوده شوند. بدون دسترسي به حريم‌ هوايي و تجهيزات فرودگاهي اروپا، هواپيماهاي اروپايي نمي‌توانستند محموله‌هاي انساني شان را جابجا كنند خلاصه، بريتانيا و اروپا شركاي ايالات متحده آمريكا در اين جنايت بوده‌اند.

از آنجا كه همه مي‌دانند كه هواپيماهاي سيا تبعيدشان را با استفاده از حريم‌ هوايي و فرودگاه‌هاي اروپايي منتقل مي‌كنند، انكار دولت‌هاي اروپايي در مورد همدستي با يا رنگ مي‌بازد. در هر حال، دولت‌ها بايد سيستم‌هاي مناسبي داشته باشند تا تضمين كند كه هواپيماهاي گذركننده از حريم هوايي آنها به منظورهاي جنايتكارانه چه قاچاق مواد مخدر، انسان يا سلاح‌ و چه نقض حقوق بشر مثل انتقال غير قانوني بازداشت شدگان – مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.

اينكه دولت‌هاي اروپايي از آنچه در برخي از فرودگاه‌هايشان اتفاق مي‌افتاده است كاملا بي خبر بوده باشند نا محتمل است

سناتور ديك مارتي، نماينده سوئيس در شوراي اروپا در گزارش خود نتيجه گيري كرد كه يكصد نفر در اروپا توسط سيا ربوده شده و سپس به كشوري برده شده‌اند كه در آنجا در معرض شكنجه قرار بگيرند. ديك مارتي، رابطه كميته امور حقوقي و حقوق بشر مجمع پارلماني شوراي اروپا، در گزارش 7 ژوئن 2006 خود متذكر شد:

مجموعه اطلاعات گرد آوري شده نشان مي‌دهد نامحتمل است كه دولت‌هاي اروپايي از آنچه در زمينه جنگ عليه تروريسم، در برخي از فرودگاه‌هايشان در حريم هوايي‌شان يا در پايگاه‌هاي آمريكايي مستقر در خاك آنها اتفاق مي‌افتاده است كاملا بي خبر بوده باشند. آنقدر كه نمي‌دانستند، نمي‌خواستند كه بدانند. نمي‌توان باور كرد كه عمليات‌هاي خاصي كه توسط سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريكا اجرا شده است مي‌توانست بدون همكاري فعالانه يا حداقل تباني سرويس‌هاي اطلاعاتي ملي (كشورهاي اروپايي) به سرانجام برسد.

پارلمان اروپا نيز در گزارشي در 14 فوريه 2007 نتايجي مشابه نتايج آقاي مارتي ارائه داد و گفت كشورهاي اتحاديه اروپا چشم خود را بر تبعيد‌هاي بيش از اندازه كه از طريق سرزمين و حريم هوايي آنها صورت مي‌گيرد، بسته‌اند.

در خواست شوراي اروپا براي نظارت بر آژانس‌هاي اطلاعاتي خارجي فعال در اروپا

مجمع پارلماني شوراي اروپا، در قطعنامه‌ و توصيه‌نامه‌‌اي كه از سوي اكثريت به صورت رسيد در 27 ژوئن 2006 خواستار نظارت بر آژانس‌هاي اطلاعاتي خارجي فعال در اروپا شد.
گزارشي در رابطه با پرواز‌هاي تبعيد و بازداشت‌هاي غير قانوني توسط تري ديويس دبير كل شوراي اروپا در 14 ژوئن 2006، به عنوان قسمتي از تحقيق وي بر اساس ماده 52 كنوانسيون حقوق بشر اروپايي منتشر شد. آقاي ديويس در گزار خود در سه شنبه 27 ژوئن 2006 گفت: «تبعيد عملي تحقير آميز و غير انساني نه فقط براي قربانيانش، بلكه براي مجريان اين اعمال نيز است. اين درك ساده براي من و تيم روشن شده است، زيرا ما با افراد متعددي ملاقات كرده‌ايم كه زندگي‌شان به طور از ياد نرفتني‌اي در اثر تبعيد عوض شده است.

شوراي اروپا بريتانيا را يكي از 14 كشور اروپايي دانست كه با سيا همدست بوده‌ است

همچنين عفو بين المللي تحقيقي در مورد پرواز‌هاي مشهور به تبعيد‌هاي بيش از اندازه را به دليل نقش حقوق بين‌المللي و داخلي انجام داده است. گزارش آن يك هفته بعد از آنكه ناظر حقوق بشر شوراي اروپا بريتانيا را يكي از 14 كشور اروپايي دانست كه با سيا همدست بوده‌اند منتشر شد.

اين گزارش بر پنج مورد تبعيد ديگر شامل 6 دولت اروپايي و 11 قرباني تمركز مي‌كند، در همه اين موارد مرداني كه دست و پايشان در هواپيما بسته بود به خارج، جايي كه آنها در معرض سوء استفاده قرار داشتند منتقل شدند. تاثير اين تبعيد‌ها هم بر تبعدشدگان و هم بر خانواده‌ايشان نابود كننده بود.

توني بلرتاييد كرد كه از 1988 با دو درخواست ايالات متحده مبني بر پرواز‌ زندانيان از طريق بريتانيا موافقت شده است

اين گزارش همچنين نقش دولت‌هاي متعدد اروپايي را بر جسته مي‌كند و نشان مي‌دهد كه چگونه اقدام يا عدم اقدام اين كشورها، تعهداتشان را در قبال حقوق داخلي و بين المللي نقض كرده است.

در ژوئن 2006 منزيس كمبل، رهبر حزب ليبرال دموكرات از توني بلر، نخست وزير وقت خواست تا تاييد كند كه دولت بريتانيا هيچ گونه كمك لجستيكي در اين پرواز‌ها به سيا نكرده و هيچ گونه اطلاعاتي كه در شكنجه مورد استفاده قرار گيرد به سيا نداده است.

توني بلر در جواب گفت كه دولت همه آنچه را كه بايد در اين مورد گفته شود گفته است. با اين حال او تاييد كرد كه از 1988 با دو درخواست ايالات متحده مبني بر پرواز‌ زندانيان از طرق بريتانيا موافقت شده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: