پنج‌شنبه 13 می 10 | 10:49

حاشیه های یک همایش؛ روز سخت صادق زیباکلام در شریف

اين دانشجو در ابتداي سئوالش به زيبا كلام گفت آقاي زيبا كلام ما اينجا از اساتيدمان ياد گرفتيم كه چيزي را بي دليل قبول نكنيم اينجا دانشگاه شريف است و مثل كلاسهاي شما نيست! كه شما بتوانيد حرفي را بدون داشتن سند و مدرك بزنيد… اين دانشجو اضاف كرد آقاي زيبا كلام، شما چرا فقط به ايران سوزن مي زنيد؟ بد نيست حد اقل يك سوزن هم به آمريكا بزنيد. اين دانشجو در ادامه گفت من چند كتاب مي خواهم به آقاي زيبا كلام هديه بدهم تا ايشان اين كتابها را بخواند… زيبا كلام پس از گرفتن اين كتابها با لحني جالب اقدام به خواندن نام نويسنده هاي اين كتابها كرد …


اولين جلسه از همايشهاي سي سال صورت و سيرت انقلاب اسلامي امروز دوشنبه بيستم ارديبهشت ماه در سالن جابرابن حيان دانشگاه صنعتي شريف و به همت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد حاشيه هاي اين جلسه توسط خبرنگار پيمانه ثبت شده است.

• اين جلسه با استقبال خوب دانشجويان مواجه شد

• ميهمانان اين جلسه صادق زيبا كلام، مرتضي نبوي، عماد افروغ و محمدباقر خرمشاد بودند

• اين جلسه تا قبل از صحبتهاي زيبا كلام بدون شعار و تشويق بود تا اينكه نوبت به سخنان زيبا كلام رسيد

• در اين جلسه دانشجويان موافق و مخالف زيبا كلام به دفعات اقدام به سردادن شعار نمودند

• عليرغم اينكه در خبرهاي چند روز گذشته صادق زيبا كلام گفته بود كه از سوي رسانه ملي پس از جلسات چالشي شبكه چهارم در رابطه با موضوع نفت ديگر كسي سراغ وي نرفته است اما امروز ظاهرا شرايط عوض شده بود و در بيرون از سالن جلسه مشغول مصاحبه با خبرنگاران رسانه ملي بود

• صحبتهاي زيبا كلام در هنگامي كه با لحني “غير جدي “قصد داشت نقش آمريكا در انقلاب مخملي، جنگ تحميلي، جنگ نرم، حمله آمريكا به طبس و… را توهم معرفي كند با خنده برخي از حضار ( در حمايت از زيبا كلام ) و با شعار مرگ بر آمريكا توسط گروه ديگري از دانشجويان ( در مخالفت با زيبا كلام ) روبرو شد

• به دليل لحن صحبت زيبا كلام، جلسه از فضاي جدي فاصله گرفته بود تا اين حد كه برخي از مخالفان زيبا كلام با خنده شعار “مرگ بر رضا خان” سر دادند ( ظاهرا اين امر به دليل حمايت زيبا كلام در مناظرات شبكه چهارم و حمايت از رضاخان صورت گرفت )

• پس از صحبتهاي ميهمانان نوبت به پرسدن سئوال توسط دانشجويان رسيد

• دانشجوي اولي كه براي پرسيدن سئوال فرصت يافت پيش از پرسيدن سئوال از دانشجويان خواست كه با توجه به اينكه فضاي جلسه قرار بوده علمي باشد از شعار دادن و دست زدن بپرهيزند

• اين دانشجو در ابتداي سئوالش به زيبا كلام گفت آقاي زيبا كلام ما اينجا از اساتيدمان ياد گرفتيم كه چيزي را بي دليل قبول نكنيم اينجا دانشگاه شريف است و مثل كلاسهاي شما نيست! كه شما بتوانيد حرفي را بدون داشتن سند و مدرك بزنيد

• اين دانشجو پرسيد چه كسي گفته كه منافع ملي و منافع ايدئولوژيك ما متناقض است؟ همه كشورها به دنبال منافع ايدئولوژيك خود هستند و اين دو منفعت مكمل يكديگرند وي ادامه داد آيا مي دانيد چند درصد مردم آمريكا مذهبي ايدئولوژيك هستند؟ يك نويسنده آمريكايي اداعا كرده 90 درصد مردم آمريكا مذهبي ايدئولوژيك هستند

• وي در ادامه صحبت هاي زيبا كلام كه اعتقاد داشت دليل مشكلات ايران و آمريكا نگاه ايدئولوژيك ايران و در ادامه عكس العمل امريكا به ايران است ، بيان كرد آقاي زيبا كلام، هنگامي كه آقاي خاتمي در گفتگو با كريستين امانپور صحبت از ذوب كردن يخ روابط ايران و آمريكا مي كرد مگر قانون داماتو تصويب نشد ( كه اين صحبت وي با تشويق برخي از دانشجويان همراه شد )

• وي با اعتراض به سخن زيبا كلام كه گفت نقش آمريكا در جنگ تحميلي توهم است گفت كتاب سوداگري مرگ نوشته تينرمن ( كه ظاهرا از اعضاي وزارت خارجه آمريكا است و ناگفته ها جنگ ايران و عراق و نقش آمريكا در آن را بيان كرده است) كه انتشارات رسا آن را منتشر كرده بيان كرده كه دولت آمريكا با استراتژي شكستن ديواره هاي انساني رزمندگان ايراني به عراق بمب هاي خوشه اي را فروخته كه مثل چرخ گوشت هاي متحرك هستند. وي در ادامه گفت آقاي زيبا كلام اين دانشگاه 120 شهيد دارد و شما خيلي راحت پا روي خون اين شهدا مي گذاريد ( اين صحبت وي با تشويق دانشجويان مواجه شد )

• دانشجوي دومي هم كه سئوال داشت مخاطب سئوالش آقاي زيبا كلام بود

• وي به استراتژي هاي بيان شده و رسمي از سوي دولت و نهادهاي آمريكا اشاره كرد و بيان داشت كه استراتژي هاي آنها تضعيف ايران است

• اين دانشجو اضاف كرد آقاي زيبا كلام، شما چرا فقط به ايران سوزن مي زنيد؟ بد نيست حد اقل يك سوزن هم به آمريكا بزنيد. اين دانشجو در ادامه گفت من چند كتاب مي خواهم به آقاي زيبا كلام هديه بدهم تا ايشان اين كتابها را بخواند و سپس اين دانشجو بالاي سن رفت و اين كتابها را به زيبا كلام هديه كرد. اين كار اين دانشجو هم با تشويق قسمتي از حضار همراه شد.

• زيبا كلام پس از گرفتن اين كتابها با لحني جالب اقدام به خواندن نام نويسنده هاي اين كتابها كرد كه با توجه به اينكه نويسنده كتاب اول فاطمه رجبي بود پس از خوانده شدن نام وي، با لحن خاص زيبا كلام، برخي از حضار خنديدند و زيبا كلام را تشويق كردند. زيبا كلام كتاب دوم را نيز قصد داشت معرفي كند كه نام كتاب باتلاق خاورميانه براي آمريكا ( يا اسمي شبيه به اين! ) بود كه زيبا كلام پس از خواندن نام كتاب با تعجب گفت بعضي ها فكر مي كنند آمريكا در باتلاق خاور ميانه گير افتاده و سپس وقتي كه نام نويسندگان كتاب را خواند، كه يك نهاد آمريكايي بود، مخالفان زيبا كلام اقدام به خنديدن كردند

• نام يكي ديگر از كتابها ” اين عمار ” بود كه زيبا كلام به اشتباه واژه “اين” كه يك لغت عربي است را به صورت ضمير اشاره فارسي ” اين ” تلفظ كرد كه اين اقدام هم با خنده مخالفان زيبا كلام همراه شد

• پس از سئوالات دانشجويان زيبا كلام اقدام به پاسخ به اين سئوالات نمود و گفت : سئوالات زيادي از من شد كه بعضي از آنها سخنراني بود ( در اين لحظه طرفداران زيبا كلام خنديدند)

• زيبا كلام در پاسخ به سئوالات در ادامه صحبت هاي خود كه اعتقاد داشت مشكل ايران با آمريكا بخاطر نگاه ايدئولوژيك ايران است نه آمريكا گفت كه حمله آمريكا به طبس هم براي آزادي گروگان هاي آمريكايي بود در اين لحظه يكي از دانشجويان در مخالفت با وي به وي گفت خاطرات كارتر را بخوانيد

• پس از صحبت زيبا كلام يكي از دانشجويان در ميان جمعيت گفت كه آقاي زيبا كلام كودتاي نوژه چه زماني بود؟ آيا قبل از تسخير سفارت نبود؟ اين را چگونه توجيه مي كنيد. زيبا كلام به اين سئوال پاسخي نداد

• اصرار سئوال كردن مخالفان زيبا كلام از وي با عكس العمل منفي عده اي ديگر از دانشجويان مواجه شد كه اعتقاد داشتند اين كار به نظم جلسه خدشه وارد مي كند

• در ميان صحبت هاي زيبا كلام عده اي از دانشجويان شعار دروغگو، دروغگو را عليه وي سر مي دادند

• موافقان و مخالفان زيبا كلام چندين بار اقدام به تشويق وي و اعتراض به وي با سر دادن شعار نمودند

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.