شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
یکشنبه ۰۶ شهریور ۹۰ | ۱۲:۵۰

خطر زرادخانه اتمی اسرائیل برای جهان

مدیر موسسه امنیت عربی زرادخانه های هسته ای رژیم صهیونیستی را تهدیدی برای کشورهای منطقه خاورمیانه و حیات موجودات کره زمین دانست.


دکتر “ایمن خلیل” در رابطه با کلاهک های هسته ای رژیم اسرائیل گفت: صهیونیستها هیچ اطلاعاتی را درباره زرادخانه های هسته ای خود در اختیار جهانیان قرار نداده اند و برنامه هسته ای آنها سری بوده و با اهداف نظامی توسعه یافته است.

وی تاکید کرد: با توجه به آنکه رژیم صهیونیستی پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا نکرده و اجازه بازرسی از تاسیسات هسته ای خود را به بازرسان آژانس انرژی اتمی نداده است، می توان گفت برنامه هسته ای این رژیم مشکوک بوده و نشان دهنده نظامی بودن آن است.

دکتر ایمن خلیل در پاسخ به این پرسش که “آیا کلاهک های هسته ای رژیم صهیونیستی تهدیدی برای کشورهای مسلمان هستند؟” گفت: فکر می کنم که زرادخانه های هسته ای رژیم صهیونیستی تهدیدی برای کشورهای منطقه خاورمیانه و خطری برای انسانها و کره زمین بوده و پیامدهای بسیاری را برای اعراب دارد.
وی تاکید کرد: اگر حاثه ای ناگوار در تاسیسات هسته ای رژیم صهیونیستی روی دهد کل کشورهای منطقه از جمله مصر، اردن، عربستان سعودی، سوریه و دیگر کشورهای منطقه آسیب می ببیند و نمی توان خسارت های زیست محیطی آن را نادیده گرفت.

مدیر موسسه امنیت عربی در رابطه با نقش سازمان ملل در خلع سلاح هسته ای و سکوت نهادهای بین المللی در قبال زرداخانه های هسته ای رژیم صهیونیستی گفت: رژیم صهیونیستی پیمان ان پی تی را امضا نکرده، زیرا می داند که در صورت عقد این قرارداد باید پروتکل های الحاقی را بپذیرد و اجازه بازرسی از تاسیسات خود را به بازرسان آژانس بدهد و دیگر نمی تواند بدون کسب اجازه از نهادهای بین المللی برنامه هسته ای خود را توسعه ببخشد.

ایمن خلیل در پاسخ به این پرسش که “موضع اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال خلع سلاح هسته ای چیست؟” گفت: امیدوارم که اتحادیه اروپا و آمریکا سال جاری قدم های بزرگی را برای خلع سلاح هسته ای بردارند، زیرا در کنفرانس بازنگری پیمان ان پی تی نیویورک در سال  2010 درباره برنامه هسته ای کشورهای خاورمیانه گفتگو شد.

وی تاکید کرد: پس از بحث و بررسی های انجام شده در کنفرانس بین المللی هسته ای که هر پنج سال یک بار برای بازنگری در معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای برگزار می شود، بیانیه ای با موافقت همه کشورهای شرکت کننده از جمله آمریکا تصویب شد که فقط اسرائیل را محکوم می کند نه کشورهای دیگر را.

به گفته ایمن خلیل، مجمع بازنگری ان.پی.تی سال 2010 پس از یک ماه بحث و بررسی با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد که مهمترین موضع آن عاری سازی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای و درخواست از رژیم صهیونیستی برای پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای بود.

مجمع بازنگری ان.پی.تی در نشست سال 1995 خود قطعنامه ای را صادر کرده بود که هدف از آن رسیدن به خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای بود، اما اکنون پس از گذشت چندین سال این قطعنامه به تحقق نرسید و از همین رو بود که پیش از آغاز نشست سال 2010 تحرکات گسترده ای برای احیای این قطعنامه از سوی کشورهای خاورمیانه به ویژه مصر آغاز شد و نتیجه آن اضافه شدن 10 بند به بیانیه پایانی مجمع در سال گذشته بود.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: