سه‌شنبه 13 سپتامبر 11 | 11:29

نقد الگوی توسعه غربی در شماره جدید کیهان فرهنگی

در این شماره از سال بیست و هشتم کیهان فرهنگی موضوع محوری نشریه به سخنرانی حسن رحیم‌پور ازغدی با موضوع بنیادهای علم سیاست و حقوق در دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اختصاص یافته است.


تریبون مستضعفین – شماره 294-295 کیهان فرهنگی که ماهنامه تخصصی فرهنگ و علوم انسانی است به چاپ رسید.

در این شماره از سال بیست و هشتم کیهان فرهنگی موضوع محوری نشریه به سخنرانی حسن رحیم‌پور ازغدی با موضوع بنیادهای علم سیاست و حقوق در دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اختصاص یافته است.

طرح گالبرایت یا شکستن طلسم تقلید به قلم مدیر مسئول، مصاحبه با دکتر حسن سبحانی با موضوع نقد الگوی توسعه ی غربی، عقلانیت و جایگاه آن در سیاست گذاری به قلم حسین رحیمی کلور و لطف الله فروزنده، گفتاری از ابراهیم حاجی محمدزاده با موضوع جامعیت خط امام، یادداشتی از علیرضا پیروزمند با موضوع مهندسی فرهنگی علم، گفت و گو با استاد علی معلم، توصیف امام مهدی در گلشن راز شیخ محمود شبستری، کارشناسی تقسیم بندی جدید تاریخی مبتنی بر عقلانیت دین محور به قلم اصغر کشوری، درس دیروز برای امروز و فردا به قم قاسم غلامرضایی، شیخ بهایی فقیه عارف و دانشمند شاعر و در انتها معرفی کتاب ها و اخبار به سبک شماره های پیشین کیهان فرهنگی محوری ترین مباحث این شماره به حساب می آید.

این نشریه را می توان از روزنامه فروشی های سراسر کشور تهیه کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: