پنج شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۲ شهریور ۹۰ | ۱۱:۲۱

ایران الگوی کشورهای اسلامی

يک کارشناس عرب در امور راهبردي تاکید کرد، موفقیت های هسته ای ایران، الگويي نوين براي کشورهاي اسلامي و استقلال طلبان از سلطه قدرت هاي بزرگ است.


“طلال عتريسي” در گفت وگو با شبکه خبري العالم، راه اندازي نيروگاه برق هسته اي بوشهر را دستاوردی عظيم توصيف کرد و گفت : اين دستاورد نشان می دهد که ايران همه فشارها و تهديدهاي بين المللي در زمینه ممانعت از انرژی هسته ای را پشت سر گذاشته است.

وی افزود: از سوي دیگر راه اندازی نیروگاه بوشهر نشان می دهد که فشارهاي غرب بر روسيه براي جلوگيري از همکاري با ايران نيز شکست خورده است.

عتریسی خاطرنشان کرد: اين دستاورد بويژه در زمينه راهبردي، برگ زرين ديگري به صفحات استقلال ايران در تصميم گيري مي افزايد؛ افزون بر آن ایران با توليد برق هسته اي، در کنترل توليد نفت خود توانمندتر خواهد کرد.

اين کارشناس امور راهبردي تاکيد کرد : ايران پيش از محقق ساختن اين دستاورد ، پيشنهادهايي عرضه داشت و از کشورهاي منطقه براي همکاري هاي دو جانبه در زمينه انرژي صلح آميز هسته اي دعوت کرد.

طلال عتريسي خاطر نشان کرد : اينک بايد ديد اين کشورها چگونه از فرصتي که ايران در اختيار آن ها قرار داده ، استفاده خواهند کرد و  فشارهاي غربي به منظور جلوگيري از نزديک شدن اين کشورها به جمهوري اسلامي ايران را ناديده مي گيرند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: