سه‌شنبه 25 می 10 | 11:27

قالیباف: گناه فتنه‌گران نابخشودنی است

همه کساني که در حوادث پس از انتخابات شرايط را به گونه اي پيش برده که کشور را دچار بحران کردند و دشمنان به نوعي خفته را در داخل و خارج کشور به طمع انداختند گناه نابخشودني کردند. اين انقلاب و نظام زماني توانست از همه سختي ها عبور کند که لحظه اي چشم از علمي که به دست ولايت و رهبري بود برنداشت. در دوران پيروزي انقلاب و پس از آن اگر دشمنان موفق به ايجاد فاصله بين امام و امت شوند به اهداف خود رسيده اند و دشمنان انقلاب در حال تلاش در همين جهت هستند.


فرمانده لشکر پنج نصر در دروان دفاع مقدس گفت: امروز سنگر مجاهدت همه دلسوزان نظام و سربازان ولايت اثبات کارآمدي دين در عرصه اداره جامعه است.

به گزارش فردا، محمد باقر قاليباف يکشنبه شب در مراسم بزرگداشت سوم خرداد ماه سالروز آزادي خرمشهر که در محل مسجد جامع سبزوار برگزار شد، افزود: هدف از انقلاب ما اثبات اين نکته به دنيا بود که وقتي مردم در سايه دين زندگي کرد و حکومت در اختيار دين و دينمداران باشد عزت دنيوي و اخروي آنها تضمين شده است.

وي با بيان اينکه به گفته برخي ما براي نان و ماديات انقلاب نکرديم افزود: اين گفته از يک نظر درست است اما از طرف ديگر مهمترين آرمان شهدا و امام شهدا اين بود که به مردم ، جامعه اسلامي و دنيا بگويند که دين يک امر اجتماعي است نه امر شخصي.

شهردار تهران مهم ترين هدف انقلاب را قرار دادن شريعت اسلامي در بستر نظام جمهوري اسلامي عنوان کرد و گفت: اين امر متضمن عدالت اجتماعي ،استقلال سياسي ، استغناي اقتصادي و رشد و تعالي انسان ها در جامعه است که اين مهمترين هدف ، دغدغه امروز رهبري نيز است.

وي افزود: بخشي از کساني که در سنگر مجاهدت ايستاده ايم بايد تلاش کنيم جوانان باور کنند که اگر در سايه دين زندگي کنند ، دنيا و آخرت آنها را تضمين مي کند و اين مهمترين کار است.

قاليباف با بيان اينکه دغدغه ساليان گذشته ما استقرار و پس از آن تثبيت نظام جمهوري اسلامي بود و در اين راه شهداي زيادي داديم ، گفت: طبق فرموده مقام معظم رهبري دهه پيش روي ما دهه پيشرفت و عدالت است.

وي اضافه کرد: وظيفه امروز مدعيان دلسوزي نظام و شهدا و سربازان ولايت گوش دادن به اين فرمان رهبري با تمام وجود و پيشبرد کشور به اين سمت است.

فرمانده لشگر پنج نصر در دوران دفاع مقدس گفت: هر کس به هر بهانه اي و هر حرفي بخواهد کشور را از اين مدار خارج کند ظلم به انقلاب ، اسلام ،ولايت ، شهدا و ملت مي کند.

وي ديني را که بر گردن تمام ملت اعم از حزب اللهي و غير آن و صاحبان وجدان است را اداي دين نسبت به شهدا و مجاهدان در راه انقلاب و اسلام عنوان کرد و افزود: زندگي خود را در همه ابعاد مديون شهدايي هستيم که اين کشور را مستقر و تثبيت کرده و اين نظام ولايي را به دنيا قبولاندند.

او وظيفه فرماندهان ميدان جنگ دوران دفاع مقدس را حفظ فرهنگ جهاد و شهادت و برگرداندن اين باورها به جوانان امروز دانست و گفت: تنها راه نجات کشور اين فرهنگ است و فرهنگ جهاد وشهادت فقط متعلق به ميدان جنگ نيست.

وي با بيان اينکه فرهنگ جهاد وشهادت متعلق به همه زمان ها و همه رويکردهاي زندگي انسان ها است ، اين فرهنگ را به معناي ايثار و از خود گذشتگي و اولويت دادن ديگران در زندگي و کار در مقابل ” خود” دانست.

اين فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: براي اينکه امروز به درستي براي ولايت سربازي کنيم بايد باري از روي دوش ملتي که چنين براي اسلام ،قرآن ،انقلاب و نظام ايثار کردند برداريم.

وي نامگذاري امسال به نام همت مضاعف و کار مضاعف را نشان دهنده نياز امروز به مجاهدت دانست و افزود: امروز همان عصري برگشته که بايستي انقلاب ،نظام و اسلام را در حوزه کارآمدي براي جامعه پيش ببريم.

شهردار تهران گفت: امروز ما بايد با کار خود مردم را به انقلاب دعوت کنيم و اگر نتوانيم چنين کنيم اين ظلم به انقلاب و شهدا است و در اين صورت نبايد بايستيم و بايد فرصت را در اختيار کساني بگذاريم که اين امکان را دارند.

وي يکي از توطئه هاي دشمنان براي انقلاب و مردم را مانع ايجاد کردن در اين مسير عنوان کرد و افزود: همه کساني که در حوادث پس از انتخابات شرايط را به گونه اي پيش برده که کشور را دچار بحران کردند و دشمنان به نوعي خفته را در داخل و خارج کشور به طمع انداختند گناه نابخشودني کردند.

قاليباف تحقق همت مضاعف و کار مضاعف توام با خردمندي و صداقت را مورد تاکيد قرار داد و گفت: اين انقلاب و نظام زماني توانست از همه سختي ها عبور کند که لحظه اي چشم از علمي که به دست ولايت و رهبري بود برنداشت.

وي اضافه کرد: در دوران پيروزي انقلاب و پس از آن اگر دشمنان موفق به ايجاد فاصله بين امام و امت شوند به اهداف خود رسيده اند و دشمنان انقلاب در حال تلاش در همين جهت هستند.

او وحدت را رمز پيروزي انقلاب معرفي کرد و گفت: با همين وحدت مي توانيم انقلاب را تداوم بخشيم و محور وحدت جز ولايت چيز ديگري نمي تواند باشد.

اين سردار دوران دفاع مقدس تاکيد کرد: دشمناني که براي خم کردن ستون خيمه به هر گونه اي تلاش مي کنند کور خوانده اند همانگونه که در 31 سال گذشته نتوانستند چنين کنند.

قاليباف با بيان اينکه خداوند در قرآن کريم به عنوان سند زندگي ما انسان ها موضوعاتي را به متذکر شده ، گفت: قدر دانستن نعمت ها يکي از اين موارد است.

وي افزود: نعمت ولايت يکي از بزرگترين نعمت هايي است که خداوند به ما عنايت کرده و تنها نعمتي است که خداوند نسبت به آن بر بندگان خود منت نهاده است.

وي سوم خرداد و روز فتح خرمشهر را نيز از ايام ا… دانست و گفت: ذکر و ياد ايام ا… و شهدا از وظايف ما است اما تنها ياد اين نعمات کفايت نمي کند.

او افزود: بهترين شکر شناخت خوب اين نعمت ها و انجام وظايف در مقابل آنها است و يکي از وظايف اداي شکر نعمت ، غرق نشدن در زندگي دنيوي است.

قاليباف ياد شهدا و ايام الله ها ، ياد نعمات الهي و تشخيص اين موضوعات را سنگر مجاهدت امروز رزمندگان و دلسوزان انقلاب ذکر کرد.

فرمانده لشکر پنج نصر در دوران دفاع مقدس يادي از شهدا و سرداران سبزوار در دوران دفاع مقدس از جمله شهيدان فرومندي ، شجيعي ، محمدياني ،پروانه و کلاته سيفري کرد و گفت: نقش سبزوار و مردم سبزوار در دروان جنگ نقش بسيار برجسته اي بود.

وي اضافه کرد: اين مجلس يادي از همه بزرگمرداني است که ما همه زندگي مادي و معنوي خود را در اين کشور مديون آنها هستيم.

نماينده مردم سبزوار در مجلس شواي اسلامي هم در اين آئين معنوي خردادماه را يکي ازماه هاي تاريخ ساز در دوران انقلاب دانست و گفت: اين ماه به برکت روزهايي که در آن واقع شده صاحب چنين منزلتي شده است.

محمد رضا محسني ثاني سوم خردادماه و سالروز فتح خرمشهر را موجب ماندگاري انقلاب ذکر کرد و افزود: خرمشهر بدين سبب خونين شهر شد و عظمت يافت.

وي زنده کردن ياد شهداي فتح خرمشهر و حماسه بزرگ بيت المقدس را هدف از برگزاري اين مراسم ذکر کرد و گفت: رزمندگان و شهداي سبزوار سهم بسزايي در اين عمليات داشتند.

حسين کارگري ، عضو شوراي اسلامي شهر سبزوار نيز در اين مراسم به بخشي از ز رشادت هاي مردم سبزوار در دوران انقلاب و پيش از آن اشاره کرد و گفت: اين شهرستان در طي دوران انقلاب 11 سردار شهيد و 1600 شهيد را تقديم کرده است.

آئين گراميداشت سالروز فتح خرمشهر با حضور نادران از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رزمندگان دفاع مقدس و همچنين جمعي از همرزمان قاليباف از شهرستان هاي تربت حيدريه ، نيشابور ،اسفراين، جوين و جغتاي و پنج شهر تابعه سبزوار برگزار شد.

اين مراسم معنوي به همت شهرداري و شوراي اسلامي شهر سبزوار و با همکاري نمايندگان اين شهرستان در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.