پنج شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
سه شنبه ۲۹ شهریور ۹۰ | ۱۲:۰۲

جنگ‌های پنهان آل سعود علیه انقلاب‌ها

نويسنده و پژوهشگر معروف عربستانی، جنگهای پنهان سعودی ها علیه انقلابهای عربی را موجب تضعیف و منزوی شدن آنها در منطقه و جهان دانست.


خانم مضاوی الرشید در مقاله ای که امروز در روزنامه القدس العربی منتشر شد، تاکید کرد: در کشورهاي عربي که اخيرا در آنها انقلاب صورت گرفته است، رویدادها بسیار سريع اتفاق مي افتد؛ رویدادهایی که بر انزواي بين المللي رژيم صهيونيستي افزوده و زمينه را براي به رسميت شناخته شدن کشور مستقل فلسطين فراهم کرده است و تنها تهديد به وتوي امريکا در اين زمينه به عنوان يک مانع باقي مانده است.

وی افزود: در قاهره، حمله به سفارتخانه رژيم صهيونيستي و آتش زدن پرچم اين رژيم يک پيام قوي بود که در زمان آغاز انقلاب مصر مخابره نشد. اما ملت مصر در مقابل به شهادت رسيدن نيروهايش در مرز اين کشور با سرزمين هاي اشغالي سکوت پيشه نکرد و مانند دوره مبارک منتظر انجام تحقيقات! در اين زمينه نماند.

مضاوی الرشید خاطرنشان کرد: سفارت رژيم صهيونيستي در امان نيز با دخالت نيروهاي امنيتي اردن از عمليات مشابهي در امان ماند، و تلاش مردم براي تسخير آن به نتيجه رسيد. با اين وجود همگان به اين نتيجه رسيده اند که تا زماني که قضيه فلسطين به صورت معلق باقي بماند و ملت فلسطين تحت اشغال باشد حضور رژيم صهيونيستي در پايتخت کشورهاي عربي امري غير مقبول است.

وی تاکید کرد: در چنين وضعيتي و به دنبال پيروزي انقلاب هاي عربي، عربستان نيز همانند رژيم اشغالگر قدس روابط خود را با کشورهاي عربي و به ويژه کشورهاي انقلابي در پايين ترين سطح مي بيند. علت اين امر متهم بودن عربستان از چند جنبه است.

مضاوی الرشید، شانه خالی کردن عربستان سعودی از معرفي رژیم اسرائيل به عنوان خطري براي منطقه را بعنوان نخستین دلیل عنوان کرد و گفت: هيچ اظهار نظری از سوي مقامات اين کشور مبني بر دشمن دانستن رژيم صهيونيستي شنيده نشده است. بلکه مسئولان عربستاني به جاي اين واقعيت، مدعي هستند که دشمن حقيقي که منطقه را تهديد مي کند ايران است.

وی دومین دلیل را کودتای عربستان علیه انقلابها دانست و تاکید کرد:  پس از مرحله همدردي و برادري ميان آل سعود و حسني مبارک، رياض به عنوان رهبر کودتا عليه انقلاب مردم مصر شناخته مي شود و اين کشور تلاش مي کند تا روابط رياض – قاهره را به وضعيت قبل از سقوط مبارک يعني دنباله روي مصر از عربستان و همپيماني اعلام نشده ميان دو کشور در مقابل برخي کمک هاي مادي بازگرداند.

وی استقبال عربستان از زين العابدين بن علي ديکتاتور سرنگون شده تونس را سومین دلیل دانست و تاکید کرد: عربستان با این اقدام احترام و جايگاه خود را در ميان مردم اين کشور از دست داد. به ويژه اينکه موضوع بازگرداندن بن علي به تونس به يک مسأله معلق تبديل شده است که با وجود اظهار دوستي فراوان از سوي وزير امور خارجه عربستان در ديدار از تونس، مردم اين کشور از اين خواسته دست برنخواهند داشت.

مضاوی الرشید بحران روابط یمن و عربستان را چهارمین دلیل عنوان کرد و گفت: به دنبال تلاش عربستان براي بازيچه قرار دادن سرنوشت ملت يمن و استقبال از ديکتاتور زخمي اين کشور که منجر به تأخير در پيروزي انقلاب مردم شد، روابط عربستان و يمن بحراني گرديد و رياض به طور جدي در راستاي يافتن جايگزيني براي علي عبدالله صالح تلاش مي کند و در صورتي که مجبور شود براي پايان دادن به جدال ميان نظام و ملت به نفع ديکتاتور نيمه سوخته اين کشور از دخالت نظامي در اين کشور دريغ نخواهد کرد.

این نویسنده عربستانی، ناتوانی سعودي ها در تعامل با نظام سوريه را پنجمین دلیل دانست و تاکید کرد: عربستان نه از شورشيان حمايت کرد و نه به خروج نظام از مشکلات کنوني کمک کرد. بلکه در اتخاذ تصميم متردد باقي ماند تا اينکه با چراغ سبز امريکا آن موضع عجيب را اتخاذ کرد.

مضاوی الرشید اظهار داشت: در سايه روابط پرتنش عربستان با کشورهاي عربي، به نظر مي رسد آل سعود روز به روز منزوي تر مي شود، و جنگ هاي کوچک و توطئه هاي پنهان آل سعود عليه انقلاب هاي عربي، باعث تضعيف عربستان شده است. به همين دليل سعودی ها بار ديگر مدافع امنيت کشور و چاههاي نفت شان را مورد تهديد قرار دادند. آنها حتي نتوانست اين تهديد را توسط سعود الفيصل وزير امور خارجه شان اعلام کنند. بلکه تهديدات مذکور را در قالب يک مقاله به قلم ترکي الفيصل برادر وزير امور خارجه که به سخنگوي غير رسمي وزارت امور خارجه عربستان تبديل شده است، در يک روزنامه آمريکايي منتشر کردند.

مضاوی الرشید خاطرنشان کرد: اين پيام تهديد متضمن نکات متعددي بود که مهم ترين آنها پايان دادن به همکاري صميمانه و روابط ويژه ميان عربستان و امريکا بود که بيشتر رنگ و بوي دنباله روي رياض از واشنگتن گرفته است. به طوري که تصميم امريکا در شوراي امنيت براي وتوي تشکيل کشور مستقل فلسطين سرآغازي براي پايان همکاري دو کشور به ويژه در مناطق درگيري از جمله افغانستان و يمن خواهد بود. به همين دليل اين شاهزاده عربستاني تهديد کرد در صورتي که ايالات متحده آمريکا مانع به رسميت شناخته شدن کشور مستقل فلسطين شود، عربستان از دولت نوري مالکي در عراق فاصله خواهد گرفت و با وجود فشارهاي آمريکا، سفارتخانه اش را در بغداد بازگشايي نخواهد کرد.

وی افزود: عربستان در حالي اين اقدام را يک مجازات براي امريکا مي داند که فراموش کرده است ملت عراق به علت فقدان سفارت عربستان در اين کشور از گرسنگي نخواهند مرد، و به نظر مي رسد که عربستان سعودی به دنبال رهايي از مشکلي به نام صدام، بار ديگر به گره ديگري به نام نوري مالکي برخورده است.

مضاوی الرشید خاطرنشان کرد: تهديدات عربستان عليه امريکا باعث فشار مستقيم به واشنگتن نخواهد شد. از جمله اين دلايل مي توان به وابستگي و مديون بودن عربستان به آمريکا از نظر اقتصادي و نظامي اشاره کرد که با وجود چنين وابستگي آشکاري رياض مدعي است توانايي تغيير تصميمات اتخاذ شده در واشنگتن را دارد.

مضاوی الرشید تاکید کرد: اي کاش نفوذ عربستان در کشورهاي مختلف در راستاي حمايت از جريانات دمکراسي خواه بود. حال آنکه مشاهده مي شود از چنين نفوذي بيشتر براي حمايت از روابط خانوادگي ميان مجموعه اي از حکام مستبد استفاده مي گردد که حقوق مردمشان را پايمال مي کنند. اين کمک ها و حمايت هاي عربستان با استفاده از پشتوانه رابطه با امريکا صورت مي گيرد که با توجه با استقرار ناوگان ششم نيروي دريايي اش در سواحل بحرين، واشنگتن به راحتي مي تواند ابتکار عربستان و بحرين [در زمينه حفظ خاندان آل خليفه بر مسند قدرت با استفاده از ايجاد روابط خويشاندي] را نقش بر آب کند.

مضاوی الرشید اظهار داشت: نظام عربستان در سطح جهان عرب و منطقه همچنان ضعيف باقي خواهد ماند و به ويژه پس از بهار عربي که محور مصر عربستان را به عنوان يک محور مهم در سياست خارجي کشورهاي عربي متلاشي کرد، نفت نخواهد توانست باعث کسب اعتماد ملت هاي عرب از جمله ملت فلسطين شود.

این نویسنده عربستانی اظهار داشت: تنها نظام هاي قانوني که نماينده اراده ملت هايشان باشند قادر خواهند بود که امريکا و رژيم صهيونيستي را به چالش بطلبند نه نظام هاي وابسته و دنباله روي که براي وادار کردن افکار عمومي شان و جامعه بين الملل به سکوت در برابر توطئه ها و نقض حقوق ملت هاي زير دستشان چيزي جز اموال نفت در اختيار ندارند.

مضاوی الرشید تاکید کرد: تا زماني که نظام عربستان سعودي فقط نماينده خودش و خاندان گسترده آل سعود باشد هرگز نخواهد توانست در تهديدات گاه گاه خود جدي بنمايد. سياست خارجي نيز به وسيله مقالات ترسيم نمي شود. بلکه اراده ملت هاي خواستار استقلال و حق تعيين سرنوشت باعث قطعي شدن استقلال در تصميم گيري توسط حاکمان منتخب و نماينده مردم مي شود نه بشکه هاي نفت! خداوند از قضيه فلسطين دفاع مي کند و ملتي نيز از آن دفاع مي کنند که ضربات کشنده اشغالگران صهيونيست در طي دهه هاي گذشته نتوانسته است آنها را به زانو دربيارد و شايد جامعه عربستان ياد خواهد گرفت که ملت ها چگونه بدون داشتن نفت زندگي مي کنند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: