پنج‌شنبه 06 اکتبر 11 | 19:36

استقلال نظام قضايی، خواسته مصری‎ها

صدها معترض مصري بار ديگر با برگزاري تظاهرات در خيابان‌هاي قاهره، تشکيل نظام قضايي مستقل را در اين کشور خواستار شده‌اند.


معترضان مصريبا تظاهرات در مقابل ساختمان ديوان‌عالي مصر، تغيير ساختار نظام قضايي و هم‌چنين برکناري ژنرال عبدالمجيد محمود، دادستان عمومي و از بازماندگان رژيم برکنار شده حسني مبارک را خواستار شدند.

شرکت کنندگان در اين تظاهرات موسوم به “آري به استقلال نظام قضايي” که به رهبري احمد نيکي از قضات سابق مصر سازماندهي شده بود، بر انتخاب قضات بر اساس سواد و مهارت آن‌ها پافشاري و مخالفت خود را با دخالت دولت در انتصاب قضات ابراز داشتند.

شرکت کنندگان در اين اعتراضات هم‌چنين شعارهايي را عليه شوراي نظامي حاکم بر مصر و محمد حسين طنطاوي رييس شوراي عالي نيروهاي مسلح سردادند.

اين اعتراضات در حالي برگزاري شد که ابراز ترديدها از انتقال قدرت از شوراي نظامي به دولتي غيرنظامي، افزايش يافته ‌است.

شوراي نظامي مصر، پس از سرنگوني رژيم ديکتاتوري مبارک در ماه فوريه که امريکا از آن حمايت مي‌کرد، قدرت را در اين کشور به دست گرفت.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: