جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
جمعه ۱۵ مهر ۹۰ | ۲۰:۴۵

حقوق اجتماعی سیاه‌پوستان بی‌گناه آمریکایی با سفیدپوستان گناهکار برابر است

تبعیض در جامعه آمریکا و بالاخص شهر نیویورک که این روزها کانون قیام مردمی در برابر وال‌استریت است، یکی از ریشه‌های طغیان اجتماعی فراگیری است که در تمام شهرهای آمریکا گسترش می‌یابند.


همزمان با قیام وال‌استریت دانشگاه پرینستون نتایج تحقیقی را منتشر کرد که در سال 2005 انجام شده اما تاکنون افشا نشده است.

این مطالعه که با بررسی 1500 کارفرما در شهر نیویورک، کانون قیام وال‌استریت به انجام رسیده است، تصریح می‌کند که یک سیاه‌پوست بدون سابقه مجرمیت در شهر نیویورک، بیشتر از سفیدپوستی که از زندان آزاد شده باشد شانس یافتن شغل ندارد.

این تحقیق که به سال 2005 بازمی گردد در شرایطی انجام شده که هنوز آمریکا با بحران اقتصادی کنونی مواجه نبود چرا که بحران اخیر نشانه‌های اصلی خود را در سال 2006 بروز داد. این پروژه به تصریح پایگاه اطلاع‌رسانی “پرینستون”، توسط دو استاد دانشگاه انجام شده و کامل‌ترین تحقیق از نوع خود تاکنون است.

یکی از یافته‌های جالب این مطالعه این است که جوان سفیدپوستی که تازه از دبیرستان فارغ‌التحصیل شده باشد تقریبا دارای 2 برابر شانس یک سیاه‌پوست با شرایط مشابه برای یافتن شغل است. سیاه‌پوستی که دارای سوابق مجرمانه باشد، به احتمال 57 درصد با پاسخ منفی کارفرمایان روبرو می‌شود اما سفیدپوست با همین شرایط، 35 درصد احتمال شنیدن پاسخ منفی دارد.

به همین ترتیب سیاه‌پوستی که سابقه‌اش پاک باشد تقریبا معادل یک سفیدپوست مجرم شانس یافتن کار دارد و به این ترتیب رنگ پوستش از همان ابتدا، جرم وی محسوب می‌شود.

یکی دیگر از آمارهای جالب ارائه شده در این گزارش چنین است که 60 درصد از دانش آموزان اخراجی سیاه‌پوست از دبیرستان‌های نیویورک حتما تا سن 35 سالگی پایشان به زندان باز می‌شود. این در حالی است که از سال 1972 تاکنون، جمعیت زندانیان آمریکایی تقریبا 7 برابر شده است.

نتایج عجیب این گزارش بیانگر آن است که قیامی که از 20 روز پیش در برابر ساختمان‌های بزرگ بورس آمریکا در وال‌استریت شروع شده، دارای ریشه‌های عمیق اجتماعی است و بنابراین قابلیت تسری دارد. این یک اصل علمی است که قیام های ریشه‌دار می توانند ادامه پیدا کنند اما شورش‌های بی‌ریشه عموما به سرعت ریشه‌کن می‌شوند.

بدیهی است این تنها یکی از ریشه‌های این قیام مردمی است. شرایط آمریکایی‌ها پس از 2006 بسیار بدتر از زمان انجام این مطالعات شده است و سفیدپوستان نیز اکنون وضع چندان مناسبی ندارند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: