یکشنبه 09 اکتبر 11 | 22:16

طرح نظارت بر مصونیت نمایندگان مجلس

محمدرضا شهبازی

نمایندگان موظفند در جلسات مجلس شرکت کرده و در هنگام جلسات علنی نخوابند. انجام وظایف نمایندگی کار خوبی است که استحباب دارد و در روایات نیز بر آن تاکید شده است و نمایندگان موظفند در حد توان نسبت به انجام آن اهتمام بورزند.


محمدرضا شهبازی

قطعا یکی از دستاوردهای مجلس هشتم تصویب طرح نظارت بر نمایندگان است. این طرح به قدری دستاورد است که نمایندگان مجلس هشتم راضی نشدند فقط خودشان در تصویب آن نقش داشته باشند، بلکه با یک تقسیم کار عادلانه، نمایندگان مجلس نهم را هم در این افتخار شرکت دادند. تقسیم کار صورت گرفته به این صورت است که نمایندگان مجلس هشتم این طرح را پس از 15 ماه کار کارشناسی تصویب کردند و آن‌قدر کش دادند تا قسمت اجرای آن به عهده مجلس نهم بیفتد!

مجلس محترم نشان داد در حالی که می تواند طرحی مانند وقف دانشگاه آزاد با 250 هزار میلیارد تومان سرمایه را در کمتر از یک نیم روز به تصویب برساند، برای تصویب طرح نظارت بر نمایندگان نیاز به 15 ماه زمان کارشناسی دارد. البته این تفاوت یک مبنای منطقی دارد و آن هم اینکه برای تصویب طرح وقف دانشگاه آزاد باید هوای یک نفر(حالا شما بگو چهار پنج نفر!) رو داشت اما برای طرح نظارت بر نمایندگان باید مراقب حاشیه امنیت حداقل 250 نفر بود!

این قضیه نشان می دهد که یک نماینده مجلس بیش از 250 هزار میلیارد تومان ارزش داد و خدا را شکر که ما نزدیک 300 نفر از این گنجینه ها داریم!

علی ای‌حال این طرح پس از 15 ماه کش و قوس در حالی تصویب شد که از 33 ماده در طرح اولیه به 12 ماده کاهش پیدا کرده و بیشتر به بازویی تبدیل شده که می تواند در آن واحد هم بر کم نشدن حاشیه امنیت نمایندگان نظارت کند و هم اینکه دهان همه کسانی را ببندد که به تصویب نشدن آن انتقاد داشتند.

در راستای همین دو کار ما به ارایه یک طرح نظارت اقدام می کنیم تا نمایندگان این را تصویب کنند تا خدای نکرده هم آزادگی‌اشان مورد تعرض قرار نگیرد و هم احوالات‌شان برقرار باشد؛ تا باد چنین بادا!

متن طرح پیشنهادی ما به این شرح است:

الف) تذکرات مقدماتی

1) نمایندگان موظفند در جلسات مجلس شرکت کرده و در هنگام جلسات علنی نخوابند. انجام وظایف نمایندگی کار خوبی است که استحباب دارد و در روایات نیز بر آن تاکید شده است و نمایندگان موظفند در حد توان نسبت به انجام آن اهتمام بورزند.

تبصره 1: با توجه به اینکه حدود هر شخص جزو حریم خصوصی اوست، تشخیص اینکه تا چه حد در توان نمایندگان است به عهده خود نماینده می باشد.

تبصره 2: چرت زدن در جلسات غیر علنی به شرطی که صدای خر و پف فرد مزاحمتی برای چرت زدن نماینده بغلی ایجاد نکند، مانعی ندارد.

2) نمایندگان نباید با استفاده از رانت های اطلاعاتی و موقعیت نمایندگی خود فعالیت های اقتصادی انجام دهند که موجب وهن مجلس می شود.

تبصره 1: بدیهی است استفاده از رانت اطلاعاتی و موقعیت نمایندگی برای انجام فعالیت های اقتصادی که موجب وهن مجلس نشود، بلا اشکال است.

تبصره 2: اقداماتی موجب وهن مجلس می شود که رسانه ای شود و لاغیر.

تبصره 3: تاکید می شود که در صورت رسانه ای شدن اینگونه فعالیت‌ها هیئت رییسه هیچ‌گونه مسئولیتی را قبول نکرده و تمام قرار مدارهای قبلی کان لم یکن تلقی می شود!

3) نمایندگان موظفند جمله «مجلس در رأس امور است» را حفظ کرده و در مواقع مقتضی نسبت به استفاده از آن اقدام كنند.

تبصره: مواقع مقتضی را رأس مجلس اعلام می کند.

4) نماینگان در بیان مسائل آزادند اما باید از توهین به قوای سگانه بپرهیزند.

تبصره 1: قوه مجریه از این امر مستثنی است!

5) نمایندگانی که در انجام وظایف نمایندگی خود کوتاهی کنند، متناسب با اشتباه و برخی تناسبات دیگر تنبیه می شوند.

تبصره: یکی از این تناسبات نسبت نماینده خاطی با هیئت رییسه مجلس است.

ب) تنبیهات

1) تذکر شفاهی به صورت در گوشی

2) تذکر شفاهی به صورت در گوشی (اون یکی گوش)!

3) تذکر کتبی پشت پاکت سیگار بدون درج در پرونده

4) تذکر کتبی همراه با درج در پرونده نمایندگان همسو با جبهه پایداری!

5) حذف سماق از برنامه غذایی

6) جلوگیری از دیدار با جناب مستطاب دکتر جاسبی برای یک روز

7) جلوگیری از عضویت در کمسیون امنیت ملی مجلس (گریه نکنید حالا سفارش می‌کنیم در سفرهای خارجی سایر کمسیون‌ها شما را هم ببرند)

8) تبعید به کمسیون اصل 90

9) مجبور شدن به شرکت در رأی گیری ها!

10) …(دیگه بسسه دیگه! مگه طرف جنایت کرده؟ چقدر تنبیهش کنیم!)

ج) تشویقات

تمام بندهای بالا را برعکس کنید می شود تشویقات چراکه برخی نمایندگان عاشق آن هستند.

  1. مارال
    23 نوامبر 2011

    فوق العاده بود

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: