شنبه 04 جولای 09 | 22:10

هركس بگويد راي شوراي نگهبان كذا است مفسد است

اگر راي داد و شوراي نگهبان هم آن راي را پذيرفت ، هيچ كس حق ندارد يك كلمه راجع به اين بگويد. من نمي گويم راي خودش را نگويد؛ بگويد؛ راي خودش را بگويد؛ اما اگربخواهد فساد كند، به مردم بگويد كه اين شوراي نگهبان كذا و اين مجلس كذا است، اين فساد است ، و مفسد است يك همچو آدمي ، تحت تعقيب مفسد في الارض بايد قرار بگيرد.


رهبر کبیر انقلاب اسلامی

رهبر کبیر انقلاب اسلامی

امام خمینی(ره) در سخنرانی‌ها و پیام ‌های مختلفی با اشاره به فصل الخطاب بودن نظر شورای نگهبان بر لزوم پذیرش آن توسط همه گروه‌ها، احزاب و افراد تاكید ورزیده‌اند.گزیده‌ای از فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره تمكین مسئولان ، احزاب و گروه‌ها به قانون و فصل‌الخطاب بودن قانون اساسی و شورای نگهبان به شرح ذیل است:

*شورای نگهبان به ‌هیچ وجه گوش به حرف عده‌ای كه به اصطلاح مترقی هستند ندهد

“….شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید، و باید بدانید كه به هیچ وجه ملاحظه نكنید. باید قوانین را بررسی نمایید كه صددرصد اسلامی باشد. به هیچ وجه گوش به حرف عده‌ای كه می خواهند یك دسته كوچك مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقی هستند، ندهید، قاطعانه با اینگونه افكار مبارزه كنید. خدا را در نظر بگیرید. اصولا آنچه كه باید در نظر گرفته شود خداست ، نه مردم، اگر صد میلیون آدم ، اگر تمام مردم دنیا یك طرف بودند و شما دیدید كه همه آنها حرفی می زنند كه بر خلاف حكم قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینكه تمام بر شما بشورند. انبیا هم همین طور عمل می كردند؛ مثلا موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این عمل كرد؟ مگر موافقی داشت.
بحمدالله مجلس ما مجلسی است اسلامی و قوانین خلاف اسلام تصویب نخواهد شد؛ولی شما وظیفه دارید ناظر باشید. خلاصه گوش به حرف طبقه مرفه مترقی ندهید. خدا انشاءالله با ماست . اگر عملمان برای خدا باشد، خدا ما را موفق می كند….. ”
(صحیفه امام ج 13 ص 53)

* هركس بگوید رای شورای نگهبان كذا است مفسد است

“…..من تكرار می كنم مجلس بالاترین مقام است در این مملكت . مجلس اگر رای داد و شورای نگهبان هم آن رای را پذیرفت ، هیچ كس حق ندارد یك كلمه راجع به این بگوید. من نمی گویم رای خودش را نگوید؛ بگوید؛ رای خودش را بگوید؛ اما اگربخواهد فساد كند، به مردم بگوید كه این شورای نگهبان كذا و این مجلس كذا، این فساد است ، و مفسد است یك همچو آدمی ، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد.این مجلس ما حصل خون یك جمعیتی است كه وفادار به اسلام بودند؛ و این مجلس عصاره زحمتهای طاقت فرسای این ملت مسلمان بوده است ؛ این مجلس فراهم آمده از “الله اكبر “های مردم است ؛ اگر بنا باشد كه این مجلس فراهم آمده از “الله اكبر ” مردم قدمی برخلاف اسلام بگذارد، این مجلس مجلسی خواهد بود كه برخلاف مسیرمسلمین عمل كرده . با تمام قدرت ، بدون اینكه ملاحظه از احدی و از مقامی بشود،مجلس باید مسائل را طرح بكند. و رد و بدل و انتقاد صحیح ، بدون جار و جنجال ، بدون هیاهو، مسائل را بگویند. كسی كه مخالف است مخالفت خودش را بدون هیاهو بگوید.آن كه موافق است موافقت خودش را بدون جار و جنجال بگوید. و بعد هم رای بگیرند.وقتی رای گرفتند، اگر اكثریت رای داد، و بعد هم برده شد پیش شورای نگهبان و آنها هم صحیح دانستند این رای را، مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسی ندانستند، اگربعدها بخواهند شیطنت بكنند، این شیطنتها از مبادی غضب ، از مبادی فاسد، بیرون می آید. باید سرتسلیم به مجلس ، یعنی سر تسلیم به اسلام وقتی مخالف اسلام نیست ، سرتسلیم به اسلام فرود آورد. روشهای غیر اسلامی را، اگر هم در باطن – خدای نخواسته -دارند، نباید دیگر اظهار بكنند و نباید اذهان مردم را نسبت به مجلس مشوش كنند. این یك مسئله ای است اساسی ، و باید همه توجه داشته باشند. به مجرد اینكه یك مطلبی برخلاف رای یك نفر است ، نباید بگوید مجلس درست نیست .
(صحیفه امام ج14ص370)

*پس از رای و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق رد آن را ندارد

“….موضوعات برای احكام ثانویه اسلام نظر خواهی شود كه كارها به نحو شایسته انجام گیرد. و این نكته نیز لازم است كه تذكر داده شود كه رد احكام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف كارشناس ، با رد احكام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احكام الله می باشند. و نیز احكام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رای مجلس وانفاذ شورای نگهبان ، هیچ مقامی حق رد آن را ندارد، و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه ای اقدام كند. و با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی كه مجتمعی ازعلمای اعلام و مجتهدان و متفكران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه كه تشخیص آن با عرف است ، با مشورت از كارشناسان ، حجت شرعی است كه مخالفت باآن بدون حجت قویتر خلاف طریقه عقلاست . چنانچه تغییر احكام اولیه ، با شك درموضوع و عدم احراز آن با طریقه عقلا مخالف است .
دولت جمهوری اسلامی كه متصدی اداره كشور است و در هر پیشامدی موظف است اقدام مقتضی نماید، در وضع كنونی بدون كمك ملت ، توانایی رفع تمام گرفتاریهارا ندارد، و برای اداره نظام جمهوری و دفاع از دشمنان مهاجم و رفع مشكلات جنگ كه حجم آن بسیار عظیم است ، احتیاج به كمك دارد…. ”
(صحیفه امام ج17ص 321 )

* من در تمام مواقعی كه مقتضی بوده است، شورای نگهبان را تایید كرده ام

“…..از تحمل زحمات و رنجهای شما تشكر می كنم . شما توقع نداشته باشید كه مورداهانت واقع نشوید. همه می دانید تا كسی كاری انجام ندهد كسی به او توهین نمی كند.توهین برای كسانی است كه می خواهند زنده باشند. هیچ كدام از ما نباید انتظار تعریف راداشته باشیم . باید به حكم خدا عمل كنیم و به این هم كاری نداشته باشیم كه چه كسی ازاین كاری كه برای خدا می كنیم خوشش می آید و یا چه كسی بدش می آید. من در تمام مواقعی كه مقتضی بوده است، مجلس و شورای نگهبان را تایید كرده ام. ما باید دست دردست یكدیگر بگذاریم تا یك كشور اسلامی درست كنیم .
امروز تبلیغات علیه من و شما نیست ، تبلیغات علیه اسلام است . اگر ما با اسلام كاری نداشتیم كسی با ما بد نبود. امروز امریكا و شوروی را كه آن قدر در دنیا فساد می كنندكسی محكوم نمی كند، ولی تمام محكومیتها مال ماست . در دنیا تنها ایران است كه موردسئوال است ؛ ولی اگر ما وحدت خودمان را حفظ كنیم و همصدا و همجهت باشیم از هیچ چیز نباید بترسیم . مهم این است كه با هم خوب باشید و تصمیم داشته باشیم كه مستقل….. ”
(صحیفه امام ج 17ص441 )

*افرادی كه نظریه شورای محترم نگهبان در ابطال یا تایید موافق میلشان نباشد دست به شایعه افكنی می‌زنند

“…چنانچه مشاهده می شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی ، افرادی كه نظریه شورای محترم نگهبان در ابطال یا تایید بعضی حوزه ها موافق میل شان نبوده است دست به شایعه افكنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان – ایدهم الله تعالی – را كه حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خدای ناكرده توهین می نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده اند غافل از آنكه پیامد چنین اعمال و جوسازی ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند ازانقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال ، بی توجه به نتایج ناروا و اسف بار آن باشد.
معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند كه دیدیم .
من به این آقایان هشدار می دهم كه تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناك برای كشور و اسلام است . همیشه انحرافات به تدریج در یك رژیم واردمی شود و در آخر، رژیمی را ساقط می نماید. لازم است همه به طور اكید به مصالح اسلام و مسلمین توجه كنیم و به قوانین ، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا كه مورد هجوم قدرت ها و ابرقدرت هاست وفادار باشیم.
(صحیفه امام ج17ص431)

*شورای نگهبان، موردتایید اینجانب می‌باشند

شورای محترم نگهبان ، كه حافظ احكام مقدس اسلام و قانون اساسی هستند، موردتایید اینجانب می باشند. و وظیفه آنان بسیار مقدس و مهم است . و باید با قاطعیت به وظایف خود عمل نمایند. البته توجه به اهمیت حفظ نظام جمهوری دارند كه با آن هیچ حكم و امری مزاحمت نمی كند و برای حفظ آن از هیچ كوششی نباید مضایقه كرد ومعلوم است آقایان با تعهدی كه دارند تحت تاثیر هیچ جوی واقع نمی شوند.
ان شاءالله موید باشند.
(صحیفه امام ج19ص155)

*نهاد شورای نگهبان به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد

ولایت فقیه و حكم حكومتی از احكام اولیه است. نهاد شورای نگهبان همیشه موردتایید اینجانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه بابیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام و مسلمین كوشا باشد.
(صحیفه امام ج20ص457)

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.