یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
پنج شنبه ۲۱ مهر ۹۰ | ۰۹:۳۷

رهبر اخوان المسلمين بقايای رژيم مبارک را عامل حوادث اخير مصر دانست

محمد بديع” كه در باره رويدادهاي خونين يكشنبه شب گذشته در منطقه “ماسبيرو” در قاهره كه منجر به كشته و زخمي شدن بيش از 300 نفر شد، سخن مي گفت، افزود: كاملا آشكار است كه بقاياي حزب ملي منحله مسئول اين رويدادها هستند. آنها مي دانند كه انتخابات پيش رو است و همه مردم مصر مخالف نامزد شدن آنها در انتخابات هستند.


وي اظهار داشت: مردم مصر خواستار اجراي قانون «بركناري سياسي» عليه آنها هستند و ما بارها اين درخواست را كرديم، اما كسي به اين درخواست توجه نكرد. آنها تهديد كردند كه مصر را به آتش خواهند كشيد و مي بايست در مقابل اين تهديدها موضعگيري مي شد.

رهبر اخوان المسلمين مصر گفت: بايد كمي صبر كنيم تا پس از برگزاري انتخابات پارلماني بر عملكرد دولت و وزرا نظارت و طرح هايي براي حل مشكلات كشور ارائه شود.

وي درخواست برخي نيروهاي سياسي براي بركناري دولت عصام شرف را رد كرد و گفت: اين يك دولت انتقالي و شبيه يك كشتي است كه كشور را بوسيله يك طناب جا به جا مي كند. موتور آلات اين كشتي فعال نيستند و اين دولت زود خسته مي شود . راه حل اين موضوع وجود پارلماني منتخب و ناظر بر فعاليت ها و طرح ها در مسير حل بحران ها است.

بديع اظهارات مطرح شده از سوي شوراي نظامي كه وعده نامزد نشدن يك نظامي براي پست رياست جمهوري داده و موافقت اخوان المسلمين با يك نظامي با لباس غير نظامي گفت: اميدواريم كه سپهبد طنطاوي به وعده خود وفا كند. ما به هيچ وجه وجود يك نظامي در پست رياست جمهوري را حتي اگر لباس نظامي را بر تن نكند، نمي پذيريم، زيرا كه روساي جمهوري سابق نظامياني بودند كه لباس نظامي به تن نداشتند.

وي افزود: ما نقش ارتش را نگهباني از مرزها و مقابله با دشمن امت عربي و اسلامي مي دانيم ، نه اينكه ارتش خود را درگير رويدادهايي نظير ماسبيرو كند .ارتش نبايد خود را درگير اين مسائل كند ، اين گونه مسائل بايد به افراد پليس ، شوراهاي مردمي و محلي واگذار شود.

حدود 30 نفر از اعضاي حزب ملي منحله روز پنجشنبه گذشته با برگزاري كنگره اي با حضور 6000 شهروند مصري در شهر نجع حمادي در استان قنا تهديد كردند، در صورت اجراي قانون بركناري سياسي وابستگان به اين حزب كه هدف آن محروميت اعضاي اين حزب از فعاليت سياسي است، اقدام به بستن جاده ها و اشغال مراكز پليس خواهند كرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: