یکشنبه 16 اکتبر 11 | 08:50

بیانیه وزارت امورخارجه در واکنش به ادعای مقامات آمریکایی

رفتار غیرمنطقی دولت امریکا در طراحی انتساب سخیف این سناریو و نمایش سیاسی – رسانه ای آن صرفا در چارچوب شکست همه جانبه سیاست خارجی امریکا در پرتو بیداری اسلامی ، ناکامی همه اقدامات غیرقانونی آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و مشکلات فزاینده داخلی آن کشور قابل توجیه است.


وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعای مقامات امریکایی در خصوص توطئه عملیات تروریستی در واشینگتن بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به این شرح است:

دادستانی کل امریکا در تاریخ 19 مهر برابر با 11 اکتبر 2011 طی مصاحبه ای ادعا کرد توطئه ترور سفیر دولت پادشاهی عربستان سعودی در واشینگتن ازجانب نیروهای امنیتی امریکا خنثی شده و در این رابطه فردی نام منصور ارباب سیر بازداشت شده است.

• فرد بازداشت شده حداقل از حدود شانزده سال قبل در امریکا اقامت داشته است. چنین فردی هیچ ارتباطی با نهادهای دولت جمهوری اسلامی ایران نداشته است. اعلام یکجانبه اتهامات به شهروند ساکن امریکا بدون ارائه مستندات و ایجاد موج رسانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران ، با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست و صرفا می تواند یک نمایش سیاسی و رسانه ای باشد.

• بر اساس بدیهیات حقوقی ، در صورت وجود هرگونه ادعا نسبت به دولت دیگر ، دولت امریکا باید حداقل اطلاعات فردی متهم / متهمین را جهت بررسی ، اعلام نظر و درخواست همکاری به کشور مورد نظر تسلیم می کرد. دولت امریکا علیرغم درخواست صریح جمهوری اسلامی ایران و برخلاف کنوانسیون های شناخته شده بین المللی، تا کنون هیچگونه اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

• بدیهیات فوق الذکر در کنار سایر ادله روشن موجب شده است کارشناسان و شخصیت های مجرب سیاسی در سطح بین المللی و حتی خود امریکا نیز ادعای مقامات دولت امریکا در خصوص اصل توطئه – صرف نظر از انتساب آن به دولت دیگر – را رد کرده و بعضا از آن به تمسخر یاد کنند.

• پایه ادعای مقامات امریکایی صرفا گزارش یک مامورمخفی بی نام و نشان است که بر اساس اظهارات توام با حدس و گمان افراد دخیل در قاچاق موادمخدر تهیه شده است! در این گزارش ، هیچ سند و مدرک محکمه پسندی ارائه نشده است بر اساس معیارهای شناخته شده حقوقی، چنین ادعای غیر حرفه ای در هیچ دادگاه صالح و بی طرفی قابل تائید نیست.

• در سه دهه گذشته بیش از 16000 نفر شهروند ایرانی از جمله دانشمندان و مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران و شماری از دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و عراق قربانی عملیاتی تروریستی شده اند. جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از قربانیان اصلی تروریزم و مخالف ریخته شدن خون انسان های بیگناه بر اساس ارزشهای اسلامی، همواره از پیشگامان مبارزه بین المللی با این پدیده شوم بوده است. این در حالی است که حمایت مستمر دولت امریکا از برخی گروه های تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران امری آشکار بوده و می باشد.

• بیش از سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد نظام جمهوری اسلامی ایران بعنوان دولتی مسئول و بر اساس اصول ثابت در سیاست خارجی خود ، کمک به صلح و ثبات بین المللی و منطقه ای را همواره در صدر اولویت های خود قرار داده است.

• بر اساس مبانی ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال جهان اسلام و کشورهای عربی، بویژه کشورهای همسایه از جمله دولت پادشاهی عربستان سعودی بر مبنای صلح ، برادری ، همکاری همه جانبه با هدف توسعه و تعمیق ثبات و امنیت دسته جمعی و سعادت شهروندان در منطقه حساس خاورمیانه و خلیج فارس استوار بوده است.

• ضمن تکذیب قاطع و شدید هرگونه ارتباط جمهوری اسلامی ایران با این ادعای مقامات امریکایی، یادآوری می نماید رفتار غیرمنطقی دولت امریکا در طراحی انتساب سخیف این سناریو و نمایش سیاسی – رسانه ای آن صرفا در چارچوب شکست همه جانبه سیاست خارجی امریکا در پرتو بیداری اسلامی ، ناکامی همه اقدامات غیرقانونی آن کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و مشکلات فزاینده داخلی آن کشور قابل توجیه است. بدیهی است مسئولیت ایجاد تنش و مخدوش کردن امنیت بین المللی از ناحیه اینگونه سناریوهای تبلیغاتی بی پایه متوجه دولت امریکاست.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: