یکشنبه 16 اکتبر 11 | 11:15
چرخ‌های توسعه مردم را له کرده است؛

تصویر: حرف دل یکی از آن «۹۹ درصد» به زبان ساده

اگر چه دو جا کار می‌کنم ولی نمی توانم هیچ پولی پس انداز کنم.
برای سال‌ها از افسردگی و اضطراب شدید رنج برده‌ام ولی دیگر توانایی پرداخت مخارج دارو و دکتر را ندارم!


تریبون مستضعفین – دست نوشته یک جوان معترض آمریکایی:

من یک دانشجوی 20 ساله هستم.

اگر چه دو جا کار می‌کنم ولی نمی توانم هیچ پولی پس انداز کنم.

برای سال‌ها از افسردگی و اضطراب شدید رنج برده‌ام ولی دیگر توانایی پرداخت مخارج دارو و دکتر را ندارم!
اغلب هم مجبور هستم بین غذا و لباس نو یکی را انتخاب کنم!

این شکل درست زندگی نیست. (این آن چیزی نیست که به آن می‌گویند زندگی!)

من 99% هستم

جنبش اعتراضی محرومین در آمریکا هر روز ابعاد تازه ای پیدا میکند. نیروهای امنیتی و پلیس در بعضی موارد با تلاش برای به خشونت کشیدن این اعتراضات به دنبال راهکاری برای خاتمه دادن به آن بوده اند. در آخرین اقدام پلیس در نیویورک ده ها نفر را بازداشت کرده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: