سه‌شنبه 18 اکتبر 11 | 10:45

شرحى بر نظام اخلاقى ملاصدرا در «پگاه حوزه»

شماره 312 دو هفته‌نامه پگاه حوزه از سوی معاونت پژوهشی دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم منتشر شد. مقالات «حكمت جنسی» نوشته ابراهيم فياض، «شرحى بر نظام اخلاقى ملاصدرا» نوشته رحيم دهقانی سيمكانی و «داورى و داورى تفكر» نوشته مقصود رنجبر در اين شماره از نشريه پگاه حوزه درج شده‌اند. مقالات «آمريكا، تروريسم و چالش‌هاى سياست خارجى» نوشته محمدمهدی آذری نجف‌آبادی، «دولت‌ها، تنوع قوميتى و همبستگى ملى» و …. از ديگر مطالب اين شماره از دوهفته‌نامه پگاه حوزه است.


شماره 312 دو هفته‌نامه پگاه حوزه از سوی معاونت پژوهشی دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم منتشر شد.

مقالات «حكمت جنسی» نوشته ابراهيم فياض، «شرحى بر نظام اخلاقى ملاصدرا» نوشته رحيم دهقانی سيمكانی و «داورى و داورى تفكر» نوشته مقصود رنجبر در اين شماره از نشريه پگاه حوزه درج شده‌اند.

مقالات «آمريكا، تروريسم و چالش‌هاى سياست خارجى» نوشته محمدمهدی آذری نجف‌آبادی، «دولت‌ها، تنوع قوميتى و همبستگى ملى» نوشته سمانه زاهدی‌وفا، «قدرت هوشمند، نماد قدرت ملى» نوشته سيد محمدجواد قربی و «هوش عاطفى و چالش‌هاى محيطى» نوشته سيد علی‌رضا فقاهتی از ديگر مطالب اين شماره از دوهفته‌نامه پگاه حوزه است.

«مائده اركان» نيز در بخش برگزيده تحولات سياسی جهان، به بررسی تنش در روابط سياسی افغانستان و پاكستان بدنبال ترور «برهان الدين ربانی» پرداخته است.

يادآور می‌شود، دو هفته‌نامه پگاه حوزه به صاحب‌امتيازی دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم و به قيمت 400 تومان منتشر شده است.

برچسب‌ها:

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: