جمعه 21 اکتبر 11 | 19:38

اعتراف‌ احمدشهيد: گزارش‌ من‌ درمورد ايران سطحی و غیرواقعی است

احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشرسازمان ملل اعتراف كرد گزارشي كه درخصوص حقوق بشر ايران منتشر كرده، سطحي و تنها بر اساس ادعاهايي مطرح شده از سوي برخي اشخاص تهيه شده است.


احمد شهيد در جمع خبرنگاران سازمان ملل اظهار داشت گزارش من بدون ديدار از ايران تهيه شده و تنها ادعاهايي را مورد بررسي قرار داده ام كه عليه اين كشور مطرح شده است.

خبرنگار ايرنا از احمد شهيد پرسيد گزارش شما بدون درك واقعيت هاي ايران و تحت فشار برخي كشورهاي غربي تهيه شده است، شما دراين مدت كوتاه بر اساس كدام اسناد و مدارك واقعي به اين نتايج رسيديد؟

وي گفت: بله شما درست مي گوييد، به علت عدم سفر به ايران، تحليل واقعي از وضعيت حقوق بشر اين كشور در گزارش من ديده نمي شود.

احمد شهيد تلاش كرد عدم اجازه به او براي سفر به ايران را عامل اصلي غير واقعي بودن گزارش خود قلمداد كند در حالي بسياري از كارشناسان معتقدند احمد شهيد در يك اقدام شتابزده و تحت فشار برخي از كشورهاي غربي، دست به انتشار چنين گزارشي زده است.

اين گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل براي توجيه گزارش خود گفت : در عصر ارتباطات، اطلاعات فراواني در رابطه با كشورها مي توان به دست آورد، ضمن اينكه برخي ازاطلاعات اين گزارش، توسط برخي مسولان ايراني به چاپ رسيده است.

وي تاكيد كرد بخش ديگري از اطلاعات جمع آوري شده در مورد حقوق بشر ايران ازايرانيان مقيم خارج دريافت كرده ايم.

وي افزود : ما اين گزارش را در اختيار مقام هاي ايراني قرار داديم تا درمورد آن اظهار نظر كنند و همانطوري كه شما اشاره كرديد اگر بخش هايي از اين گزارش با واقعيت ها در تضاد است،آنرا اصلاح كنيم.

خبرنگار ايرنا از احمد شهيد پرسيد شما گفتيد برخي از اطلاعات را از ايرانيان مقيم خارج دريافت كرده ايد، از كجا و چگونه به اين اطمينان رسيديد كه اطلاعات آنها همراه با عناد نيست؟

گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل افزود : مقام هاي ايراني از اين گزارش بشدت انتقاد كرده و آن را قبول ندارند.

وي افزود : ما منتظر پاسخ مسوولان ايراني هستيم تا واقعيت ها مشخص شود و آماده ايم نظرات آنها را بشنويم.

از احمد شهيد سوال شد شما خوب مي دانيد كه ايران در گذشته درچندين نوبت با گزارشگرهاي شوراي حقوق بشر همكاريهاي بسيار سازنده اي انجام داده است ، اما آنها تحت فشار چند كشورغربي در پايان ماموريت خود گزارش هاي خلاف واقع ارايه داده اند، شما در گزارش مقدماتي خود نشان داديد در همان مسير غلط گذشته حركت مي كنيد، آيا به نظر شما با انتشار اين گزارش، تهران مي تواند به شما اعتماد كند؟

او مدعي شد مستقل است و تصميم گرفته در جمع آوري گزارش خود تحت تاثير هيچ دولتي قرار نگيرد اما اعتراف كرد كه برخي از كشورهاي غربي درخصوص حقوق بشر ايران زياد حرف مي زنند به همين دليل تصيم گرفته است با كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد نيز گفت وگو و همكاري كند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: