دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
شنبه ۳۰ مهر ۹۰ | ۱۲:۴۰

خیابان‌های منامه در کنترل انقلابیون بحرین

انقلابیون بحرین با بستن چند خیابان اصلی پایتخت منامه و نقاط اطراف آن، نیروهای امنیتی را که از صبح امروز به حالت آماده باش درآمده بودند، غافلگیر کردند.


جوانان انقلابی بحرین در پاسخ به فراخوان موسوم به “پیکان کرامت” توانستند خیابان اصلی منطقه السنابس، خیابان اصلی الفاتح در منامه و خیابان اصلی منطقه السهله را ببندند.

بحرینی ها همچنین توانستند خیابان اصلی “الکویت” را که به پل ستره منتهی می شود مسدود کنند. این درحالی است که نیروهای امنیتی از امروز داخل جزیره الستره در حالت آماده باش هستند.

انقلابیون در فراخوان خود تحت عنوان “پیکان کرامت” مردم را به بستن خیابانهای اصلی پایتخت دعوت کرده اند.

با این حال انقلابیون تاکید کرده اند که مردم از بستن خیابانهای منتهی به بیمارستانها و مراکز درمانی خودداری کنند.

در همین راستا آماده باش گسترده نیروهای امنیتی و ایجاد ایست های بازرسی متعدد، انقلابیون بحرین را برای رسیدن به هدف خود در بستن خیابانهای اصلی موفق تر کرده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: