شنبه 22 اکتبر 11 | 20:45

گزارش تصویری: همه دوستان آقای دیکتاتور

با قدرت گرفتن انقلابیون در کشور های منطقه سران کشور های غربی که تا آخرین لحظات به حمایت از رژیم های دیکتاتوری آنان می پرداختند، به ناگاه با چهره ای جدید در نقش حامی مردم ظاهر شده و به محکوم کردن هم پیمانان سابق خویش پرداختند. از جمله آنان دیکتاتور معدوم لیبی «معمر قذافی» است.


به گزارش تریبون مستضعفین با قدرت گرفتن انقلابیون در کشور های منطقه سران کشور های غربی که تا آخرین لحظات به حمایت از رژیم های دیکتاتوری آنان می پرداختند، به ناگاه با چهره ای جدید در نقش حامی مردم ظاهر شده و به محکوم کردن هم پیمانان سابق خویش پرداختند. از جمله آنان دیکتاتور معدوم لیبی «معمر قذافی» است.ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: