جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
چهارشنبه ۰۴ آبان ۹۰ | ۱۴:۲۴

گزارش تصویری: شهید آیت الله مدرس

آن فقیه فرزانه پس از ۹ سال اسارت در قلعه خواف به دنبال اجراى نقشه رضاشاه روانه كاشمر گردید و در حوالى غروب ۲۷ رمضان ۱۳۵۶ ق . مطابق با دهم آذر ۱۳۱۶ ش توسط عمال رضاخان به شهادت رسید.


آن فقیه فرزانه پس از ۹ سال اسارت در قلعه خواف به دنبال اجراى نقشه رضاشاه روانه كاشمر گردید و در حوالى غروب ۲۷ رمضان ۱۳۵۶ ق . مطابق با دهم آذر ۱۳۱۶ ش . سه جنایتكار و خبیث به نامهاى جهانسوزى ، خلج و مستوفیان نزد مدرس آمده و چاى سمى را به اجبار به او دادند و چون دیدند از اثر سم خبرى نیست عمامه سید را در حین نماز از سرش برداشته ، برگردنش انداختند و آن فقیه بزرگوار را به شهادت رساندند. مشهد این فقیه فرزانه در شهر كاشمر زیارتگاه عاشقان معرفت و شیفتگان حقیقت مى باشد.

آیت الله سیدحسن مدرس به اتفاق فرزندش ، عبدالباقی مدرس

سیدحسن مدرس به اتفاق عده ای از نمایندگان اقلیت دوره پنجم مجلس شورای ملی

نمایی از محل شهادت آیت‌الله مدرس

نمای داخلی آرامگاه آیت‌الله مدرس

آیت‌الله حسن مدرس پس از جان سالم به در بردن از ترور در بیمارستان

آیت‌الله مدرس در جوانی با سواران بختیاری

آیت‌الله مدرس در یكی از جلسات دوره ۱۶ مجلس

تصویری از مدرس و آزادی‌خواهان دیگر (منتشر شده در روزنامه‌های سال ۱۳۲۰)

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: