دوشنبه 31 اکتبر 11 | 11:20

تهیه گزارش اختلاس با جزئیات بیشتر برای رهبر و رئیس‌جمهور

فاضل موسوی با اشاره به قرائت گزارش كميسيون اصل 90 از فساد بانكی اخير در صحن علني مجلس گفته است: اين گزارش در سه سطح تهيه شده بود كه يك سطح آن در صحن علنی مجلس قرائت شد و سطوح ديگر آن به مقام معظم رهبری و رئيس جمهور تقديم خواهد شد.


به گزارش تریبون مستضعفین روز گذشته -يكشنبه- گزارش كميسيون اصل 90 درباره تخلف 3000 ميلياردی در صحن علنی مجلس قرائت شد که در آن علاوه بر معرفی اجمالی گروه امیرمنصور آریا، تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی، اقدامات و هشدارها قبل از کشف تخلفات، آسیب شناسی و پیشنهادات خواستار استعفا يا بركناری 2 مقام اقتصادی دولت از جمله «معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات» و «قائم مقام بانک مرکزی »شده بود.

اگرچه این گزارش با واکنش‌های متفاوت همراه بود و برخی آن را لازم اما ناکافی عنوان کردند اما درعین حال یکی از نمایندگان مجلس از تهیه دو گزارش با جزئیات بیشتر از این تخلف بزرگ اقتصادی به مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور خبر داد.

در این باره فاضل موسوی با اشاره به قرائت گزارش كميسيون اصل 90 از فساد بانكی اخير در صحن علني مجلس گفته است: «اين گزارش در سه سطح تهيه شده بود كه يك سطح آن در صحن علنی مجلس قرائت شد و سطوح ديگر آن به مقام معظم رهبری و رئيس جمهور تقديم خواهد شد.»

وی در مورد ویژگی و تمایز دو گزارش دیگر نسبت به گزارش قرائت شده در مجلس نیر گفته است: «در دو گزارش ديگر مستندات و جزئيات بيشتری درخصوص عوامل دخيل در فساد بانكی اخير و همه عواملی كه به نوعی به اين سوءاستفاده كمك كردند وجود دارد.»

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: