سه‌شنبه 01 نوامبر 11 | 12:46

عضويت دائم فلسطين در یونسکو

با وجود مخالفت‌هاي شديد واشنگتن، فلسطين به عنوان يکي از اعضاي دائم سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل موسوم به يونسکو، پذيرفته شده است.


فلسطين در پي راي گيري از اعضاي يونسکو در پاريس موفق شد کرسي دائم اين نهاد وابسته به سازمان ملل را به دست آورد.

درخواست عضويت دائم در يونسکو به دو سوم آراي اعضا نياز دارد.

عضويت دائم فلسطين در اين نهاد بين المللي با 107 راي موافق از مجموع 173 راي در برابر 14 راي مخالف و 52 راي ممتنع پذيرفته شد.

در قطع‌نامه‌اي که از سوي 107 کشور موافق به تصويب رسيد، آمده است: “مجمع عمومي تصميم گرفت فلسطين را به عنوان عضوي از يونسکو بپذيرد.”

کشورهاي امريکا، کانادا، استراليا و آلمان به همراه رژيم اسرائيل از جمله اعضايي بودند که به عضويت فلسطين راي منفي دادند.

در اين راي‌گيري انگليس و ژاپن به عضويت فلسطين راي ممتنع دادند.

يونسکو نخستين نهاد وابسته به سازمان ملل است که محمود عباس، رئيس تشکيلات خودگردان فلسطين پس از ارائه درخواست عضويت دائم کشور مستقل فلسطين در سازمان ملل، براي عضويت در آن تلاش کرده بود.

رياض المالکي، وزير خارجه تشکيلات خودگردان خطاب به مجمع گفت: “اين راي به پاک کردن بخش کوچکي از بي‌عدالتي عليه مردم فلسطين کمک خواهد کرد.”

با اين حال، پذيرش عضويت دائم فلسطين در يونسکو مي‌تواند براي اين نهاد هزينه‌هايي در پي داشته باشد.

پيش‌تر امريکا تهديد کرد، در صورتي که يونسکو پيشنهاد عضويت دائم فلسطين را بپذيرد، کمک‌هاي مالي به اين نهاد وابسته به سازمان ملل را قطع خواهد کرد.

در حال حاضر، واشنگتن 20 درصد بودجه سالانه يونسکو را تامين مي‌کند.

از زمان ارائه درخواست به‌رسميت شناخته‌شدن کشور مستقل فلسطيني، نمايندگان امريکايي همواره از يونسکو خواسته‌اند با عضويت فلسطين در اين نهاد مخالفت کند.

بر اساس يکي از قوانين امريکا که در دهه 1990 به تصويب رسيد، واشنگتن از کمک مالي به هر يک از نهادهاي وابسته به سازمان ملل که عضويب فلسطين را بپذيرد منع شده است.

نماينده رژيم اسرائيل نيز اين تصميم را “تراژدي براي يونسکو” و “زياني بزرگ به حقوق بين الملل” توصيف کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: