شنبه 05 نوامبر 11 | 19:46

نمودار: سخنان رهبری در خصوص جنبش وال استریت

سخنان رهبری در خصوص جنبش وال استریت.


PDF: سخنان رهبری در خصوص جنبش وال استریت:

دریافت فایل

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: