جمعه 11 نوامبر 11 | 11:37

فیلمهای آخرالزمانی غرب «بازی» هستند

استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در آمریکا با اشاره به اینکه فیلمهای آخرالزمانی غرب حرفی برای گفتن ندارند و بیانگر حقایق نیستند، تأکید کرد:‌ فیلمهای آخرالزمانی غرب «بازی» هستند.


استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در آمریکا با اشاره به اینکه فیلمهای آخرالزمانی غرب حرفی برای گفتن ندارند و بیانگر حقایق نیستند، تأکید کرد:‌ فیلمهای آخرالزمانی غرب «بازی» هستند.

دکتر اسکات دیویسون استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در کنتاکی آمریکا در مورد تعریف فیلم دینی مهر گفت: تعریف فیلم دینی کار سخت و دشواری است و به راحتی نمی‌توان تعریف مشخصی از آن ارائه داد.

وی افزود: پیشینه ساخت فیلم های آخرالزمانی در غرب، طولانی است، برخی از این فیلمها دینی و مذهبی و برخی دیگر تنها سرگرمی هستند و باید توجه داشت اغلب فیلمهای آخرالزمانی نیز براساس تخیلات علمی ساخته می شوند.

دیویسون یادآور شد: در برخی موارد این فیلمها مطالب مهمی برای عرضه ندارند، در واقع باید اینگونه فیلمها را بازی دانست؛ نه اینکه حرفی جدی داشته باشند.

وی در مورد اهداف فیلمهای آخرالزمانی غرب و اینکه آیا این فیلمها بازگو کننده تمام حقایق هستند نیز تصریح کرد: در واقع در غرب موضوع پایان جهان و آخرالزمان به موضوعی عامه پسند برای فیلمسازان تبدیل شده تا از رهگذر آن فیلمهایی جذاب و مخاطب پسند بسازند.

دیویسون در پایان تأکید کرد: در اغلب موارد این فیلمها هیچ حرفی برای گفتن ندارند و نوعی بازی هستند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: