شنبه 12 نوامبر 11 | 12:30

رسانه‌هاي امريکا عليه تصرف وال‌استريت

وکيل سابق حقوق تضمين شده در قانون اساسي مي‌گويد، واکنش به جنبش “تصرف وال استريت” نشان داد که خبرنگاران رسانه‌هاي جريان اصلي امريکا بخشي از سرمداران قدرت در جامعه شده‌اند.


گلن گرينوالد در گفت‌وگو با وبسايت Salon.com اظهار داشت، اگر شما به يک مجري شبکه MSNBC نگاه کنيد، آن‌چه مي‌بينيد يک کارمند عالي رتبه است که سالانه ميليون‌ها دلار درآمد دارد و آرايشگري دارد که براي يک ساعت انواع و اقسام آرايش‌ها را روي وي انجام مي‌دهد و يک نفر ديگر نيز روي موي او کار مي‌کند.

وي افزود، خبرنگاران به طور سنتي افرادي بودند که در دايره قدرت حضور نداشته و به عنوان ناظراني به افراد بي‌قدرت کمک مي‌کردند اما روزنامه‌نگاران رسانه‌هاي جريان اصلي امريکا اکنون خود به عنوان افراد قدرتمند شناخته مي‌شوند.

گرينوالد در ادامه خاطر نشان کرد، اين مهم آن‌ها را از ناظران و ديده‌بانان افراد قدرتمند تبديل به سخنگو و خادم دست‌اندرکاران قدرت کرده است.

اين حقوقدان تاکيد کرد که رسانه‌ها در ابتدا جنبش “وال استريت را تصرف کنيد” در نيويورک را ناديده مي‌گرفتند و سپس معترضان را به عنوان افراد گمراه و آشفته به تصوير کشيدند.

گرينوالد گفت: “چرا پسر مدير عامل شرکت شورون و نامزد دومين مقام اجرايي از شرکت سيتي‌گروپ معترضان جنبش تصرف وال استريت را خوار مي‌شمرد؟ اين به اين دليل است که طبقه رسانه‌اي ما اين‌گونه است و آن‌ها به طور کامل با قشر سياسي ادغام شده‌اند.”

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: