جمعه 18 ژوئن 10 | 14:45

گذری از وادی اسلام تا نظری بر گوی انقلاب

مجموعه شعر “رجعت سرخ ستاره” دربر گیرنده اشعاری از علی معلم دامغانی است که البته شاعر سروده‌های خود را سال‌ها پیش منتشر کرده است با این حال رویکردی دوباره به آن به خصوص با عرضه چندین‌باره آن به بازار کتاب، خود روایتی تازه از این مجموعه را در بردارد… علاوه بر این، از جلوه‌های دیگر این اثر، بهره‌گیری شاعر از کلمات و ترکیباتی است که بر این اساس ارزش‌های انسانی و اسلامی را مورد توجه قرار می‌دهد.


مجموعه شعر “رجعت سرخ ستاره” دربر گیرنده اشعاری از علی معلم دامغانی است که البته شاعر سروده‌های خود را سال‌ها پیش منتشر کرده است با این حال رویکردی دوباره به آن به خصوص با عرضه چندین‌باره آن به بازار کتاب، خود روایتی تازه از این مجموعه را در بردارد.

کتاب حاضر حاوی مجموعه‌ای از مثنوی‌ها و غزل‌های شاعری است که خود در مقدمه کتاب و در تشریح آن می‌آورد: «این قدر هست که مرا در انتشار این مجموعه، هرگز رغبتی نبوده است، پافشاری برخی از ارباب فتوت به تشویق و دلگرمی من، این داغ را بر گرده ادب فارسی نهاد. “وه که چه طعنه زنند بر من و باز هم بر من شاعران” شاید که به حرمت نام و یاد آن عزیزان که بر زبان قلم رفته است. اهل معنی در این هرزه دراییها به دیدة اغماض بنگرند و بر این بیچاره ببخشایند».

علی معلم دامغانی درحالی این اثر را در 224 صفحه گرد آورده است که از نظر قالب شعری شامل 21 مثنوی در دو بخش(مجموعه اول پیش از انقلاب و مجموعه دوم پس از انقلاب سروده شده است) و 44 غزل است. علاوه بر این، مجموعه شعر یاد شده، نخستین بار در سال 1360 منتشر شد و پس از آن به علت نایابی چاپ نخست، به سبب درخواست‌ها و مراجعات مکرر در ادامه چاپ‌های دیگری را بر خود دید.

آنگونه که پیش از این نیز عنوان شده در این مجموعه شاعر با مضامین و ترکیبات بدیع، شکل‌گیری انقلاب اسلامی و حوادث و وقایع مرتبط با آن را مورد سرایش قرار می‌دهد. بر این اساس از خصوصیات قالب‌های شعری مثنوی‌ علی معلم در این کتاب می‌توان به فضای سیاسی، اجتماعی و دینی سال‌های اول انقلاب اسلامی اشاره کرد.

در بخشی از ابیات این مجموعه آمده است:
هنگامه میعاد خونینى دوباره است
باور کن، اینک رجعت سرخ ستاره است
بردند گویى مژده عود فلق را
بر بام گردون رایت سرخ شفق را
بوم سیاه شب‏سُرا را پر بریدند
شب را به تیغ فجر خونین سر بریدند
این فصل را با من بخوان، باقى فسانه است
این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است

شاعر در بخش پایانی مجموعه شعر “رجعت سرخ ستاره”، سروده‌های عاشقانه و تغزلی خود را به زبان می‌آورد که در این ارتباط غزلیات او رنگی غنایی و عرفانی و تلفیقی از این دو را به خود می‌گیرد.

در قطعه غزلی از این مجموعه، شاعر سروده است:
دلم ز گریه بی‌گاه خویشتن شاد است
ز سیل خانه ما هست اگر که آباد است
به دولت غمت از عالمی رها شده‌ایم
اسیر خویشتن است آن که از تو آزاد است
مرا جفای تو خوش‌تر که پند بی‌دردان
رهین برق شود خرمنی که بر باد است
یکی به ناله‌ام از کاروان نمی‌خیزد
به سقف مقبره گویی جرس به فریاد است
به صبر پهلوی خسرو درید عشق،‌ این زخم
گمان مدار که تنها نصیب فرهاد است
معلم! از که ستانیم داد دل که سبو
به حکم حادثه آماج سنگ بی‌داد است

علاوه بر این، از جلوه‌های دیگر این اثر، بهره‌گیری شاعر از کلمات و ترکیباتی است که بر این اساس ارزش‌های انسانی و اسلامی را مورد توجه قرار می‌دهد. همچنین شاعر به مراتب رویکری به قرآن، سنت و حدیث را در اشعارش در دستور کار قرار داده است؛ به نحوی که استفاده از تلمیحات قرآنی به خوبی در مجموعه شعر “رجعت سرخ ستاره” قابل اشاره است.

قابل ذکر است که “رجعت سرخ ستاره” سروده علی معلم دامغانی تاکنون به چاپ پنجم رسیده و بر این اساس، کتاب یاد شده در آخرین چاپ خود با قیمت 3هزار و 200 تومان به بازار کتاب عرضه شده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.