شنبه 19 نوامبر 11 | 13:00

تظاهرات گسترده مردم علیه آل خلیفه

هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم بحرین بار دیگر با ریختن به خیابانها و سر دادن شعار بر ضد رژیم آل خلیفه تاکید کردند تا پیروزی انقلاب به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.


تظاهرات جمعه قطعی کردن انقلاب روز گذشته در مناطق مختلف بحرین با حضور گسترده مردم برگزار شد و تظاهرات کنندگان شعارهایی در سرنگونی رژیم آل خلیفه سر دادند.

هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم بحرین روز گذشته در منطقه ای نزدیک به منامه پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند.

مردم در این تظاهرات بار دیگر بر پیگیری خواسته های مشروع خود تاکید کردند.

برخی از معترضان چادرهایی را در اشاره به اشغال محلی در شهر اعالی با خود به همراه داشتند، این شهر در سه کیلومتری جنوب شرقی منامه قرار دارد.

معترضان دیگر نیز پرچمهای کشورهای عربی که انتفاضه های مردمی بر رژیمهای دیکتاتوری پیروز شد مانند تونس و لیبی را در دست داشتند.

الیوم السابع مصر نوشت : شیعیان که اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می دهند، اعتراضات خود را در فوریه گذشته با هدف دستیابی به حقوق بیشتر و مشارکت در اداره امور کشورشان آغاز کردند، حاکمان بحرین هر چند مدعی انجام شدند، اما کناره گیری از قدرت را رد کردند.

تظاهرات کنندگان ضمن محکوم کردن سیاستهای سرکوبگرانه رژیم خواستار تحقق خواسته های بر حق خود از جمله آزادی زندانیان، محاکمه عاملان کشتارهای مردمی و کسانی شدند که این دستورها را صادر کردند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: