دوشنبه 28 نوامبر 11 | 15:15

جایگزین نظم نوین جهانی مشخص نیست

شرايط فعلي، سرانجامي آنارشيستي يا از جنس شرايط گذشته را براي جنبش 99 درصد، مورد تصور قرار داده است چرا كه متاسفانه هيچ جايگزين ديني و ايدئولوژيك در غرب وجود ندارد و نوع نگاه به اسلام نيز بدبينانه است


يكي از تفاوت‌هاي ماهوي حركت امام با ديگر علما و عرفا را بايد در تفاوت «برويم» يا حتي «بيائيد» با «برويد» دانست! جالب‌تر اينكه اين حضور عملي، حضوري كور و بدون‌شناخت نبود بلكه اقدامي عقلاني و شدني محسوب مي‌شد لذا ساختارها را به چالش كشيد و به منصه ظهور رسيد! آنانكه به ظهور اسم غضب الهي معتقد بودند و فقط تحليل پشت تحليل ارائه مي‌دادند، اينك شاهد بيداري جهاني و تحقق بشارت‌هاي امام براي قرن بيست و يكم‌اند كه شايد ظهور اسم رحمت الهي باشد و از بركت «اقدام» آن مرد خدايي…

آنان كه تصور مي‌كنند اين بحران براي غرب، پايان راه است بايد نگاهي به بحران‌هاي متعدد اقتصادي غرب در قرون اخير داشته باشند تا بدانند كه در صورت عدم تحرك جبهه حق براي تعميق جريان بيداري غرب، اين بحران نيز كنترل خواهد شد و به سرانجامي تلخ منجر خواهد گرديد.

شرايط فعلي، سرانجامي آنارشيستي يا از جنس شرايط گذشته را براي جنبش 99 درصد، مورد تصور قرار داده است چرا كه متاسفانه هيچ جايگزين ديني و ايدئولوژيك در غرب وجود ندارد و نوع نگاه به اسلام نيز بدبينانه است! از همين روست كه آلترناتيو جريان موجود، روشن نيست!

بعبارت ديگر، بيداري شكل گرفته سلبي است و از همين رو فرصت است ولي نسبت به نگرش‌هاي مطلوب و ديني، ايجابي وجود ندارد و همين يعني هر گروهي كه تحرك بيشتري نشان بدهد خواهد توانست از فرصت مذكور بهره‌برداري نمايد و راه بسته غرب براي انقلاب اسلامي – كه توسط ابزارهاي ابرقدرتها كنترل شده بود- را باز نمايد چونانكه امروز تبعات غيرمستقيم ولي اميدزاي آن، در كشورهاي اسلامي مشهود است. البته چنانچه مي‌دانيم، ابرقدرتها در حال انحراف آن جريانات نيز هستند كه باز، ناشي از كم‌كاري ماست!

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: