پنج‌شنبه 01 دسامبر 11 | 02:12

اذعان هاآرتص به آينده نامعلوم رژيم صهيونيستی

اموس شوکن مالک روزنامه صهيونيستي هاآرتص آشکارا از وخامت وضعيت حال و آينده رژيم صهيونيستي خبر داد و اذعان کرد که اسرائيل سرنوشت نامعلومي دارد.


شوکن مالک روزنامه صهيونيستي هاآرتص با بيان آينده نامعلوم رژيم صهيونيستي، در مقاله خود بخشي از سخنان اسحاق رابين در کنست در سال 1993 را در خصوص ترس از ايران مطرح کرد که مدعي شده بود، ده سال ديگر ايران به سلاح هسته اي دست خواهد يافت به همين علت بايد براي صلح تلاش کنيم.

مالک روزنامه صهيونيستي ها آرتص خاطرنشان کرد: اسحاق رابين { نخست وزير اسبق رژيم صهيونيستي} زماني که توافقنامه صلح را امضا کرد آينده را پيش بيني مي کرد و پايان دادن به شهرک سازي را ضروري مي دانست و به بهبود اوضاع اعراب اسرائيل اميدوار بود اما اين ديدگاه با سازمان افراطي طرفدار شهرک سازي “گوش ايمونيم” برخورد کرد.

اين سازمان ايدئولوژي افراطي دارد و مي گويد جنگ سال 1967 دنباله جنگ استقلال بود به همين علت مرزهاي اسرائيل مرزهاي سال 1948 نيست بلکه مرزهاي بعد از چهارم ژوئن 1967 است. غوش ايمونيم يک سازمان ديني است نه حزب سياسي و به حقوق بشر توجه ندارد و براي کسي غير از يهوديان ارزش قائل نيست و در ايدئولوژي اين سازمان ديگران وجود ندارند.

کسي که تمايل دارد سمت نخست وزيري و پست هايي به عهده بگيرد بايد ديدگاه غوش ايمونيم را بپذيرد و شارون ، اولمرت ، نتانياهو ، ايهود باراک ، ليبرمن ، زلفون هامر و ديگران اين را پذيرفته اند.

مالک روزنامه هاآرتص مي گويد اصطلاح آپارتايد بين رنگ هاي سفيد و سياه در آفريقاي جنوبي تبعيض قائل مي شد اما اينجا در اسرائيل آپارتايد بين دو ملت وجود دارد ملت اول از همه حقوق برخوردار است اما ملت ديگر از اين حقوق محروم است. همچنين ملت اول بر ملت دوم حکومت مي کند.

شوکن در ادامه مي افزايد متاسفانه ايدئولوژي غوش ايمونيم در آمريکا با کمک شمار زيادي از انجليکان ها که از نامزدهاي حزب جمهوري خواه حمايت مي کنند ، به نتيجه رسيد همچنين علاوه بر نفوذ لابي يهودي وابسته به غوش ايمونيم ، از مشکلات اسلام در غرب براي اين هدف بهره برداري شد و با توجه به همه اينها ، براي هر رئيس جمهوري دشوار است که هر سياستي عليه آپارتايد اتخاذ کند.

تحت تاثير غوش ايمونيم تصويب قوانين نژاد پرستانه مناسب براي آپارتايد که با حقوق بشر منافات دارد و قوانين ضد آزادي مطبوعات و ضد اعراب شهروندان اسرائيل هنگام وضع قانون سوگند وفاداري به اسرائيل و تحريک عليه اعراب و دادگاه عالي که مصادره املاک شهروندان عرب را رد مي کند ، افزايش يافت.

نويسنده در ادامه اين سوال را مطرح مي کند که اسرائيل تا چه زماني به اين روند ادامه خواهد داد؟ سپس پاسخ مي دهد چرا ديدگاه رابين را نفهميديم؟

شوکن مالک روزنامه صهيونيستي هاآرتص خاطرنشان کرد:اسرائيل با زور نخواهد توانست در روياي خود زندگي کند پس اين انتفاضه سوم را به دنبال خواهد داشت همچنين حوادثي که در جهان عربي رخ مي دهد صلح با مصر را از بين خواهد برد و مجبور به رويارويي با ايران خواهيم شد.

سخنان نويسنده از اين جهت مهم است که از آينده خبر مي دهد و دقيقا به مسير قطار اسرائيل اشاره مي کند.

نويسنده اين مقاله اسرائيل را به قطار تشبيه کرد و افزود: امروز سرنشينان اين قطار فقط طرفداران سازمان غوش ايمونيم هستند و تنها جنبش شهرک سازي “يشع” آن را هدايت مي کند.

شوکن در پايان نتيجه گيري کرد که بنابراين اسرائيل با اقداماتي که اکنون انجام مي دهد از مسير خود خارج شده است و سرنوشت نامعلومي دارد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: