چهارشنبه 07 دسامبر 11 | 13:10

تصوف در مدار سياست در «پگاه حوزه»

شماره 315 دو هفته‌نامه پگاه حوزه از سوي معاونت پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم منتشر شد. مقالات «حكمت و نقد» نوشته ابراهيم فياض، «تصوف در مدار سياست» نوشته احمد رهدار و «هنرورزى در تصوف» نوشته محمدهادي حميديان در اين شماره از نشريه پگاه حوزه درج شده‌اند. «مقايسه مبانى فكرى تصوف و رهبانيت مسيحى» نوشته محمدتقي كريمي، «مالزى و تجربه اقتصاد اسلامى» نوشته مجيد مرادى و «جنون مدرنيته» نوشته عليا زهرا بهزادي‌بيرك نيز از ديگر مطالب اين شماره از دوهفته‌نامه پگاه حوزه است.


شماره 315 دو هفته‌نامه پگاه حوزه از سوي معاونت پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم منتشر شد.

مقالات «حكمت و نقد» نوشته ابراهيم فياض، «تصوف در مدار سياست» نوشته احمد رهدار و «هنرورزى در تصوف» نوشته محمدهادي حميديان در اين شماره از نشريه پگاه حوزه درج شده‌اند.

«مقايسه مبانى فكرى تصوف و رهبانيت مسيحى» نوشته محمدتقي كريمي، «مالزى و تجربه اقتصاد اسلامى» نوشته مجيد مرادى و «جنون مدرنيته» نوشته عليا زهرا بهزادي‌بيرك نيز از ديگر مطالب اين شماره از دوهفته‌نامه پگاه حوزه است.

«مائده اركان» نيز در بخش برگزيده تحولات سياسي جهان، به بررسي گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از فعاليت‏هاي هسته‏اي ايران و صدور قطعنامه‏اي از سوي شوراي حكام عليه كشورمان پرداخته است.

يادآور مي‌شود، دو هفته‌نامه پگاه حوزه به صاحب‌امتيازي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم و به قيمت 400 تومان منتشر شده است.

برچسب‌ها:

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: