جمعه 09 دسامبر 11 | 00:45

کوثری: وزارت خارجه نباید از انگلیسی‌ها عذرخواهی می‌کرد

باید درباره حمله به سفارت انگلیس همچون رفتار انگلیسی ها در سال 59 رفتار می کردیم حتی اگر در عرف بین الملل چنین است که با یک عذر خواهی موضوع حل و فصل شود اما چون آنها چنین اقدامی نکردند نباید عذر خواهی می کردیم و باید این سوال را از وزارت امور خارجه باید سوال پرسید که چرا عذر خواهی کرد.


نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: نباید در خصوص حمله به سفارت انگلیس در تهران از انگلیسی ها عذر خواهی می کردیم.

اسماعیل کوثری نماینده تهران و نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت وگو با خبرنگار شفاف با اشاره به عذر خواهی وزارت امور خارجه در خصوص حمله به سفارت انگلیس در تهران، گفت: باید در خصوص حمله به سفارت انگلیس همچون رفتار انگلیسی ها در سال 59 رفتار می کردیم حتی اگر در عرف بین الملل چنین است که با یک عذر خواهی موضوع حل و فصل شود اما چون آنها چنین اقدامی نکردند نباید عذر خواهی می کردیم و باید این سوال را از وزارت امور خارجه باید سوال پرسد که چرا عذر خواهی کرد.

وی با بیان اینکه عذر خواهی یک عرف و بر گرفته از سیاست های جهانی است که مرسوم شده، تاکید کرد: البته به نظر بنده باید متقابلا همچون رفتار کشورهای مقابل عمل کنیم و اگر موردی اینچنین بوده که آنها عذر خواهی کردند ما هم عذر خواهی کنیم که این امر بلا اشکال است .

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی با اشاره به گستاخی انگلیس در مقابل ایران تصریح کرد: انگلیس ها در سال 59 حتی اطلاع داشتند که ضد انقلاب ها به سفارتخانه ایران در لندن حمله کردند و 2 نفر از کارمندان سفارتخانه را به شهادت رساندند اما نه تنها عذر خواهی نکردند بلکه با گستاخی این موضوع را مطرح کردند.

کوثری گفت: همچنین سازمان ملل نیز هیچ عکس العملی در خصوص حمله به سفارت ایران در لندن نشان نداد در صورتیکه تا چنین اقدامی در تهران شد سازمان ملل تصمیم گرفت و حمله به سفارت انگلیس را محکوم کرد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: