شنبه 10 دسامبر 11 | 21:15

بر طبق آمار تحریم نفت ایران موجب ضرر اتحادیه اروپا خواهد شد

بررسي روند صادرات نفت ايران به كشورهاي اروپايي در دهه 80 شمسي، نشان دهنده حفظ وابستگي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به نفت ايران است که مطرح شدن تحريم نفت ايران باعث خواهد شد قربانيان بزرگ و اصلي اين ماجرا بیشترین ضرر را انجام دهند.


بررسي روند صادرات نفت ايران به كشورهاي اروپايي در دهه 80 شمسي، نشان دهنده حفظ وابستگي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به نفت ايران است.

بر همين اساس در سال 1380، كل صادرات نفت خام ايران معادل 2 ميليون و 208 هزار بشكه بوده كه از اين حجم تنها 14 درصد (معادل 309هزار بشكه در روز) به اروپا صادر مي‌شد.

البته اين روند در سالهاي 1381 و 1382 رو به كاهش گذاشت و واردات نفت خام اروپا معادل 10 درصد نفت خام صادراتي ايران بود.

اما بعد از اين كاهش در سال 1383 واردات نفت خام اروپا از ايران افزايش چشمگيري داشت؛ به طوري كه مقصد 25.8 درصد (معادل 657 هزار بشكه در روز) از 2 ميليون 548 هزار بشكه نفت صادراتي ايران، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بود.

ايران در سال 1384 يك‌سوم نفت مورد نياز كشورهاي اروپايي را تامين مي‌كرد كه اين افزايش وابستگي در سال 1385 به به اوج خودش رسيد؛ به طوري كه اروپا روزانه 935هزار بشكه نفت خام (معادل 38.4 درصد) ايران را وارد مي‌كرد.

البته در سال 1386 روزانه 803.5 هزار بشكه نفت خام ايران به اروپا صادر مي‌شد كه نشان ده اندكي كاهش بود. در سال 1387 نيز با كاهش سقف توليد تعيين شده از سوي سازمان كشوهاي توليدكننده نفت خام (اوپك)، صادرات روزانه نفت خام كشور به 2 ميليون و 56هزار بشكه كاهش يافت كه متناسب با آن واردات نفت اتحاديه اروپا از ايران با كاهش روبه رو شد و به 29.3 درصد ( معادل 602.5 هزار بشكه در روز) رسيد.

در حال حاضر نيز با وجود كاهش صادرات نفت ايران به اروپا، مجموع صادرات ايران به اين منطقه جهان حدود 18 درصد (معادل 450هزار بشكه نفت) كل صادرات نفت خام ايران است. در واقع ايران همچنان سومين تامين كننده نفت اروپاست.

همچنين سه كشور اروپايي يونان، ايتاليا و اسپانيا كه نسبت به ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بدترين شرايط بحران اقنصادي را سپري مي‌كنند، بيشترين وابستگي را به نفت ايران دارند.

هم اكنون يونان 14 درصد و دو كشور اسپانيا و ايتاليا هر كدام 13 درصد از نفت خام مورد نياز خود را از ايران وارد مي‌كنند.

به گزارش ايسنا،‌ با وجود چنين شرايطي كشورهاي غربي به بهانه ايجاد مانع براي دستيابي ايران به منابع مالي جهت اجراي برنامه‌هاي هسته‌اي صلح‌آميزش، تصميم به تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا گرفتند، اما مطرح كنندگان اين طرح متوجه شده‌اند كه اين كار اصلا به ايران لطمه نخواهد زد؛ چراكه در اين شرايط صرفا دستورات به كاپيتان‌ نفتكش‌ها تغيير خواهد كرد و تلاشي كه مقامات اروپا براي اطمينان از تحريم نفت ايران صرف خواهند كرد، بسيار بيشتر از تلاش ايران براي فروش نفت به نقاط ديگر خواهد بود.

البته غرب بعد از نااميدي از تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا، تصميم گرفت با درخواست از سه كشور وارد كننده نفت ايران (چين، هند و ‌كره جنوبي) مبني بر توقف واردات نفت از ايران و تشويق عربستان به توليد بيشتر براي جايگزيني با نفت ايران، راهي براي شكست ايران بيابد.

اما بايد به چند نكته مهم در عملي نشدن اين طرح نيز توجه كرد. اول اين كه كارشناسان اقتصاد انرژي قيمت جهاني نفت را در صورت تحريم نفت ايران به بيش از 250 دلار براي هر بشكه پيش‌بيني مي‌كنند.

همچنين نبايد از ياد برد كه با وجود بازگشت نفت ليبي پس از توقف چند ماه صادرات نفت اين كشور هنوز قيمت نفت به سطح عادي بازنگشته است.

از سوي ديگر با وجود اين كه برخي ادعا مي‌كنند كه كشورعربستان ظرفيت توليد 12.5 ميليون بشكه در روز را دارد و قادر است جايگزين نفت صادراتي ايران در بازار باشد، قطعا اگر چنين ادعايي درست بود،‌ پيش از اين عربستان براي ايجاد فشار بر ايران به انجام اين كار مبادرت مي‌كرد.

سال گذشته تحريم واردات بنزين به ايران عاملي شد تا بلكه ايران را از مواضعش عقب براند، ولي اين اتفاق نه تنها روي نداد، بلكه موجب شد مسوولان ايراني پروژه‌هاي افزايش ظرفيت توليد بنزين را جدي تر دنبال كنند؛ تا جايي كه اكنون از واردات اين فرآورده بي‌نياز شده است.

مطرح شدن تحريم نفت ايران حتي اگر صرفا يك ژست سياسي هم نباشد، قرباني آن ايران نيست، بلكه قربانيان بزرگ واصلي اين ماجرا قطعا كشورهاي تحريم كننده خواهند بود كه مجبور خواهند شد در بدترين بحران اقتصادي كه دامن‌گير غرب شده است، بهاي بالاتري را براي انرژي بپردازند.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: