چهارشنبه 09 ژوئن 10 | 11:36

زيربنای فتنه اخير تفكرات ليبراليستی و سكولاريستی بود

حجت‌الاسلام محسن غرويان، استاد حوزه علميه در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به حوادث پس از انتخابات، اظهار داشت: انتخابات سال گذشته از جهت آثار و پيامدهايي كه داشت انتخاباتي ويژه‌اي در طول 30 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به شمار مي‌رود و بايد از ديدگاه جامعه‌شناختي و مردم شناختي مورد تحليل و بررسي قرار گيرد و از نگاه سياسي نيز آسيب‌ شناسي شود تا علت به وجود آمدن اين حوادث مشخص شود.


حجت‌الاسلام محسن غرويان، استاد حوزه علميه در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به حوادث پس از انتخابات، اظهار داشت: انتخابات سال گذشته از جهت آثار و پيامدهايي كه داشت انتخاباتي ويژه‌اي در طول 30 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به شمار مي‌رود و بايد از ديدگاه جامعه‌شناختي و مردم شناختي مورد تحليل و بررسي قرار گيرد و از نگاه سياسي نيز آسيب‌ شناسي شود تا علت به وجود آمدن اين حوادث مشخص شود.

*كار عميق علمي و آكادميك در خصوص حوادث اخير لازم است

غرويان با تأكيد بر اينكه بايد اسباب و علل دروني و بيروني پيامدهايي كه به دنبال انتخابات به وجود آمد، بررسي شوند، تصريح‌كرد: كار عميق علمي و آكادميك در خصوص حوادث اخير لازم است و با شعار دادن‌ها و نگاه سطحي، اين مسئله قابل حل نيست.

وي كه معتقد بود حوادث پس از انتخابات را نمي‌توان به عنوان جنبش يا براندازي نرم تلقي كرد، افزود: انتخاباتي كه در سال گذشته برگزار شد معترضان و منتقداني داشت اما در حد يك جنبش در معناي خاص خود نبود بلكه يك حركت كوچك اجتماعي از سوي گروهي از اقشار جامعه بود.

حجت‌الاسلام غرويان با اشاره به اينكه حوادث بعد از انتخابات مغلوب واقع شد، تصريح‌كرد: اكثريت مردم پيرو ولايت فقيه و مقام معظم رهبري هستند و اين حركت‌هاي كوچك اجتماعي امري طبيعي است كه در كشورهاي ديگر هم رخ مي‌دهد و در جامعه ما هم اتفاق افتاد.

وي بر همين اساس ريشه‌ پيامدهاي پس از انتخابات را ريشه‌هاي فكري و فلسفي دانست و يادآورشد: نگاه‌هاي فلسفي متعددي در درون نخبگان جامعه، دانشگاهيان و برخي از اساتيد حوزه‌ها وجود دارد كه اگر مورد تحليل قرار گيرند نتايج بسيار خوبي را مي‌تواند به همراه داشته باشد.

اين مدرس حوزه علميه با تأكيد بر اينكه مسائل فكري و فرهنگي را بايد با شيوه و متد معرفت‌شناسي بررسي و حل كرد، افزود: فتنه و حوادث پس از انتخابات روبنا بوده و زيربناي آنها نوعي تفكرات ليبراليستي و سكولاريستي است و نگاه به انسان، آزادي انسان، دين و مذهب از مباني به شمار مي‌روند كه هم‌چنان قابل بررسي هستند.

انديشه‌هاي موسوي در جريانات فكري اومانيستي و ليبراليستي قرار دارد

وي در پاسخ به اين سؤال كه به وجود آمدن حوادث پس از انتخابات توسط موسوي براي بسياري از مردم دور از ذهن بود، اظهار داشت: اين حوادث، يك جريان شخصي نبوده و وابسته به شخص خاصي نيست و ممكن است چند چهره شاخص مثل موسوي، كروبي و خاتمي در اين جريان وجود داشته باشند اما اين يك سير فكري است كه امثال سروش، كروبي و خاتمي در اين بستر فكري و فرهنگي حركت مي‌كنند.

حجت‌الاسلام غرويان با اشاره به اينكه همه افراد در اين جريان از نظر انديشه فلسفي يا فكري در يك سطح نيستند، تصريح‌كرد: در اين جريان فكري نوع نگاه به عالم و‌ انسان مطرح مي‌شود كه افرادي مثل موسوي و سروش را در خود جذب مي‌كند كه بايد نسبت به تحليل، نقد و بررسي اين جريان فكري و فلسفي كه ريشه در غرب دارد، اقداماتي فكري و فلسفي صورت گيرد.
اين مدرس حوزه علميه با تأكيد بر اينكه انديشه‌هاي موسوي در جريانات فكري اومانيستي و ليبراليستي قرار دارد، متذكرشد: پلوراليسم فكري و مباني آن موجب مي‌شود تا حركت‌هاي سياسي و اجتماعي بر پايه آن عناصر فكري و فلسفي شكل ‌گيرند و اگر موسوي كنار رود جريان ديگري با اشخاص ديگري در همين راستا حركت مي‌كنند.
وي با تأكيد بر اينكه ارتباط موسوي با غرب به صورت مستقيم و غيرمستقيم صورت ‌گرفته است، يادآورشد: در عصر ارتباطات هم ارتباط مستقيم و هم ارتباط غيرمستقيم محقق و امكان‌پذير است و موسوي هر دو اين ارتباط‌ ها را با غرب داشت.

هواي نفس عامل اصلي مردود شدن خواص در فتنه اخير بود

حجت‌الاسلام غرويان با تأكيد بر اينكه اكثريت مردم، رجال علمي و سياسي كشور خط مقام معظم رهبري را دنبال مي‌كنند و پشت سر ايشان در حركت هستند، يادآورشد: در شرايطي كه اغلب مردم و مسئولان پيرو ولايت فقيه هستند اگر موسوي نظام را متهم به ديكتاتوري كند اشتباه بزرگي است و اين معني را مي‌دهد كه موسوي هر خط و فكري را كه موافق با فكر خودش نباشد، ديكتاتوري مي‌داند.
وي با تأكيد بر اينكه در يك انقلاب بزرگ و يك حركت اجتماعي بزرگ بايد تابع اكثريت جامعه بود، افزود: در قانون اساسي، ولايت فقيه وجود دارد كه فصل‌الخطاب به شمار مي‌رود و وقتي ايشان انتخابات و حركت نظام را تاييد كردند از نظر شرعي و قانوني همه مردم به ويژه موسوي بايد تابع اين قانون باشند.

اين مدرس حوزه علميه با اشاره به اينكه آمريكا و اروپا با نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه سرسازگاري ندارند، اضافه‌كرد: دشمنان انقلاب اسلامي به صورت مستقيم و غيرمستقيم عناصر فكري، فلسفي و فرهنگي خود را به كار مي‌گيرند تا نظام ولايت فقيه را بي‌اثر كنند و از پا در‌آورند.

وي به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينكه برخي خواص در فتنه‌هاي بعد از انتخابات مردود شدند، اشاره و يادآورشد: هواي نفس از موارد بسيار مؤثر در مردود شدن خواص پس از گذشت 30 سال از گذشت انقلاب اسلامي به شمار مي‌رود و اين در شرايطي است كه شيطان بر انسان مسلط مي‌شود.

حجت‌الاسلام غرويان با اشاره به فرمايش خداوند در قرآن كريم مبني بر اينكه «يك شرك مي‌تواند همه عبادات انسان را نابود كند»، تصريح‌كرد: براي مثال فردي ساعت‌ها و شايد روزها زحمت مي‌كشد و انبار بزرگي را پر از پنبه يا هيزم مي‌كند اما در يك لحظه يك شعله كبريت باعث مي‌شود تا در طول چند دقيقه انباري را كه روزها براي آن زحمت كشيده و پر از پنبه كرده است به خاكستر تبديل كند.
وي با اشاره به اينكه يك لحظه پيروي از هواي نفس مي‌تواند زحمات 30 ساله افراد را برباد دهد، متذكرشد: در اين شرايط بايد به خدا پناه برد تا انسان زحمات خود را هدر ندهد.

فضاي كشور در زمان قبل از انتخابات ظرفيت مناظره‌ها در آن سطح را نداشت

حجت‌الاسلام غرويان به مواضع و نقش برخي خواص در حوادث پس از انتخابات اشاره و تصريح‌كرد: مقام معظم رهبري خط انقلاب را ترسيم و هدايت مي‌كنند از اين رو ديدگاه همه افراد بايد خط مقام معظم رهبري باشد و همه رجال سياسي و فكري از جمله هاشمي رفسنجاني آن را تعقيب كنند.

اين مدرس حوزه علميه به آثار علمي رفتار موسوي اشاره كرد و گفت: آنچه كه مربوط به نفس مي‌شود، پنهان است و اينكه در درون افراد چه مي‌گذرد قضاوت ساده‌اي نيست اما ممكن است هواي نفس، قدرت‌طلبي و رياست‌طلبي در موسوي از عواملي باشند كه موجب شد تا وي حوادث پس از انتخابات را رقم زند كه نمونه‌هايي از اين موارد در طول تاريخ بسيار است.

وي در ادامه به حماسه نهم دي‌ماه، اشاره و يادآورشد: مردم در نهم دي‌ماه احساس كردند كه اصل ولايت فقيه در خطر است و بايد از ولي‌فقيه زمان حمايت كرد.

اين استاد حوزه علميه با تأكيد بر اينكه ولايت فقيه عصاره اسلام و عصاره دين مردم است، تصريح‌كرد: مردم به خاطر دين حاضر هستند از جان خود بگذرند و مسئله ولايت فقيه حاكميت اسلام و حاكميت دين است و مردم در نهم دي‌ماه براي حمايت از ولي‌فقيه، دين، قرآن و نظام الهي به صحنه آمدند و حماسه‌اي تاريخي و ماندني را آفريدند.

وي با اشاره به سخنان اخير رئيس قوه قضائيه مبني بر اينكه ما در برخورد با جريانات، اشخاص و افراد تابع سياست‌هاي كلان نظام هستيم، متذكرشد: آملي‌لاريجاني در خصوص سياست‌هاي كلان نظام توضيح خاصي ندادند از اين رو در برخورد با عاملان فتنه ابهاماتي وجود دارد و لازم است مردم بدانند سياست‌هاي كلان نظام چيست و اگر اين كليد واژه بيشتر توسط وي و متوليان رسيدگي به پرونده‌هاي فتنه‌هاي اخير و سران آن توضيح داده شود، ابهامات برطرف خواهد شد.

اين مدرس حوزه علميه در خصوص مناظره‌هاي تلويزيوني، گفت: فضاي كشور در زمان قبل از انتخابات گنجايش و ظرفيت مناظره‌ها را در آن سطح نداشت اما موضوعاتي كه اكنون در مناظره‌هاي تلويزيوني مطرح مي‌شود اقدام بسيار لازمي است و بايد در استراتژي و برنامه‌هاي خود در صدا و سيما، جوانب مسئله را رعايت كرد.

تمام مراحل جنگ نرم در فتنه بعد از انتخابات به اجرا درآمد

وي با اشاره به اينكه مناظره امر پسنديده‌اي است، اظهار داشت: گاهي مناظره‌ها مي‌تواند موجب تنش‌ يا موج‌هاي اجتماعي ‌شود كه با اهداف نظام ناسازگار باشد.

حجت‌الاسلام غرويان با اشاره به اينكه در فضاي دانشگاه‌ها و‌ حوزه‌هاي علميه برگزاري مناظره اقدام مثبتي است، تصريح‌كرد: وقتي مناظره‌ها به صحنه عمومي وارد مي‌شوند بايد كنترل بيشتر بر آنها صورت گيرد.

وي در بخش ديگري از گفتگوي خود با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري در خصوص جنگ نرم، اظهار داشت: منظور از جنگ نرمي كه مقام معظم رهبري به آن اشاره داشتند جنگ فرهنگي و فكري است و دشمنان جمهوري اسلامي ايران در عصر حاضر به اين نتيجه رسيده‌اند كه جنگ سخت، جنگ فيزيكي و جنگ با سلاح اثري نخواهد داشت و ريشه‌اي‌ترين نبرد براي برانداختن يك نظام سياسي ـ اجتماعي اين است كه در پايه‌هاي فكري و فلسفي كه زيربناي يك نظام سياسي و اجتماعي است، نفوذ كنند.

اين مدرس حوزه علميه بر همين اساس به تلاش دشمنان براي القاي افكار خود در قالب روشنفكري، روشنفكري ديني و اصلاح‌طلبي به مردم و به ويژه نسل جوان و دانشجويان، اشاره و متذكرشد: اين مباحث تازگي ندارد و و هر روز به شكل جديدي مطرح مي‌شود.

وي در ادامه مباحثي مثل پلوراليسم ديني، فكري، اجتماعي، قرائت‌هاي مختلف از دين، قبض و بسط تئوريك شريعت، سكولاريزم، ليبراليزم، ليبرال دموكراسي را مفاهيمي دانست كه پايه‌‌هاي فكري، فلسفي و مباني انسان شناختي خاصي داشته و با مباني تفكر اسلامي سازگاري ندارند، افزود: دشمن سعي مي‌كند از طريق اينگونه حرف‌ها و نظام‌هاي فكري، سيستم و دستگاه فكري اسلامي را در هم بشكند و نسل جوان را نسبت به عقايد و افكار خود متزلزل كند.

حجت‌الاسلام غرويان با تأكيد بر اينكه تمام مراحل جنگ نرم در فتنه بعد از انتخابات در ايران به اجرا درآمد، گفت: در جريان فتنه پس از انتخابات، مقام معظم رهبري فرمودند كه افراد بايد بصيرت داشته باشند چرا كه اگر بصيرت لازم وجود نداشته باشند افراد متوجه اين آسيب فكري و فرهنگي نمي‌شوند.

وي بصيرت به معناي دقيق كلمه را اينگونه عنوان كرد كه استادان، متفكران و دانشمندان بايد اين مباني فكري و فلسفي را بشناسند، تحليل و بررسي كنند و اصطكاك‌هايي را كه با نظام فكري اسلامي دارد تبيين كرده و براي نسل جوان تشريح كنند.

وي با اشاره به اينكه جنگ نرم فكري، عقيدتي، فلسفي و تعقلي است و بايد از دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه آغاز شود، خاطر‌نشان‌كرد: حتي در در مقطع تحصيلات دبيرستان بايد براي جوان‌ها كارهاي فكري، فرهنگي و عقيدتي توسط اساتيد دانشگاه و حوزه‌هاي علميه صورت گيرد.

اين مدرس حوزه علميه در خصوص راه‌هاي مقابله با جنگ نرم گف: بايد انديشه سياسي، مباحث كلامي و نظام عقيدتي خود را با عقلانيت تبيين كنيم.

گفت‌وگو از سيده فاطمه موسوي

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن:

پربازدیدترین

Sorry. No data so far.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.