چهارشنبه 21 دسامبر 11 | 12:34

سرکوب معترضان به سامانه‌موشکی‌ناتو

پليس ترکيه در شهر ادرين با مردمي که خواهان برگزاري تظاهرات عليه طرح استقرار بخش‌هايي از سامانه موشکي ناتو در کشورشان بودند، درگير شد.


خبرنگار پرس تي‌وي در آنکارا روز سه‌شنبه گزارش داد، اين معترضان شامل دانشجويان “انجمن جوانان ادرين” بودند که از ۱۶ دسامبر تا کنون در راستاي مبارزه عليه اين سامانه موشکي، درصدد برپايي چادرهايي در اين شهر بوده‌اند.

نيروهاي پليس با اشاره به مخالفت دولت ترکيه با صدور مجوز براي برپايي اردوگاه، دانشجويان را از انجام اين اقدام باز داشته است.

بر اساس اين گزارش پس از ممانعت دانشجويان از پايان دادن به اين تجمع، درگيري‌هايي بين معترضان و نيروهاي پليس رخ داده است.

معترضان پارچه‌نوشته‌هايي با مضمون “به سپر موشکي نه مي‌گوييم”، “حزب حاکم با امريکاي آدمکش مصالحه مي‌کند” و “به امريکا و اتحاديه اروپا نه مي‌گوييم و خواهان يک ترکيه مستقل هستيم” در دست داشتند.

تاسيسات نظامي روستاي کورجيک که در ۷۰۰ کيلومتري مرز ايران واقع است به‌عنوان محل استقرار سامانه موشکي انتخاب شده است.

شهروندان ترکيه‌اي تا کنون عليه طرح استقرار پايگاه راداري ناتو، تظاهرات‌ متعددي را در کورجيک برگزار کرده‌اند.

هزاران نفر از مردم در ماه اکتبر براي محکوم کردن اين طرح به خيابان‌هاي کورجيک آمدند.

آنکارا در ماه سپتامبر از موافقتش با استقرار يک سامانه رادار “باند ايکس” در خاک ترکيه خبر داد. اين سامانه توسط امريکا براي ناتو ايجاد شده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: