دوشنبه 26 دسامبر 11 | 09:15

پرچم مستضعفين در آن سوی افق

پروانه رامیان

با تعریفِ صحیحِ كلمه ی مستضعف، می توان فهمید كه دایره ی مستضعفین بسیار گسترده تر از آنی است كه در اذهان عموم نقش بسته و لزوما ندارها مستضعف نیستند. هرچند به خاطرسخت گیری هایی كه طبقه ی مستكبر برمستضعفین تحمیل میكند،‌ محرومیت و فقرگریبانگیر بیشتر مستضعفین است.


پروانه رامیان

بعضی واژه ها مظلوم به دنیا می آیند. مظلوم می زیند و اگر كسی به دادشان نرسد ممكن است مظلومانه بمیرند! یكی از این واژه ها،‌ واژه ی «‌مستضعف» است كه علی رغم تكراراین واژه درادبیات انقلابی،‌ به نظر می رسد معنی آن به درستی تبیین نشده است. اهمیت و رسالت «‌بسیج مستضعفین» و وراثت زمین كه به حكم قران از آن «‌مستضعفین»‌است دلایلی هستند برای پرداختن به معنای صحیح «مستضعف»‌ و سپس نقشی كه بسیج مستضعفین می تواند در راستای حاكمیت مستضعفین برزمین ایفا كند.

معمول ترین معنایی كه با شنیدن كلمه ی «‌مستضعف» به ذهن عموم متبادر می شود،‌ طبقه ی نداری است كه زیر خط فقر زندگی می كنند! اما در معنای صحیح، «‌مستضعف کسی نیست که ضعیف و ناتوان و فاقد قدرت باشد بلکه مستضعف کسی است که نیروهای بالفعل و بالقوه دارد اما از ناحیه ی ظالمان و جباران سخت در فشار قرار گرفته ولی با این حال در برابر بند و زنجیر که بر دست و پای او نهاده اند؛ تسلیم و ساکت نیست بلکه پیوسته تلاش میکند تا زنجیرها را بشکند و آزاد شود. دست جباران را کوتاه و آئین حق و عدالت را برپا کند.» مستضعف واقعی كسی است كه علی رغم سختی و فشارهایی كه بر او تحمیل می شود،‌ روحیه ی انقلابی خود را حفظ می كند و درتلاش است تا علیه طبقه ی مستكبر حاكم قیام كند. به عبارت دیگر پتانسیل سنت شکنی و انقلاب در طبقه ی مستضعف بالاست، برخلاف طبقه ی مستکبر که به دلیل تسلط و حاکمیت و بهره کشی از مستضعفین؛ سنت گرا و عافیت طلب هستند.

با تعریفِ صحیحِ كلمه ی مستضعف، می توان فهمید كه دایره ی مستضعفین بسیار گسترده تر از آنی است كه در اذهان عموم نقش بسته و لزوما ندارها مستضعف نیستند. هرچند به خاطرسخت گیری هایی كه طبقه ی مستكبر برمستضعفین تحمیل میكند،‌ محرومیت و فقرگریبانگیر بیشتر مستضعفین است. فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر تشكیل بسیج مستضعفین فراخوانی عمومی بود برای كسانی كه خواهان خارج شدن از قید و بندمستكبران و تلاش برای نابودی جبهه ی كفر هستند.

بنابراین «بسیج مستضعفین» به معنای استفاده ازتمامی ظرفیت های مستضعفین برای ریشه كن كردن ظلم و احیا نمودن حق و عدالت در گستره ی جهانی است و دراین بین پایگاه های مقاومت بسیج نقش كلیدی را برعهده دارند. آرمان خواهی و عدالت طلبی بسیجیان در حد منطقه ای و كشوری علاوه بر این كه نیازمبرم تشكیلات بسیج است ،‌ همچنین بستریست برای آماده شدن بسیجیان برای نقشی كه در سطح جهان برعهده دارند و دور شدن از این ارزش ها خطری است برای بسیج و متاسفانه چندیست زنگ خطر در پایگاه های بسیج زده شده و جا دارد مسئولین بسیج به این مسئله حساسیت بیشتری نشان داده و روحیه آرمان خواهی بسیجیان را بیش از پیش تقویت نمایند.

یادمان باشد دغدغه های اصلی فرماندهان دفاع مقدس را اسلام، انقلاب،‌ امام و آرمان های امام رحمت الله علیه تشكیل می داد و برای رسیدن به آرمان های انقلاب پیوسته در تلاش بودند و قطعا اگر غیر از این بود حاج احمد متوسلیان نمی گفتند: « ما باید پرچم اسلام را در آن سوی افق بر زمین بکوبیم.»

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: