چهارشنبه 28 دسامبر 11 | 18:23

آنچه از سرليست مهم‌تر است!

محسن مقصودی

متاسفانه در ايام انتخابات در ميان جناح‌هاي مختلف سياسي بحث بر سر تعيين سهميه‌ها، بسته شدن ليست‌ها، انتخاب سر ليست‌ها، سهم بانوان، سهم اضلاع مختلف و … است. و اين وضعيت متاسفانه در ذهن مردم يك جنگ تمام عيار سياسي براي كسب قدرت را به تصوير مي‌كشد.


محسن مقصودی- متاسفانه در ايام انتخابات آنچه بيش از همه فضاي سياسي كشور را متاثر مي‌كند، جنگ‌هاي سياسي بيهوده و مباحث انتزاعي و دعواهاي جناحي است. اين روزها هم در ميان جناح‌هاي مختلف سياسي از جمله چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصولگرا و شاخه‌هاي گوناگون هر كدام، آنچه بيش از همه به چشم مي‌خورد، بحث بر سر تعيين سهميه‌ها، بسته شدن ليست‌ها، انتخاب سر ليست‌ها، سهم بانوان، سهم اضلاع مختلف و … است. و اين وضعيت كه متاسفانه با برخي بداخلاقي‌ها و بي تقوايي‌ها نيز گره مي‌خورد، در ذهن مردم يك جنگ تمام عيار سياسي براي كسب قدرت را به تصوير مي‌كشد.

جنگ و نزاعي كه شيوه‌هاي آن بيشتر به رقابت و دعواي «تشنگان قدرت» مي ماند تا «شيفتگان خدمت»! گويي قدرت و مسئوليت در نظام اسلامي براي برخي طعمه‌اي چرب و شيرين است وگرنه آيا اين همه بداخلاقي ودعواهاي بيهوده فقط و فقط براي رضاي خدا و خدمت به مردم است؟!

براي خدمت رقابت كنيد

اما به نظر مي‌رسد بايد در اين ايام ميدان مبارزه تغيير يابد و از جنگ قدرت، به عرصه رقابت براي خدمت بيشتر تغيير يابد. اگر خدمت به مردم و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي اصل شود يقينا رقابت‌هاي انتخاباتي هم در چشم مردم شيرين و دلچسب خواهد شد.

اما اين تغيير ميدان از جنگ قدرت به عرصه خدمت، نشانه‌‌هايي دارد و تنها با حرف و شعار محقق نمي‌شود، وگرنه در عرصه شعار همه مي‌توانند خود را خدمتگذار و خادم مردم معرفي كنند!

لطفا ائتلافها پاسخ دهند؟

يكي از علايم خدمتگزاران واقعي در ايام انتخابات و نوع تبليغات و برنامه‌هاي آنها تجلي مي‌يابد. اگر ائتلاف‌هاي سياسي در جناح هاي مختلف و كانديداهاي مستقل و … به واقع قصد خدمت به مردم و رفع مشكلات آنها را دارند بهتر است به جاي جنگ سياسي و چانه زني بر سر سهم در ليست و انتخاب سر ليست و … از برنامه‌هاي كارشناسي خود براي حل معضلات كشور و رسيدن به افق‌هاي روشن و آرمان‌هاي انقلاب سخن بگويند. ارائه برنامه كارشناسي، حلقه مفقوده همه گروه‌ها واحزاب سياسي كشور است كه انتظار مي‌رود اين ائتلافها و گروه‌ها با هر تفكر و انديشه‌اي كه هستند پاسخ و برنامه خود را براي مسائل مهم كشور بيان كنند تا مردم بتوانند از ميان برنامه‌ها و راهكارهاي آنها (و البته با توجه به سوابق ايشان) دست به بهترين انتخاب بزنند.

فهرست زير خلاصه‌اي از سئوالاتي است كه به نظر نگارنده ائتلافهاي مختلف بايد به آنها پاسخ گويند و برنامه مدون ارائه دهند:

1: سئوالات و برنامه هاي اقتصادي:

ـ چگونگي حل معضل مسكن و كاهش قيمت آن
ـ برنامه عملي و علمي براي مصرف صحيح درآمدهاي نفتي و چگونگي كاهش اتكاي اقتصاد به نفت
ـ راهكارهاي كوتاه مدت و بلند مدت براي حل مشكل اشتغال جوانان
ـ تبيين چگونگي تحقق عدالت اجتماعي و رفع شكاف‌هاي طبقاتي
ـ راهكار عملي براي مبارزه با فقر درشرايطي كه اكنون طبق آمار رسمي بيش از 2/ 9 ميليون نفر از هموطنانمان زير خط فقر شديد و مطلق بسر مي‌برند.
ـ نگاه هر يك از گروه‌ها به اصل 44 و خصوصي‌سازي چگونه است؟ و چگونه مي‌توان ضمن اجراي اين اصل حياتي، عدالت اقتصادي و عدالت اجتماعي را نيز در جامعه تقويت نمود،‌ بگونه‌اي كه مانند دوران گذشته

خصوصي‌سازي به بي‌عدالتي در عرصه هاي مختلف نيانجامد؟
ـ برنامه‌هاي اقتصادي هر يك از گروه‌ها براي تحقق سند چشم‌انداز چيست؟ و بر مبناي كدام مكتب فكري و اعتقادي پي‌ريزي شده است؟ (به صورت شفاف و عيني پاسخ دهند)

2: نقش نظارتي نمايندگان:

ـ هر يك از گروه‌ها در صورت پيروزي و حضور در مجلس، جايگاه نظارت قوه مقننه را چگونه حفظ خواهند كرد؟
آيا حاضرند به صورت شفاف و بدون مصلحت‌انديشي به نظارت بر همه دستگاه‌ها و تحقيق و تفحص از دستگاه‌هاي هم‌طيف خود بپردازند؟

ـ رويكرد هر يك از ائتلاف‌ها، گروه‌هاي سياسي و اشخاص مستقل و… در خصوص مبارزه با مفاسداقتصادي و فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب دراين خصوص چيست؟ و آيا به اعتقاد آنها مبارزه با مفاسد اقتصادي موجب مخدوش شدن امنيت سرمايه‌گذاري خواهد بود؟!

ـ برنامه عملي آنها براي ريشه كن كردن و مبارزه عملي و قاطع با فساد اقتصادي چيست؟

ـ آيا مبارزه با فقر بدون مبارزه با تكاثر و سرمايه‌داران زالوصفت، امكان پذير و نتيجه‌بخش خواهد بود؟

ـ نحوه پاسخگويي مجلس، خصوصا هيات رئيسه آينده به مردم، رسانه‌ها و خصوصا جنبش دانشجويي چگونه خواهد بود؟ آيا رئيس مجلس آينده حاضر است در جمع دانشجويان دانشگاه‌ها حاضر و به صورت آزاد به سئوالات نمايندگان تشكل‌هاي مختلف پاسخ گويد؟

3: سوالات و برنامه‌هاي فرهنگي:

ـ هر يك از جريان‌هاي سياسي، چقدر به مسائل فرهنگي اهميت مي‌دهند؟ اگر قبول دارند كه بستر انقلاب اسلامي، بستري فرهنگي است، و دشمنان نيز بيش از همه در اين بخش برنامه ريزي كرده‌اند در اين خصوص چه برنامه‌هاي مدوني دارند؟

ـ براي سامان‌بخشي به نهادهاي فرهنگي كشور، نظارت بر آنها و تحقق مهندسي فرهنگي، نقش مجلس چيست؟

ـ نقش مجلس در احياي مباني فرهنگي انقلاب و مبارزه با مظاهر فرهنگي غرب نظير مصرف زدگي، تجمل‌گرايي و اشرافيت و فساد اخلاقي و … چه خواهد بود؟

ـ براي احياي نقش خانواده و استحكام خانواده ها به عنوان حياتي‌ترين عنصر فرهنگ‌ساز در جامعه چه قوانيني و برنامه‌هايي نياز است؟

ـ براي پيشگيري و مبارزه با معضل خانمانسوز اعتياد جوانان كه اكنون شكلهاي جديدي يافته است،‌چه برنامه اي دارند؟

ـ براي اصلاح ساختار آموزش و پرورش كه به فرموده رهبر معظم انقلاب، نيازمند تحول اساسي و بنيادين است، گروه‌هاي سياسي چه خواهند كرد؟

ـ ساختار وزارت علوم و معضل غربزدگي خصوصا در رشته‌هاي علوم انساني چگونه بايد براساس مفاهيم ديني و بومي ما اصلاح شود؟ پذيرش دانشجوي پولي با شهريه‌هاي سنگين و طبقاتي شدن آموزش عالي چه توجيهي خواهد يافت؟

ـ برنامه هر يك از گروه‌ها براي احياي اصول مغفول مانده قانون اساسي نظير اصول هشتم، دهم، يازدهم، چهل و سوم‌، چهل و هشتم قانون اساسي و… چيست؟

4: سوالات و برنامه هاي سياست خارجي:

ـ رويكرد هر يك از ائتلاف ها درسياست خارجي و نحوه تعامل آنها با كشورهاي منطقه، چگونه خواهد بود؟

ـ در مقابل باج خواهي استكبار جهاني مانند موضوع هسته‌اي چه رويكردي خواهند داشت؟آيا خط قرمز آنها صدور قطعنامه در شوراي امنيت است و يا حقوق ملت ايران؟

ـ موضع آنها در خصوص آرمان‌هاي جهاني انقلاب اسلامي در دفاع از مستضعفين جهان و همه مبارزان جهان اسلام چگونه است؟

ـ آيا از نظر آنها دفاع از ملت مظلوم فلسطين هزينه‌اي بر پيكر نظام و مردم كشورمان است يا وظيفه اي ديني و انساني؟!

ـ نظر ائتلاف‌هاي مختلف كه اكثرا هم خود را پيرو حضرت امام(ره) مي‌دانند در خصوص اين جملات حضرت روح‌ا…

در خصوص دفاع عملي از محرومين و مستضعفين جهان چيست؟ «ما بايد در ارتباط با مردم جهان و رسيدگي به مشكلات و مسائل مسلمانان و حمايت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تلاش نماييم و اين را بايد از اصول سياست خارجي خود بدانيم. ما اعلام مي كنيم كه جمهوري اسلامي ايران براي هميشه حامي و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است و كشور ايران به عنوان يك دژ نظامي و آسيبناپذير نياز سربازان اسلام را تامين و آنان را به مباني عقيدتي و تربيتي اسلام و همچنين به اصول و روشهاي مبارزه عليه نظامهاي كفر و شرك آشنا مي سازد»(بخشهايي از پيام قبول قطعنامه)
اينها تنها بخشي از سئوالاتي است كه بايد ائتلاف‌هاي سياسي به جاي جنگ هاي زرگري امروز به صورت شفاف و جزء به جزء پاسخ‌گويند، تا امكان پيگيري و مطالبه آنها پس از انتخاب ايشان وجود داشته باشد.

قطعا اگر اين برنامه‌ها توسط گروه‌هاي مختلف ارائه شود، مجموعه اي مدون و مستند از ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي احزاب و ائتلاف‌هاي مختلف ايجاد مي‌شود كه براي هر طيف پيروز قابل استفاده خواهد بود و مردم هم با چشماني بازتر و با آگاهي از برنامه‌هاي عيني نامزدها آنها را انتخاب مي كنند.

لازم به ذكر است كه ارائه برنامه‌ها در كنار بسياري از معيارها و شاخص‌هاي ديگر ازجمله ساده‌زيستي، پاك‌دستي، شجاعت، تخصص و تعهد، اخلاص و دردشناس و دردمند بودن مي‌تواند مردم را در انتخاب كانديداهاي اصلح و البته فقط اصلح ياري نمايند. ان‌شاء ا…

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: