شنبه 31 دسامبر 11 | 13:25

نقدی بر مستند‌ «بنیاد دفاع از دموکراسی»

امیر استکی

مستند بنیاد دفاع از دموکراسی ساخت مهدی نقویان مستندی است تحلیلی در باب چگونگی شکل گیری اداره و اهداف این بنیاد.مستند ساز با استفاده از اظهارات اعضای اصلی این بنیاد و واکاوی سابقه و ‍‍‍‍‍پیشینه آنها به نکات مهمی در باب ماهیت این موسسه اشاره می کند.


تریبون مستضعفین- امیر استکی

مستند بنیاد دفاع از دموکراسی ساخت مهدی نقویان مستندی است تحلیلی در باب چگونگی شکل گیری اداره و اهداف این بنیاد.مستند ساز با استفاده از اظهارات اعضای اصلی این بنیاد و واکاوی سابقه و پیشینه آنها به نکات مهمی در باب ماهیت این موسسه اشاره می کند.مستند با پخش تکه هایی از اظهارات افرادی که به مسا‍‍‍‍یلی از قبیل مناسب بودن ترور دانشمندان، توانایی ایران در دور زدن تحریمها، جاسوس بودن بازرسان آژانس، ضرورت فشار به ایران و … می پردازد.سپس در ادامه با قطع کردن این روند به بررسی پیشینه شکل گیری بنیاد دفاع از دموکراسی می پردازد و سعی در نشان دادن ریشه های صهیونیستی آن دارد و همچنین با بررسی سوابق افراد مطرح در آن به رابطه نزدیک آن با جمهوریخواهان آمریکا نیز اشاره می کند.

این مستند بنیاد دفاع از دموکراسی را همان بنیاد EMET –که بنیادی صهیونیستی برای موجه ساختن چهره اسرائیل در اذهاان آمریکائیان بود- می داند که بعد از 11 سپتامبر نام خود را تغییر داد.نکته جالبی که مستند از بین اظهارات مختلف می یابد این نکته است که همزمان با شروع استراتژی جنگ دولت بوش عناوین و القاب دموکراسی خواهی نیز پیدا شده اند و موسساتی مانند EMET با سابقه واضح صهیونیستی هم از پوشش دموکراسی برای اهداف خود استفاده می کنند.

مستند در قسمتی دیگر سعی در نشان دادن ماموریت های این بنیاد برای گسترش دموکراسی مورد پسند آمریکا و به حمایت این بنیاد از فتنه گران 88 از این دیدگاه می پردازد. اواخر فیلم  دوباره به قطعاتی که در ابتدا پخش شد اشاره می شود و این بار قصد نشان دادن چرایی آن حرفها در بستر روشنگریهای مستند دارد.

در کل نوعی به هم ریختگی در ساختار روایت به چشم می خورد ولی این باعث نشده است که پیام مستند زیاد تحت تاثیر قرار بگیرد و پیام تا حدودی گویاست.

با پخش سخنانی از رهبر معظم انقلاب درباره سابقه برخورد آمریکائیان با ایران و ریشه های آن فیلم به پایان می رسد.به هرحال به نظر می رسد که استفاده از این قسمت علی رغم محتوای دقیق بیانات رهبری به نوعی خارج شدن از قالب مستند است و می توان این را هم برای یک مستند با رویکرد تحلیلی ضعف دانست.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: