شنبه 07 ژانویه 12 | 16:16
از آن پایداری تا این پایداری

تبلیغات سایت پیوندها برای جبهه پایداری!

این سایت یک سایت دولتی محسوب می‌شود که مدیریت آن در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد. معلوم نیست قرار گرفتن نام یک گروه سیاسی در بخش پایداری اسلامی چه معنایی دارد؟!


به گزارش تریبون مستضعفین، سایت پیوندها در اقدامی عجیب نام سایت جبهه پایداری را در بخش پایداری اسلامی در سایت خود لینک کرده است و آن را به عنوان سایت پیشنهادی خود در صفحه اول نشان می‌دهد!

این سایت یک سایت دولتی محسوب می‌شود که مدیریت آن در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد. معلوم نیست قرار گرفتن نام یک گروه سیاسی در بخش پایداری اسلامی چه معنایی دارد؟!

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: