دوشنبه 09 ژانویه 12 | 14:54

مصباحی مقدم: مرحله اول هدفمندی يارانه‌ها موفق اجرا شد

حجت الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم ديگر سخنران دومین همايش مشترک مسئولین و هادیان سیاسی نیرو های مسلح ، اجراي طرح تحول اقتصادي را اقدامي مثبت براي كشور دانست و گفت: اجراي طرح هدفمندي يارانه ها باعث شد كه پيشرفت هاي غيرمنتظره اي براي نظام در عرصه هاي ملي ايجاد شود.


حجت الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ديگر سخنران دومین همايش مشترک مسئولین و هادیان سیاسی نیرو های مسلح ، با اشاره به اينكه تحريم بانك مركزي هيچ اثري بر اقتصاد ايران ندارد و اتهامات به وجود آمده به خاطر جنگ رواني است، اجراي طرح تحول اقتصادي را اقدامي مثبت براي كشور دانستند.

خلاصه سخنان ايشان بدين شرح است:

مقام معظم رهبري از حاميان جدي طرح تحول اقتصادي بوده اند و به نمايندگان مجلس توصيه هايي براي اجراي موفق آن و همراهي با دولت داشته اند. پيش از اجراي اين طرح، يارانه ها، پنهان توزيع مي شد و هر كس كه بيشتر مصرف مي كرد، سهم بيشتري از يارانه ها دريافت مي ترد و سهم ضعفا به جيب ثروتمندان ريخته مي شد. اما پس از گذشت يك سال از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، اسراف گذشته در مصرف سوخت، نان و آب كاهش يافته است و در حدود 15 ميليارد دلار طي يك سال صرفه جويي داشته ايم.برخي پيش بيني مي كردند كه هنگام اجراي اين طرح ممكن است از لحاظ امنيتي شورش اجتماعي به وجود بيايد و از خارج نيز بيگانگان منتظر چنين مسئله اي بودند.

در تركيه، هنگام اجراي طرحي مشابه طرح ايران و حتي كمتر از آن، ارتش به خيابان ها آمد، اما در ايران علاوه بر سوخت، 10 كالاي ديگر نيز با افزايش قيمت و هدفمندي مواجه شد، اما چون دولت تدابير خوبي انديشيده بود و طرح به خوبي شروع شد، مردم هم از آن استقبال كردند و اتفاقي نيفتاد. پيش از اجراي طرح، مركز پژوهش هاي مجلس پيش بيني تورم 67 درصدي داشت؛ اما يك سال پس از اجرايي شدن اين طرح فقط 10 درصد تورم داشتيم و تورم نسبت به آنچه كه از قبل پيش بيني مي شد، محقق نشد. علت همراهي مردم با طرح هدفمندي يارانه ها هم به اعتماد آنها به سيستم سياسي برمي گردد و دولت با اختيار ويژه اي كه از مجلس تسب ترده بود، با موفقيت از اين امتحان بيرون آمد.

البته انتقاداتي هم از دولت درباره نحوه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها داريم. دولت با شتاب بالايي اين طرح را پيگيري مي كند، در حالي كه مجلس انتظار داشت اين طرح پنج ساله اجرا شود و دولت بيش از انتظار طرح را جلو برده است. انتقاد بعدي، عدم توجه به توليد و اشتغال در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها است. مجلس بخش توليد را 30 درصد در نظر گرفته بود، اما دولت آن را به كارخانجات و موسسات توليدي پرداخت نكرده است، البته توجيه دولت اين است كه اين يارانه را در قالب هايي ديگر به توليدكننده مي پردازد.عدم اجراي اين بند باعث شده است كه در برخي از توليدي ها و كارخانجات با كاهش توليد، سرمايه گذاري ها و اخراج كاركنان مواجه شويم.

توصيه هايي هم براي اجراي مرحله دوم اجراي طرح هدفمندي يارانه ها داريم كه در مرحله دوم، دولت به سمت ايجاد اشتغال رفته و يارانه هاي غيرنقدي را افزايش دهد.امروز ذخيره عظيمي از ارز خارجي در كشور داريم و افزايش قيمت و تمبود آن به خاطر تحريم هاي آمريكا نيست؛ بلكه به خاطر جو رواني است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: