سه‌شنبه 24 ژانویه 12 | 17:45

شعر: از داخل قطار به ما سنگ می‌زنند

روزبه بمانی

یوسف به بد نامی خود اعتراف کن | کز هر طرف به پیرهنت چنگ می زنند || بازی عوض شده و همان هم قطارها | از داخل قطار به ما سنگ می زنند


شاعر: روزبه بمانی

این دوستانی که دم از جنگ می زنند
از تیرهای نخورده چرا لنگ می زنند

هم سفره های خلوت آن روزها ببین
کین روزها چه ساده به هم انگ می زنند

هر فصل از وحشت رسوا شدن هنوز
ما را به رنگ جماعتشان رنگ می زنند

یوسف به بد نامی خود اعتراض کن
کز هر طرف به پیرهنت چنگ می زنند

بازی عوض شده و همان هم قطارها
از داخل قطار به ما سنگ می زنند

بیهوده دل مبند بر این تخت روی آب
روزی تمام اسکله ها زنگ می زنند

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: