چهارشنبه 25 ژانویه 12 | 12:14
رمان «جنگ پتروس» تجدیدچاپ شد

رمان مقاومت؛ پایداری یونان در برابر نازی‌ها

رمان «جنگ پتروس»؛ درباره مقاومت مردم یونان در مقابل اشغالگری نازی‌ها با ترجمه مجیدعمیق تجدیدچاپ شد.


«جنگ پتروس» درباره پسر بچه‌ای چهارده ساله از کشور یونان با نام پتروس است که در جنگ جهانی دوم در مقابل اشغالگری آلمان‌ها در کنار مردم کشورش به مقاومت مردمی در مقابل نازی‌ها می پردازد.

مجید عمیق که این کتاب را ترجمه کردده است، در این باره گفت: پتروس قهرمان این داستان در کنار دیگر اعضای خانواده از جمله پدربزرگ، پدر، مادر و خواهرش و دیگر دوستان خود شروع به پخش اعلامیه و بیانیه و شعارنویسی روی دیوار علیه آلمان‌ها می‌کردند.

عمیق افزود: در واقع پتروس نماد نوجوانانی است که در مقابل تجاوز به کشورشان به پا می خیزند و به نوعی به مقاومت مردمی در جنگ با اشغال گران دست می زدند.

نویسنده «اسلحه سری» ادامه داد: این رمان را که الکی زی نوشته ، 18 سال پیش برای کودکان و نوجوانان ترجمه کردم که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.

به گفته این نویسنده باید ترجمه کتاب‌های مقاومت مردمی کشورهایی که مورد تجاوز و اشغال واقع شده اند، جهت الهام بخشی به نویسندگان کشور گسترش داد تا نوجوانان با فرهنگ مقاومت مردمان دیگر کشورها نیز آشنا شوند.

گفتنی است چاپ چهارم این کتاب که تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است در 319 صفحه، قطع رقعی و در تیراژ 2 هزار و 500 جلد و با قیمت 5 هزار و 500 تومان از سوی انتشارات سوره مهر برای نوجوانان منتشر شد.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: