چهارشنبه 01 فوریه 12 | 00:45

همشهری دیپلماتیک جدید و بررسی «سیاست و حکومت در جمهوری آذربایجان»

همچنین در این شماره ضمن گفت‌وگو با مهران کامروا مدیر مرکز منطقه‌ای سرویس خارجی دانشگاه جرج تاون در قطر در خصوص نقش ایران در بازنگری قواعد دیپلماتیک منطقه، پرونده‌هایی در خصوص حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج فارس و نظم نوین امنیتی در خلیج فارس با محوریت ایران، خروج آمریکا از عراق در مصاحبه با سید محسن حکیم مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و حسن کاظمی قمی سفیر سابق ایران در این کشور و همچنین فروپاشی اتحادجماهیر شوروی و میراث آن در دسترس مخاطبان و علاقه‌مندان قرار گرفته است.


شماره ۵۶ ماهنامه همشهری دیپلماتیک با موضوع «سیاست و حکومت در جمهوری آذربایجان» منتشر شد.

در شماره ۵۶ این ماهنامه علاوه بر مصاحبه اختصاصی با «جوانشیر آخونداف» سفیر جمهوری آذربایجان در تهران و سفرای فعلی و سابق ایران در جمهوری آذربایجان، در نوشتارهایی به بررسی ابعاد مختلف سیاست و رفتار سیاسی در این کشور پرداخته شده است.

 

همچنین در این شماره ضمن گفت‌وگو با مهران کامروا مدیر مرکز منطقه‌ای سرویس خارجی دانشگاه جرج تاون در قطر در خصوص نقش ایران در بازنگری قواعد دیپلماتیک منطقه، پرونده‌هایی در خصوص حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج فارس و نظم نوین امنیتی در خلیج فارس با محوریت ایران، خروج آمریکا از عراق در مصاحبه با سید محسن حکیم مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و حسن کاظمی قمی سفیر سابق ایران در این کشور و همچنین فروپاشی اتحادجماهیر شوروی و میراث آن در دسترس مخاطبان و علاقه‌مندان قرار گرفته است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: