چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
شنبه ۱۵ بهمن ۹۰ | ۱۴:۲۱
نشست خبری وزیر نفت

بر سر تحریم نفتی اروپایی‌ها اختلافی نیست

وزير نفت تصریح کرد: اختلافي بين دولت و مجلس در خصوص تحريم برخي كشورهاي اروپايي وجود ندارد.


مهندس قاسمي امروز در نشست خبري خود با اصحاب رسانه با بيان اين مطلب كه اپك يك سازمان اقتصادي است و مسائل سياسي و چالش‌هاي مربوط به سياست در اين عرصه وجود ندارد، گفت: ما هم به اپك به عنوان يك مجموعه اقتصادي نگاه مي‌كنيم و همكاري و روابط ما با اپك روابط خوبي است.

وي در خصوص نامه اخير نوشته شده به اپك خاطرنشان كرد: در اين نامه از رئيس اپك خواسته‌ايم كه اعضاي اپك براساس تشريك مساعي و روابط اعضا حق يكديگر را در مبادلات تجاري رعايت كنند.

وزير نفت ادامه داد: در اين نامه از رئيس اپك خواسته‌ايم كه توجه اعضا را به حسن همجواري و همكاري با يكديگر جلب كند.

قاسمي اضافه كرد: ما فكر نمي‌كنيم كه اعضاي اپك بخواهند حقي را از عضوي ديگر برحذر دارند.

وي در خصوص اقدامات عربستان مبني بر جايگزين شدن به جاي نفت ايران خاطرنشان كرد: اميدواريم عربستان هم به خواسته‌هاي برحق ما پاسخ مثبت دهد و تقاضاي ما اين است كه حق يكديگر را، ديگر اعضاي اپك رعايت كنند.

وزير نفت با اشاره به اينكه غربي‌ها به ويژه آمريكا متأسفانه بعد از گذشت 33 سال خود را با رفتار ايران تطبيق نداده اند، تصريح كرد: آمريكا و غرب هميشه از ايران اين توهم را دارند كه اگر فشار بر ايران زياد شود مي‌توانند ما را تسليم خواسته‌هايشان كنند، اين درحالي است كه آمريكايي‌ها، سال‌ها ايران را تحريم كردند و ما در مقابل از خواسته‌هايمان يك اپسيلون هم كوتاه نيامده‌ايم.

قاسمي اضافه كرد: سال‌هاست كه از پافشاري غرب و آمريكا بر عليه ايران مي‌گذرد ولي ما اميدواريم آنها به جاي پافشاري بر فشارها و تهديدهاي خود به تعامل بيشتر روي آورند.

وي با اشاره به اينكه اروپا متأسفانه تسليم خواسته‌هاي آمريكا شده است، افزود: اميدواريم در زمان اعلام شده مبني بر تحريم نفت ايران تجديد نظري در رفتار اتحاديه اروپا شاهد باشيم.

وزير نفت با اشاره به اينكه قطع نفت ايران به اروپا به بازارهاي اقتصادي آنان صدمه وارد خواهد كرد، بيان داشت: ما به اروپايي‌ها بدهي چنداني در خصوص فروش نفت نداريم.

قاسمي ادامه داد: ما اعلام كرده‌ايم كساني كه مي‌خواهند پس از 6 ماه ما را تحريم كنند، اگر از همين الان هم نفت ايران را نخرند، ما كوچكترين مشكلي نخواهيم داشت.

وي با اشاره به اينكه بين دولت و مجلس ايران در خصوص تحريم نفت كشورهاي اروپايي اختلافي وجود ندارد، تصريح كرد: ما اعلام كرده‌ايم كه فروش نفت به برخي كشورهاي اروپايي را قطع مي‌كنيم و ما براي فروش نفت خودمان محدوديت نداريم، اما برخي كشورها الزام دارند به ادامه روابط نفتي خود با ايران كه اگر اينها هم ارتباطشان را با ما قطع كنند، باز مشكلي نخواهيم داشت.

وزير نفت در خصوص بستن تنگه هرمز نيز افزود: ايران به دنبال ايجاد تنش در منطقه نيست بلكه به دنبال ايجاد ثبات در منطقه است.

قاسمي با اشاره به اينكه اساسنامه اپك، اساسنامه اجباري نيست، تصريح كرد: اين اساسنامه طوري است كه اعضا بايد منافع خود را حفظ كنند كه ما هم از اپك خواسته‌ايم كه منافع يكي از اعضاي مهم خود يعني ايران را حفظ كند ولي براساس اساسنامه هيچ اجبار و مانعي براي اعضا وجود ندارد.

وي با اشاره به اينكه ما در اپك افزايش سقف نداشتيم، افزود: اپك تا سي ميليون و چهارصد هزار بشكه توليد دارد كه يك ميليون و 600 هزار بشكه آن متعلق به ليبي بود كه ما در نشست اپك توافق كرديم كه به جاي 32 ميليون بشكه 30 ميليون بشكه داشته باشيم.

وزيرنفت اضافه كرد: به هيچ وجه توافق ما افزايش توليد نبوده بلكه كاهش توليد بوده است.

قاسمي گفت: ما از رياست اپك خواستيم كه كاهش توليد عربستان را با توجه به بازگشت ليبي شاهد باشيم، رياست اپك قول مساعد در اين خصوص داده است و ما ضرورتي براي خروج از اپك نمي‌بينيم؛ چراكه ايران عضو مهم اپك است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: