شنبه 04 فوریه 12 | 15:46

بودجه‌ پیشنهادی‌ دولت‌ برای‌ دانشگاه‌‌ها

بودجه پیشنهادی دولت برای دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، الزهرا، شریف، علامه طباطبایی، خواجه نصیرالدین طوسی، تربیت مدرس، امیرکبیر، شاهد، تربیت معلم، علم و صنعت، علمی کاربردی و پیام‌نور اعلام شد.


به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، بودجه پیشنهادی دولت برای دانشگاه‌ تهران 3,253,743 میلیون ریال، دانشگاه شهید بهشتی 1,030,973 میلیون ریال و دانشگاه الزهرا 422,027 میلیون ریال، دانشگاه تربیت معلم 589,103 میلیون ریال و دانشگاه شاهد 791,467 میلیون ریال درنظر گرفته شده است.

همچنین بودجه پیشنهادی دولت برای دانشگاه‌های صنعتی شریف 1,154,431 میلیون ریال، علامه طباطبایی 709,711 میلیون ریال، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 493,342 میلیون ریال، تربیت مدرس 1,685,672 میلیون ریال، صنعتی امیرکبیر 1,059,573 میلیون ریال، علم و صنعت ایران 1,010,998میلیون ریال، پیام‌نور 7,947,000 میلیون ریال و دانشگاه جامع علمی، کاربردی 775,280 میلیون ریال پیشنهاد شده است.

برچسب‌ها: ، ،

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: