جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
چهارشنبه ۱۹ بهمن ۹۰ | ۱۸:۳۵

آسیب های اجتماعی محیط دانشگاهی بررسی می‌شوند

اولین نشست تخصصی با موضوع بررسی آسیب های اجتماعی محیط‌های دانشگاهی در دفتر معاونت فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی برگزار شد.


اولین نشست تخصصی دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی با موضوع بررسی آسیب های اجتماعی محیط‌های دانشگاهی با حضور اساتید و صاحبنظران دانشگاهی از جمله دکتر هادی بهرامی احسان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران، دکتر سهیلا صادقی، عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دکتر مریم نهاوندی، معاون فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و دکتر ابراهیم نعیمی، مدیر امور دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین معاون و کارشناسان دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار شد.

سهیلا صادقی در این نشست با اشاره به راهکارهایی در سه سطح ، ساختاری، فرصت ها و عوامل فردی برلزوم شناسایی مسایل و مشکلات دانشگاه‌ها در سطح ملی تاکید کرد.

دکتر بهرامی احسان نیز با ارائه مدلی برای بررسی آسیب‌های اجتماعی دانشگاه‌ها از سهل و ممتنع بودن راهکارهای پیشنهادی در این زمینه سخن گفت وی معتقد است: برای بررسی آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه‌ها باید این مراحل در دستور کار قرار گیرد: 1-مسئله شناسی،2-اولویت‌گذاری،3-آموزش،4-سازماندهی و راه‌اندازی ساختارهای حمایت اجتماعی،۵-تدوین نظام‌نامه اخلاقی برای استاد و دانشجو
همچنین در این جلسه مریم نهاوندی و دکتر ابراهیم نعیمی نیز گزارشی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی را بیان کردند و راهکارهایی را در این زمینه ارایه کردند.

بنابر این گزارش بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بررسی چالشهای پیش روی نظام آموزش عالی کشور در حوزه آسیب های اجتماعی دانشگاه‌ها و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود سیاستگذاری وزارت علوم در حوزه آسیب‌های اجتماعی از محورهای نشست تخصصی بررسی آسیب های اجتماعی محیط‌های دانشگاهی بیان شده است.

ثبت نظر

نام:
رایانامه: (اختیاری)

متن: