دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

درب منزل‌مان را پلمپ کردند،راه‌مان نمیدادند!

ماجرای عجیب دومنزل مسکونی درهمسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست‌جمهوری

کمیته بررسی راه‌های مقابله با تحریم نفتی هنوز تشکیل نشده است

در حالی‌که ماه‌هاست موضوع تحریم بین‌المللی نفت ایران از سوی آمریکا و اروپا به طور جدی پیگیری شده است و چند روزی است که تحریم‌ نفت ایران از سوی اروپا آغاز شده است، به تازگی «قرار شده» که کمیته‌ای مشترک میان دولت و مجلس برای مقابله با تحریم‌های نفتی تشکیل شود.

قانون اوباما و راه‌های گریز ایران

در قانون تحریم‌های دولت اوباما، راه‌های گریز زیادی وجود دارد. برای مثال در صورتی که دولتی به میزان قابل توجه از واردات نفت خود از ایران بکاهد، وزارت امور خارجه می‌تواند آن را برای دوره‌ای که تا ۶ ماه قابل تمدید است از تحریم‌ها معاف کند.

فرجام تحریم‌ها چه خواهد شد؟

وابستگی اقتصاد ایران به نفت از یک سو؛ و نیاز بسیاری از کشورها به نفت ایران از دیگر سو، در کنار ناتوانی بازار در تأمین کمبود نفت، به علاوه‌ی استراتژی غرب در کنترل سقف قیمتی، همگی مؤلفه‌هایی هستند که پیچیدگی‌های فراوانی را در بازار انرژی رقم زده است.

چرا تحریم نفتی ایران در بلندمدت محکوم به شکست است؟

در شرایطی که تقاضا برای مصرف نفت رو به بالا است و نقطه اوج اکتشاف منابع نفتی نیز گذشته است، غرب سرانجام مجبور خواهد بود برای استفاده از منابع نفتی ایران، وارد تعامل شود و تحریم را کنار بگذارد.