لیست «آبادگران» برای انتخابات شورای شهر

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران دقایقی پیش، لیست آبادگران ایران اسلامی را با سرلیستی عباس شیبانی اعلام کرد.